Baseer jij je beslissingen op de juiste cijfers?

door: Marjolijne Banks-van der Ven op: 27 september 2021

Baseer jij je beslissingen op de juiste cijfers?  | SnelStart

Als ondernemer neem je regelmatig beslissingen over je bedrijf. Om dat goed te doen is het belangrijk dat de cijfers kloppen en up-to-date zijn. Daarom verwerk je alle mutaties en boekingen zo snel mogelijk in de administratie. Weet je zeker dat jij je beslissingen baseert op de juiste cijfers?

Transitorische posten helpen je om een meer realistisch beeld te krijgen van de financiële gezondheid van jouw onderneming. In dit blog lees je wat transitorische posten zijn, wanneer je ze gebruikt en hoe je ze in je administratie verwerkt. Zo baseer je beslissingen niet op een vertekend beeld van je resultaten.

Wat zijn transitorische posten?

Transitorische posten vallen onder de kortlopende schulden of bezittingen. Het zijn opbrengsten en kosten die je niet in één periode boekt, maar die over meerdere periodes verdeeld moeten worden. Dit komt omdat het moment waarop de kosten of opbrengsten ontstaan niet hetzelfde is als het moment waarop er betaald wordt.

Zo gaat het bij uitgestelde omzet om omzet die je al wel op de bank hebt ontvangen, maar die je nog niet hebt verdiend. Je moet bijvoorbeeld de producten nog leveren in de komende weken of maanden.

Bij uitgestelde kosten gaat het om kosten die je nu al hebt betaald, maar die pas in een latere periode als kosten worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een langere periode die je in één keer vooruitbetaald, zoals bijvoorbeeld huur, een leasecontract of verzekeringspremie.

Grote betaling van jaarfactuur geeft vertekend beeld

Transitorische posten kunnen een vertekend beeld geven in je financiële administratie. In de periode dat een jaar- of kwartaalfactuur wordt geboekt, geeft een grote betaling al snel een fout beeld voor je winst of verlies. Je betaalt bijvoorbeeld je verzekeringspremie in april voor de periode tot en met maart volgend jaar. De betaling in april geeft dan de verkeerde indruk. Het lijkt net of je resultaat in die maand ineens een stuk lager is, terwijl de kosten betrekking hebben op het hele volgende jaar.

Eerlijk verdelen met een transitorische boeking

Dit los je op met een transitorische post. Met de transitorische boeking wordt die ene grote betaling eerlijk verdeeld over twaalf maanden en ontstaat een meer betrouwbaar beeld van je financiële situatie.

Grote impact op je boekhouding

Overlopende posten hebben boekhoudkundig overigens een grote impact. Als je kosten vooruitbetaalt, zoals je verzekeringspremie, dan moet je de btw nog steeds verrekenen op de factuurdatum. Maar de kosten worden verdeeld over 12 maanden en vallen daardoor vaak ook nog in twee boekjaren. Als de factuurdatum niet overeenkomt met de startdatum van het contract, dan wordt het helemaal complex. Het juiste boekhoudprogramma helpt je deze boekingen snel en eenvoudig te maken.

Zo werkt dat in je boekhouding

Vanaf SnelStart inZicht kun je transitorisch boeken. Transitorisch boeken is in SnelStart-termen: Het verdelen (van kosten) over een langere periode. Bij een (opgeslagen) boeking in dagboek Inkoop vind je een knop Verdelen. Hiermee kun je de inkoopfactuur verdelen over een op te geven aantal maanden. Hoe je dit instelt en hoe je de transitorisch boeking maakt vind je in dit artikel.

TIP: Het boeken van transitorische posten moet goed gebeuren. Ken jij niet alle regels? Laat dit dan over aan je boekhouder of accountant. Die heeft alle kennis in huis.

Zo werk je gemakkelijk en snel met transitorische posten

Wil je werken met transitorische boekingen? En gemakkelijk en snel de juiste gegevens bijhouden? Het pakket SnelStart inZicht is hierin gespecialiseerd. Zo baseer je je beslissingen op een betrouwbaar beeld van je resultaten.

Probeer SnelStart inZicht helemaal gratis.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit artikel is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels zijn aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt. Check daarom altijd met je boekhouder of accountant of je het goed doet. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan de Belastingdienst.