Grondstof- en productiemanagement met SnelStart

Als productiebedrijf koopt u halffabricaten in en verkoopt u een halffabricaat of een eindproduct. Als we dit analyseren zien we eigenlijk 3 processen: inkoop, voorraadbeheer en verkoop. Maar wat zijn eigenlijk de kansen en bedreigingen voor een productiebedrijf? Een bedreiging die we bij veel productiebedrijven zien, is het opslingereffect. Daarentegen zijn er ook kansen, zoals het automatisch laten genereren van besteladviezen en het kunnen assembleren van een recept. In dit artikel gaan we uitgebreider in op bovengenoemde kansen en bedreigingen.

Het opslingereffect

Bij een productiebedrijf is efficiënt voorraadbeheer erg belangrijk, want voorraad kost geld. Dit heeft alles te maken met de 3 r’s waar de kosten van voorraad uit zijn opgebouwd.

1. Rentekosten
Dit zijn de kosten die ontstaan doordat er vermogen vastligt in de vorm van voorraden.

2. Ruimtekosten
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de opslag van voorraden in een magazijn. Denk hierbij aan magazijnstellingen, afschrijving, huur en personeel.

3. Risicokosten
Dit zijn de kosten die ontstaan doordat goederen minder waard worden door beschadiging of doordat ze niet meer nodig zijn.

Een voorraad hebben levert op zichzelf niets op. Voorraad levert pas iets op als u het verkoopt. Het gevaar of te wel een bedreiging van voorraad is het opslingereffect. Het opslingereffect ontstaat doordat de vraag naar een bepaald product verandert. De verschillende schakels binnen de keten gaan daarom een veiligheidsvoorraad opbouwen. Als de vraag daarna weer sterk daalt, gaat u over van een voorraadtekort naar een voorraadoverschot. Meer over het opslingereffect en hoe u het kunt voorkomen, leest u hier!

Besteladviezen genereren en receptartikelen assembleren

Als u het automatisch laten genereren van besteladviezen goed instelt is het inkopen een fluitje van een cent. Hier staan namelijk al de besteladviezen. De bestelling bij de leverancier plaatsen is een handmatige handeling, maar het voordeel hiervan is dat u ziet wat u bestelt. Stel dat u een product heeft dat even iets minder hard gaat dan kunt u hiervan de in te kopen hoeveelheid verlagen. Zo houdt u de controle.

De andere kans is het kunnen assembleren van een receptartikel. Met een receptartikel kunt u bepalen welke producten het eindproduct vormen. Om een goed beeld van de voorraad te houden, is het belangrijk dat u weet hoeveel voorraad u heeft van het receptartikel en van de losse grondstoffen die het receptartikel vormen. Met assembleren kunt u na productie de voorraad van de losse grondstoffen verlagen en de voorraad van het receptartikel verhogen.

Uitgebreide rapportage van voorraadstanden en inkoopgegevens

AdminView is speciaal voor SnelStart gebruikers ontwikkeld. Met AdminView kunt u verschillende gegevens zoals: voorraadstanden, omzet, inkoop en financiële gegevens gemakkelijk in een overzicht tonen, afdrukken of exporteren naar een CSV of Excel bestand. Binnen AdminView is er een veldkiezer beschikbaar. Door een extra veld toe te voegen kunt u de rapportage beter afstemmen op uw wensen. Probeer AdminView nu gratis!

Uw receptartikel een etiket meegeven?

Om verschillende redenen kunt u gebruik maken van een etiket. Denk bijvoorbeeld aan het voorzien van informatie over de gebruikte grondstoffen voor het product, hoe u het product moet planten of waar het product vandaan komt. Doordat u een product produceert, heeft u geen etiket dat voorziet van de juiste informatie. Met S-Flex Artikeletiket kunt u eenvoudig etiketten printen van artikelen uit SnelStart. Dit kan per artikel, op basis van een inkooporder uit SnelStart of op basis van een verkooporder uit SnelStart. De opmaak kunt u zelf bepalen. Zo kan het bijvoorbeeld een vrij veld van de artikelkaart uit SnelStart zijn.

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van S-Flex Artikeletiket voor uw organisatie? Plan dan een afspraak met ons!

In minder tijd makkelijk boekhouden?

Het kan met SnelStart. Bekijk nu hoe je in no-time controle over je boekhouding en inzicht in je cijfers krijgt. Ondek welk pakket bij jou past.