Handige online dienst voor inlezen facturen

door: SnelStart   op: 26 februari 2018 14:15:35 CET

Handmatig invoeren van facturen kost veel tijd, zeker wanneer het om grote aantallen gaat. Denk hierbij naast reguliere inkoop- en verkoopfacturen aan bonnetjes, via e-mail verstuurde facturen en facturen uit portalomgevingen. Om de verwerking voor bedrijven makkelijker en sneller te maken, ontwikkelde SnelStart-partner Storecove een online dienst die 100 procent van de factuurstroom voor zijn rekening neemt.

Lees verder

Uitdaging mkb’ers: hoe regel ik externe financiering

door: Jakob Jan Brouwer   op: 22 februari 2018 10:00:00 CET

De financiële positie van het mkb verbeterde de afgelopen periode sterk. Veel ondernemingen verwachten een hogere omzet en winst in 2018. Toch signaleert SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren, een bedreiging. Veel ondernemingen hebben moeite om de groei te financieren.

Lees verder

SnelStart en de AVG

door: Carlo Kuip   op: 17 februari 2018 10:00:00 CET

Uiteraard wordt bij SnelStart ook hard gewerkt om tijdig de benodigde maatregelen betreffende de AVG in te voeren. Deze nieuwe wet- en regelgeving beschermt de privacy van personen. Wat betekent dit voor u als ondernemer die werkt met onze software? In dit blog geven we meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheden die bij ons liggen en welke voor uw rekening komen.

Lees verder

AVG, een datalek, hoe ernstig is dat?

door: Carlo Kuip   op: 16 februari 2018 10:00:00 CET

Met de inwerkingtreding van AVG/GDPR in mei van dit jaar wordt nog eens bevestigd dat het lekken van persoonsgegevens gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees verder

AVG, gegevens over de grens

door: Carlo Kuip   op: 15 februari 2018 9:06:58 CET

Hoe werkt dat nu, het versturen van persoonsgegevens over een landsgrens, al dan niet binnen de EU. Mag dat of niet? Als u een kort en bondig antwoord verwacht, moet ik u helaas teleurstellen. Het versturen van gegevens naar een ander land is wederom een complex verhaal. 

Lees verder

Help een datalek! Hoe zit dat met de AVG?

door: Carlo Kuip   op: 14 februari 2018 10:00:00 CET

Met nog een kleine drie maanden te gaan voor de inwerkingtreding van de AVG is er nog een onderwerp dat speciale aandacht verdient: het datalek.

Lees verder

AVG, toestemming en grondslagen

door: Carlo Kuip   op: 13 februari 2018 10:03:43 CET

Waar zitten de valkuilen voor het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens? Hoe bepaalt u wanneer en welke vorm van toestemming u nodig heeft? Daar kijken we in dit blog naar.

Lees verder

De AVG in één A4-tje

door: Carlo Kuip   op: 12 februari 2018 10:35:56 CET

Het blijft een enorme uitdaging om complexe zaken kort en bondig uit te leggen. In het geval van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in Europa bekend als GDPR) is dat niet anders. Met deze nieuwe wet- en regelgeving moet iedereen aan de slag, want niet voldoen aan de wet brengt een groot bedrijfsrisico met zich mee. Maar als de materie vervolgens zo complex en omvangrijk is, zakt de moed je al snel in de schoenen. Waar moet ik beginnen? En wat moet ik doen? Het is nou ook niet bepaald de leukste klus om aan te pakken. En dat helpt niet om het snel en goed geregeld te krijgen. Dus wat gaan we doen: op zoek naar een startpunt van waaraf we in kleine stapjes vooruit werken.

Lees verder

6 redenen om te investeren in logistieke software

door: Gerrit Valkenburg   op: 6 februari 2018 16:13:39 CET

Winst behalen heeft voor u als ondernemer topprioriteit. Hoewel winst vooral te realiseren is door het maken van omzet, kan het verlagen van de kosten hier ook aanzienlijk aan bijdragen. De interne processen optimaliseren verdient daarom ook uw aandacht. Optimale inrichting van de interne processen kan namelijk ook bijdragen aan winstgevendheid van uw bedrijf. Ook u kunt flinke efficiencyslagen maken door bijvoorbeeld de logistieke processen te automatiseren.

Lees verder

Interview: van dataprotectie tot identiteitsfraude

door: Stephanie Rijk   op: 30 januari 2018 8:55:00 CET

Nog lang niet alle bedrijven in Nederland hebben een functionaris voor de gegevensbescherming in dienst. Simpelweg omdat dit niet voor ieder bedrijf verplicht is. Echter, voor bedrijven die na de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te maken krijgen met het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en overheidsinstanties wel. Hoe gaat SnelStart om met de aanscherping van de AVG? Ik was benieuwd en ging met collega Aad van Gils in gesprek. 

Lees verder