Wat zijn transitorische posten en hoe verwerk je die?

Betaal of ontvang je wel eens geld in een andere periode dan de periode waarop de kosten of opbrengsten betrekking hebben? Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringspremie, die je vooruitbetaalt in mei voor een heel jaar. De verzekering loopt in dit geval tot eind april volgend jaar. Je betaalt dan dit jaar al voor kosten die betrekking hebben op de eerste 4 maanden in het volgende jaar. En als je al die kosten in mei boekt, drukken die zwaar op het resultaat van die maand.

Met behulp van transitorische posten verdeel je de kosten dan over de juiste perioden. Transitorische posten helpen je om een beter beeld te krijgen van hoe je onderneming er financieel voor staat. In dit blog lees je wat transitorische posten zijn, wanneer je ze gebruikt en hoe je ze in je administratie verwerkt.

Wat zijn transitorische posten?

Transitorische posten of transitoria vallen onder de kortlopende schulden of bezittingen. Het zijn opbrengsten en kosten die je niet in één periode boekt, maar die over meerdere periodes verdeeld moeten worden. Dit komt omdat het moment waarop de kosten of opbrengsten ontstaan niet hetzelfde is als het moment waarop er betaald wordt. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van transitorische posten:

Voorbeelden van transitorische posten

• Vooruitbetaalde huur
• Vooruitbetaalde leaseovereenkomst
• Vooruitbetaalde verzekeringspremie
• Nog te betalen accountantskosten
• Nog te betalen rente
• Nog te ontvangen rente

Wat is uitgestelde omzet?

Bij uitgestelde omzet gaat het om omzet die je al wel op de bank hebt ontvangen, maar die je nog niet hebt verdiend. Je moet bijvoorbeeld de producten nog leveren in de komende weken of maanden.

Wat zijn uitgestelde kosten?

Bij uitgestelde kosten gaat het om kosten die je nu al hebt betaald, maar die pas in een latere periode als kosten worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een langere periode die je in één keer vooruitbetaald, zoals huur, een leasecontract of verzekeringspremie.

Hoe uitgestelde kosten of uitgestelde omzet een vertekend beeld kunnen geven

Uitgestelde kosten kunnen een verkeerd beeld geven van je financiële gezondheid. In de periode dat je een jaar of kwartaalfactuur boekt, geeft een grote betaling al snel een fout beeld voor je winst of verlies. Je betaalt bijvoorbeeld je huur in januari voor het komende jaar. De betaling in januari geeft dan de verkeerde indruk. Het lijkt net of je resultaat in die maand ineens een stuk lager is, terwijl de kosten betrekking hebben op het hele jaar.

Transitorische boeking zorgt voor eerlijke spreiding

Je kunt het gelukkig oplossen met een transitorische post. Met de transitorische boeking wordt een grote betaling eerlijk verspreid over twaalf maanden. Zo ontstaat er een betrouwbaarder beeld van je financiële situatie.

Hoe zit het met btw en overlopende posten?

Overlopende posten hebben te maken met transacties die over een boekjaar heenlopen. Als je een factuur vooruitbetaalt, zoals je huur, dan moet je de btw nog steeds verrekenen op de factuurdatum. Maar de kosten worden verdeeld over 12 maanden en kunnen daardoor ook wel eens vallen in twee boekjaren. Als de factuurdatum niet overeenkomt met de startdatum van het contract, dan wordt het helemaal complex. Het juiste boekhoudprogramma helpt je deze boekingen snel en eenvoudig te maken.

Zo werkt dat in je boekhouding

Vanaf SnelStart inZicht kun je transitorisch boeken. Transitorisch boeken is in SnelStart-termen: Het verdelen (van kosten) over een langere periode. Bij een (opgeslagen) boeking in dagboek Inkoop vind je een knop Verdelen. Hiermee kun je de inkoopfactuur verdelen over een op te geven aantal maanden. Hoe je dit instelt en hoe je de transitorisch boeking maakt vind je in dit artikel.

TIP: Het boeken van transitorische posten moet goed gebeuren. Ken je niet alle regels? Laat dit dan over aan je boekhouder of accountant. Die heeft alle kennis in huis.

Zo werk je gemakkelijk en snel met transitorische posten

Wil je eenvoudig inzicht in up-to-date cijfers, zodat je snel bij kunt sturen? Wil je werken met transitorische boekingen? En gemakkelijk en snel de juiste gegevens bijhouden? Dan past een uitgebreider pakket misschien meer bij je. Het pakket SnelStart inZicht* is hierin gespecialiseerd. Zo baseer je je beslissingen op een betrouwbaar beeld van je resultaten.

Probeer SnelStart inZicht helemaal gratis.

* In SnelStart inZicht werk je veel in SnelStart 12, de desktopmodule van SnelStart. Werk je liever volledig online of kun je onze desktopmodule niet gebruiken op je platform, dan kun je werken in een web-based module, SnelStart 12 Plus. Lees hier meer over de verschillen tussen de desktopmodule en de web-based modules

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit artikel is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat de regels inmiddels zijn aangepast, of jouw situatie onder de uitzonderingen valt. Check daarom altijd met je boekhouder of accountant of je het goed doet. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan de Belastingdienst.

In minder tijd makkelijk boekhouden?

Het kan met SnelStart. Bekijk nu hoe je in no-time controle over je boekhouding en inzicht in je cijfers krijgt. Ondek welk pakket bij jou past.