Grondstof- en productiemanagement met SnelStart

Als productiebedrijf koop je halffabricaten in en verkoop je een halffabricaat of eindproduct. Hierbij heb je doorgaans te maken met drie processen: inkoop, voorraadbeheer en verkoop. Wat zijn hierbij de grootste kansen en bedreigingen?

Een bedreiging voor veel productiebedrijven is het opslingereffect. Er zijn ook veel ook veel kansen, zoals het automatisch laten genereren van besteladviezen en het kunnen assembleren van een recept. In dit artikel gaan we uitgebreider in op deze kansen en bedreigingen.

Het opslingereffect

Bij een productiebedrijf is efficiënt voorraadbeheer erg belangrijk. Voorraad kost geld. Dit heeft alles te maken met de drie r’s waar de kosten van voorraad uit zijn opgebouwd.

1. Rentekosten: Deze kosten ontstaan doordat er vermogen vastligt in de vorm van voorraden.

2. Ruimtekosten: Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de opslag van voorraden in een magazijn. Denk hierbij aan magazijnstellingen, afschrijving, huur en personeel.

3. Risicokosten: Deze kosten ontstaan doordat goederen minder waard worden door beschadiging of doordat ze niet meer nodig zijn.

Een voorraad hebben levert op zichzelf niets op. Voorraad levert pas iets op als je het verkoopt. Het gevaar of de wel een bedreiging van voorraad is het opslingereffect. Het opslingereffect ontstaat doordat de vraag naar een bepaald product verandert. De verschillende schakels binnen de keten gaan daarom een veiligheidsvoorraad opbouwen. Als de vraag daarna weer sterk daalt, ga je over van een voorraadtekort naar een voorraadoverschot.

Besteladviezen genereren en receptartikelen assembleren

Als je het automatisch laten genereren van besteladviezen goed instelt, is het inkopen een fluitje van een cent. Hier staan al de besteladviezen. De bestelling bij de leverancier plaatsen is een handmatige handeling, maar het voordeel hiervan is dat je ziet wat je bestelt. Stel dat je een product hebt dat even iets minder hard gaat, dan kun je hiervan de in te kopen hoeveelheid verlagen. Zo houd je de controle.

De andere kans is het kunnen assembleren van een receptartikel. Met een receptartikel kun je bepalen welke producten het eindproduct vormen. Om een goed beeld van de voorraad te houden, is het belangrijk om te weten hoeveel voorraad je hebt van het receptartikel en van de losse grondstoffen die het receptartikel vormen. Met assembleren kun je na productie de voorraad van de losse grondstoffen verlagen en de voorraad van het receptartikel verhogen.

Uitgebreide rapportage van voorraadstanden en inkoopgegevens

AdminView is speciaal voor SnelStart-gebruikers ontwikkeld. Met AdminView kun je verschillende gegevens - denk aan voorraadstanden, omzet, inkoop en financiële gegevens - gemakkelijk in een overzicht tonen, afdrukken of exporteren naar een CSV- of Excel-bestand. Binnen AdminView is een veldkiezer beschikbaar. Door een extra veld toe te voegen kun je de rapportage beter afstemmen op je wensen. Probeer AdminView nu gratis.

Je receptartikel een etiket meegeven?

Om verschillende redenen kun je gebruikmaken van een etiket. Denk aan het voorzien van informatie over de gebruikte grondstoffen voor het product, hoe je het product moet planten of waar het product vandaan komt. Doordat je een product produceert, heb je geen etiket dat de juiste informatie deelt. Met S-Flex Artikeletiket kun je eenvoudig etiketten printen van artikelen uit SnelStart. Dit kan per artikel, op basis van een inkooporder uit SnelStart of op basis van een verkooporder uit SnelStart. De opmaak kun je zelf bepalen. Zo kan het bijvoorbeeld een vrij veld van de artikelkaart uit SnelStart zijn.

Wat kan SnelStart voor jouw webshop of handelsbedrijf betekenen?

Laat je gratis adviseren door onze productspecialist. Plan nu gratis en vrijblijvend je 1-op-1 adviesgesprek in. Plan mijn adviesgesprek
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.