Liquiditeit: dit is het en zo bereken je het

Aan de liquiditeit van je bedrijf kun je zien hoe financieel flexibel je onderneming is. De hoogte van de liquiditeit is een indicatie van de snelheid waarmee je rekeningen op korte termijn kunt betalen. Hoe je de liquiditeit berekent en verbetert? Dat weet je na het lezen van dit blog.

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit toont aan in hoeverre je bedrijf op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Bij het runnen van je bedrijf maak je kosten. Je leveranciers, je medewerkers, de Belastingdienst: ze moeten allemaal op tijd hun geld hebben. Als je daarvoor niet genoeg geld paraat hebt, kan je bedrijf in de problemen komen. Hoe slechter de liquiditeit, hoe meer moeite je onderneming heeft om dit soort lopende rekeningen te kunnen betalen.

Het is niet alleen voor jezelf fijn om te weten hoe financieel flexibel je bedrijf is; kredietverstrekkers gebruiken deze indicator ook om te bepalen hoeveel geld ze jou kunnen lenen.

Hoe bereken je de liquiditeit?

De twee meestgebruikte methoden om de liquiditeit te berekenen zijn de current ratio en de quick ratio.

Current ratio-3

Quickratio-1

Welke methode past bij jouw bedrijf?

Het verschilt per bedrijf welk berekeningsmethode het meest geschikt is. Bij de quick ratio worden de voorraden niet meegerekend, dus dat geeft een realistischer beeld van de liquiditeit wanneer je een bedrijf hebt dat voorraden niet snel verkoopt. Verkoopt jouw bedrijf de voorraden wél snel - denk aan een supermarkt – dan is current ratio meer geschikt (want dan worden de voorraden wél meegerekend).

Voorbeeldberekeningen

We laten een voorbeeld zien van de berekening van de current ratio en de quick ratio. We beginnen met de current ratio; dit is de balans:

Bezittingen en vorderingen (activa)   Schulden en vermogen (passiva)  
 Bedrijfspand 110.000 Eigen vermogen 40.000
Inventaris 28.000 Hypotheek 89.000
Voorraad goederen 8.700 Lening 14.500
Debiteuren 6.400    
Liquide middelen 2.500 Crediteuren 12.100

Op basis van bovenstaande balans bereken je de current ratio als volgt:
8.700 + 6.400 + 2.500 / 12.100 = 1,45

Ook voor de quick ratio hebben we een voorbeeldberekening. Dit is de fictieve balans:

Bezittingen en vorderingen (activa)   Schulden en vermogen (passiva)  
 Bedrijfspand 500.000 Eigen vermogen 100.000
Inventaris 100.000 Hypotheek 460.000
Voorraad goederen 40.000 Lening 120.00
Debiteuren 30.000    
Liquide middelen 30.000 Crediteuren 20.000

Op basis van de balans bereken je op deze manier de quick ratio:
(30.000 - 40.000 + 30.000) / 20.000 = 1

Breng je balans in kaart

Zoek goed uit met welke berekening je voor jouw bedrijf tot de meest realistische liquiditeit komt. De termen die op de balans worden gebruikt, zijn vaak ook verschillend. Soms lees je kortlopende vorderingen of kortlopende schulden terug op de balans, soms staat het er niet onder die naam. Soms staan leverancierskredieten er letterlijk tussen, soms niet. Soms worden 'liquide middelen' genoemd op de balans, soms moet je kijken naar de term 'kasgeld'. Zo zijn er veel verschillen mogelijk. Het is belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen wat op jouw balans onder welke noemer valt, zodat je de berekening goed maakt.

Wat is een gezonde liquiditeit?

Er bestaat geen ideale liquiditeit die voor elk bedrijf geldt. Dit verschilt per sector en per bedrijf. Wel zijn er richtlijnen die een algemene indicatie geven. Voor de current ratio geldt dat je bedrijf als ‘financieel gezond’ wordt gezien als de uitkomst minimaal 1,5 is en voor de quick ratio moet het minimaal 1 zijn. is. Dit betekent dat je bedrijf genoeg geld achter de hand heeft om aan de korte betaalverplichtingen te voldoen.

Wat is een slechte liquiditeit?

Als je current ratio of quick ratio onder de 1 uitkomt, leidt dit doorgaans tot liquiditeitsproblemen. Je hebt dan te weinig middelen om je rekeningen op korte termijn te betalen. Ook als je bedrijf winst maakt, kan je liquiditeit slecht zijn. Als je liquiditeit langere tijd te laag is, kan dat tot een faillissement leiden.

