Een complete concurrentieanalyse in 10 stappen

door: SnelStart op: 3 augustus 2021

Een complete concurrentieanalyse in 10 stappen | SnelStart

concurrentie analyse ladder

Wilt u weten hoe uw bedrijf zich onderscheidt van concurrenten? Maak dan een concurrentienanalyse. U bekijkt met een scherpe blik uw eigen organisatie en vergelijkt die met concurrenten. Aan de hand van de resultaten werkt u werken aan een betere bedrijfspositie. We leggen u in tien stappen uit hoe u een compleet concurrentieonderzoek maakt.

1. Bepaal het doel
Het onderzoek naar concurrenten kan veel tijd in beslag nemen, daarom is het -voor een effectief proces- van belang eerst het doel te bepalen. Waarvoor wilt u de resultaten gaan gebruiken? Wilt u bijvoorbeeld de marktpositie bepalen? Of wilt u een overzicht krijgen van activiteiten van concurrenten? Als u het doel heeft bepaald, legt u ook de focus vast. Wat vindt u belangrijk om van de concurrenten te weten? Is dat het productaanbod, het prijsbeleid, de verkoopplaats, de service, de mate van promotie, etc.?

2. Beschrijf uw eigen organisatie
Voor een goede vergelijking met de concurrenten van uw bedrijf is het van belang om uw eigen organisatie helder voor ogen te hebben. Hiervoor kunt u het ondernemersplan en/of het marketingplan erbij pakken. Wat is precies uw doelgroep, welke producten biedt u aan, voor welke prijs en waarmee onderscheidt u zich?

"Het beschrijven van de eigen organisatie is belangrijk bij een goede concurrentieanalyse."

3. Bekijk de markt
Doe een klein onderzoek naar de markt van uw organisatie. Kijk hierbij naar de ontwikkelingen in de sector, het aantal bedrijven en de spreiding van deze bedrijven. Zijn er veel nieuwe toetreders en ligt de totale branche onder vuur? Op het ondernemersplein is veel relevante branche-informatie te vinden. Ook nieuwssites en de branchevereniging kunnen u helpen om de ontwikkelingen in kaart te brengen.

4. Zoek naar concurrenten
Daarna begint het echte onderzoek; het onderzoek naar uw medespelers. Maak eerst een lijst met de bedrijven die u als concurrent ziet. Ga daarna het internet op en zoek met behulp van een zoekmachine naar nog meer concurrenten. Als u werkzaam bent voor een kapperszaak in de omgeving van Haarlem, zoek dan bijvoorbeeld ‘kapperzaak Haarlem’ en bekijk de zoekresultaten. Zoek op aanbieders van diensten en/of producten waarmee u in dezelfde behoefte voorziet als dat uw organisatie belooft.

Wanneer is een concurrent ook alweer een concurrent? Dat hangt helemaal af van uw organisatie en uw visie. Een concurrent is een concurrent als u dat zo ervaart. Een zelfstandige timmerman kan concurrent zijn van een timmerbedrijf, maar een doe-het-zelf bouwmarkt kan ook een concurrent zijn. Een concurrent hoeft dus niet perse dezelfde producten aan te bieden, maar kan bijvoorbeeld wel in dezelfde behoefte voorzien.

5. Bepaal de belangrijkste concurrenten
Een onderzoek naar alle vergelijkbare organisaties is niet realistisch en relevant. De samengestelde lijst met concurrenten is onder te verdelen in verschillende niveaus:
- Niveau 1: concurrenten die zich in hetzelfde vaarwater als u begeven. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld dezelfde doelgroep voor ogen, hanteren hetzelfde prijsbeleid en/of vervullen dezelfde behoefte.
- Niveau 2: dit zijn de bedrijven die zich misschien richten op een ander segment, opereren vanuit een andere plaats of een andere ondernemingsvorm hebben.

Voor nu is niveau 1 het belangrijkst. Maak een selectie van de belangrijkste concurrenten (maximaal 5-10). Beschrijf kort wat deze organisaties volgens u tot concurrent vormt. Bewaar de lijst met niveau 2 concurrenten goed. Het is namelijk niet uitgesloten dat ze in de toekomst niveau 1 concurrent van u worden.

6. Schrijf uw bevindingen op
Afhankelijk van de focus wordt een overzicht opgesteld van de factoren die u wilt onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld de gemiddelde prijs zijn, het assortiment en/of de promotiemiddelen. Voor een compleet onderzoek kijkt u naar de zogenoemde ‘4 P’s’: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Eventueel kunt u hier de vijfde P aan toevoegen: Personeel. Bekijk de organisatie per factor en noteer uw bevindingen in een tabel.

Overzicht_factoren_concurrentieanalyse

7. Analyseer uw bevindingen
Als alle resultaten zijn verzameld is het tijd om te analyseren. Beschrijf uw concurrenten per onderzochte factor. Welke prijs hanteren ze? Op welke doelgroep wordt voornamelijk gericht? Hoe wordt de Facebookpagina ingezet? Dit deel van het onderzoek geeft u een beeld van waar concurrenten zich mee bezig houden.

8.
Maak een conclusie
Wat viel er op toen u de bevindingen formuleerde? In dit deel van het onderzoek gaat u vergelijken. Hoe staat uw organisatie ervoor ten opzichte van uw concurrenten? Is uw organisatie een voorloper, of is er een achterstand zichtbaar?

9. Breng uw verbeterpunten in kaart 
Aan de hand van de conclusie kunt u de verbeterpunten in kaart brengen. Waar valt winst te behalen voor uw organisatie? Dient uw organisatie te werken aan een beter onderscheidend vermogen? Ook als uw organisatie de gewenste positie heeft op de markt is dit advies van belang. Bekijk wat u op korte termijn kunt realiseren en wat op de lange baan geschoven moet worden. Het advies kan bijvoorbeeld leiden tot een vernieuwd ondernemingsplan, marketingplan of een aanpassing op uw communicatiebeleid.

"Verbeterpunten in kaart brengen: essentieel onderdeel van een goede concurrentieanalyse."

10. Implementeer uw verbeterpunten
Na het in kaart brengen van de verbeterpunten weet u waar uw bedrijf aan kan werken. Bespreek de verbeterpunten met het management en uw medewerkers en zet ze om in concrete actiepunten. Rangschik de actiepunten naar prioriteit en bepaal welke punten snel voor winst kunnen zorgen. Stel vervolgens een planning op en voer de verbeterpunten door in uw organisatie.

Ook uw organisatie wordt regelmatig onder de loep genomen door concurrenten. Aan de hand van hun bevindingen werken zij aan verbetering. Een concurrentieonderzoek is dus niet eenmalig, maar dient met regelmaat gedaan te worden. Het onderzoek dat ontstaat na het doorlopen van de bovenstaande stappen kan gebruikt worden als handvat voor nieuwe analyses.

Veel succes!