Beginnen met boekhouden


Je boekhouding doen is niets anders dan het vastleggen van financiële feiten. Dit is belangrijk om inzicht te krijgen in de financiële situatie van je bedrijf. En om verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Boekhoudtermen zoals activa, passiva, journaalposten, debiteuren en crediteuren kunnen misschien voor verwarring zorgen. In dit blog leggen we het je uit.

De balans

In een boekhouding worden financiële gegevens vastgelegd van het bedrijf. Dit betreft altijd veranderingen in:

  • - Bezittingen (bijv. gebouwen, inventaris, voorraad, kasgeld, debiteuren)
  • - Schulden (bijv. lening, crediteuren)
  • - Het eigen vermogen (wat de eigenaar zelf heeft ingebracht)

Aan de hand van bovenstaande gegevens wordt een balans opgesteld voor een bepaald moment. Een balans bestaat uit twee kanten die samen in balans moeten zijn. Dit is een debet-kant (ook wel activa genoemd) en een credit-kant (ook wel passiva genoemd). Bij debet plaatsen we de bezittingen, bij de creditkant de schulden en het eigen vermogen. 

Balans

Het grootboek

Een onderneming heeft veel mutaties. Dit zou betekenen dat bij iedere 'verandering' een nieuwe balans moet worden opgesteld. Dit kost veel tijd, daarom maken we gebruik van een grootboek. Een grootboek geeft inzicht in de financiële stromen van je bedrijf. Het is een verzameling van verschillende grootboekrekeningen die allemaal een uniek nummer hebben. Er zijn drie soorten grootboekrekeningen:

1.     Rekeningen van bezit (bijv. gebouwen, voorraad en kas)
2.     Rekeningen van schuld (bijv. lening en crediteuren)
3.     De rekening eigen vermogen


Het dagboek

In een dagboek worden alle inkomsten en uitgaven naar een bepaald soort geregistreerd. Aan de hand van het dagboek wordt de journaalpost opgemaakt. In SnelStart wordt gebruik gemaakt van zes verschillende soorten dagboeken, uiteraard kun je zoveel dagboeken aanmaken als je zelf wilt (dit geldt niet voor de dagboeken Verkoop en Inkoop):

Kas (1000)  Alle contante inkopen en verkopen
Bank (1100) Alle bankmutaties
Verkoop (1300) Alle verkoopfacturen
Inkoop (1500) Alle inkoopfacturen
Memoriaal (9990) In dit grootboek worden boekingen geregistreerd die niet tot een ander grootboek thuishoren
Tussenrekening Balans (2100) Dit is een specifiek SnelStart dagboek, hier wordt de beginbalans ingevoerd

Journaalposten

Een journaalpost is in saldo altijd in balans. Dus het bedrag dat je debet boekt, moet je ook credit boeken. Stel: je hebt een groothandel in tuinartikelen en je verkoopt een tuinstoel van 100 euro. De klant betaalt contant aan de kassa. De volgende journaalpost wordt opgemaakt: 

Journaalpost


De verlies-en-winstrekening

De financiële feiten over een bepaalde periode vormen de verlies-en-winstrekening (resultaatrekening). Deze rekening laat zien wat de oorzaken zijn waardoor het eigen vermogen is toegenomen of afgenomen.


Boekhoudtermen om te onthouden

Debiteuren

Afnemers / klanten van wie een onderneming nog geld te vorderen heeft

Crediteuren

Leveranciers aan wie een onderneming nog geld schuldig is

Inventaris

Een lijst van alle bezittingen en schulden op een bepaalde datum

Balans

Een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment

Winst-en-verliesrekening

Een overzicht dat de oorzaken aangeeft waardoor het eigen vermogen in een bepaalde periode is toegenomen of afgenomen 

Brutowinst

Opbrengst verkopen in een bepaalde periode verminderd met de inkoopprijs

Nettowinst

Brutowinst verkopen in een bepaalde periode verminderd met de kosten van die periode

Omzet  

Opbrengst van de verkopen in een bepaalde periode

Jaarrekening

Jaarlijks opgemaakt financieel verslag, dat bestaat uit de verlies-en-winstrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten

Slimmer en sneller boekhouden?

Met SnelStart kies je zelf in hoeverre je je administratie automatiseert. Van razendsnel factureren en optimaal inzicht in je cijfers tot een geautomatiseerd debiteurenbeheer en/of voorraadbeheer. Bekijk nu welk pakket bij jouw bedrijf past. Bekijk meer
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.