Hoe verbeter je de liquiditeit?

Je kunt de hoogte van je liquiditeit beïnvloeden. We geven vijf opties:

1. Laat je klanten sneller betalen

Hoe sneller je klanten betalen, hoe eerder jij je geld tot je beschikking hebt. Hoe je hiervoor zorgt? Bijvoorbeeld door met een korte betaaltermijn te werken en een (duidelijke!) factuur te sturen direct na het leveren van je product of dienst. Je maakt het je klant extra makkelijk als je meteen een betaallink met je factuur meestuurt. Betaalt je klant niet binnen de betaaltermijn? Stuur dan direct een betaalherinnering om alsnog zo snel mogelijk je geld te ontvangen. Een slim boekhoudpakket kan je hierbij helpen.

2. Verhoog je vlottende activa

Liquiditeitsberekeningen starten met de vlottende activa. Dit zijn je bedrijfsbezittingen die binnen 1 jaar weg zijn of zijn omgezet in geld. Denk aan debiteuren, kasgeld, productvoorraden en geldbeleggingen. Als je die vlottende activa weet te verhogen, valt je liquiditeit hoger uit. Hoe je dit doet? Bijvoorbeeld door meer voorraden in te slaan. Let op: doe dit alleen met voorraden die je snel weer kunt verkopen, anders kan het je juist problemen opleveren.

3. Maak korte schulden lang

Langlopende schulden tellen niet mee voor je liquiditeit. Kortlopende schulden wel. Als je kortlopende schulden omzet naar langlopende schulden, verhoogt je liquiditeit. Een voorbeeld: je kunt een (kleine) lening afsluiten bij de bank (langlopend) waarmee je al je crediteurenschulden (kortlopend) aflost. Houd hierbij wel goed rekening met alle voorwaarden van de banklening, want je moet er ook op langere termijn goed uitkomen.

4. Verlaag je kortlopende schulden

Een andere manier om je kortlopende schulden te verlagen, is om slimme prijsafspraken met je crediteuren te maken. Neem contact met ze op en vraag of je 10% korting kunt krijgen als je voortaan altijd binnen 1 week betaalt. Zo heeft jouw leverancier sneller zijn geld binnen, is het crediteurenbedrag op jouw balans lager en zijn crediteuren sneller van je balans. Win-win-win!

5. Minimaliseer je privé-opnames

Als je je geld niet voor privédoeleinden nodig hebt, laat het dan op je bedrijfsrekening staan. Zo heb je (extra) geld om te investeren in je onderneming.

Wat is het verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit?

Solvabiliteit is een andere graadmeter om de financiële gezondheid van je bedrijf te meten. Waar bij liquiditeit wordt gekeken naar de snelheid waarmee je op korte termijn aan je betaalverplichtingen kunt voldoen, gaat het bij solvabiliteit om het percentage eigen geld dat in je bedrijf zit. Hoe minder je bedrijf afhankelijk is van externe gelden, hoe beter het tegen een stootje kan.

Direct je liquiditeit in beeld

Als je je administratie goed op orde hebt, kun je vrij eenvoudig de liquiditeit van je bedrijf berekenen. Diverse slimme boekhoudprogramma's beschikken bovendien over dashboards waarbij je realtime je actuele liquiditeit ziet. Zo hoef je de berekening niet meer zelf uit te voeren. Vaak kun je ook in een grafiek terugzien hoe de liquiditeit zich heeft ontwikkeld, waarmee je razendsnel ziet of de financiële flexibiliteit van jouw bedrijf is verbeterd of verslechterd.

Meestgestelde vragen

Wat is de betekenis van liquiditeit?
Wat is een gezonde liquiditeit?
Hoe bereken je de liquiditeit?
Wat geeft de liquiditeit aan?
Wat is een hoge liquiditeit?
Is een hoge liquiditeit goed?
Wat is een slechte liquiditeit?
Wat is het verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit?

Slimmer en sneller boekhouden?

Met SnelStart kies je zelf in hoeverre je je administratie automatiseert. Van razendsnel factureren en optimaal inzicht in je cijfers tot een geautomatiseerd debiteurenbeheer en/of voorraadbeheer. Bekijk nu welk pakket bij jouw bedrijf past. Bekijk meer
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.