Current ratio: wat is het en hoe bereken je het?

Current ratio is een kengetal dat veel zegt over de financiële gezondheid van je bedrijf. Je current ratio toont in hoeverre je onderneming (kortlopende) schulden kan afbetalen vanuit snel beschikbare bezittingen. In deze blog lees je wat dit precies inhoudt, hoe je je current ratio berekent én hoe je hem verbetert.

Current ratio: wat is het?

Current ratio is een veelgebruikt meetmiddel om te zien hoe je bedrijf er financieel voor staat. Aan de hoogte van de current ratio lees je af in welke mate je onderneming in staat is om (kortlopende) schulden te betalen vanuit je vlottende activa. Kort door de bocht: kun je vanuit je bezittingen snel over voldoende geld beschikken wanneer je snel al je kortlopende schulden moet aflossen?

Zo bereken je je current ratio

Je berekent vrij eenvoudig de current ratio van je bedrijf. Hiervoor heb je twee getallen nodig die je terugvindt op de balans van je bedrijf (onderdeel van je boekhouding).

  • Je vlottende activa - Dit zijn je bedrijfsbezittingen die binnen 1 jaar (vlot dus) weer weg zijn of in geld zijn omgezet. Denk aan productvoorraden, grondstoffen, geldbeleggingen, kasgeld en debiteuren. Vlottende activa hebben een plaatsje aan de linkerkant op de balans in je boekhouding, bij de bezittingen en vorderingen. Daar zie of bereken je vrij je totaalbedrag aan vlottende activa.
  • Je kort vreemd vermogen - Dit zijn je bedrijfsschulden met een looptijd tot 1 jaar (korte termijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld de belastingen die je moet betalen of het afnemerskrediet dat je aan een klant moet leveren, maar ook koop af afbetaling of bankkrediet. Dit staat op je bedrijfsbalans aan de rechterkant bij schulden en vermogen. Ook het totaal aan kort vreemd vermogen haal je eenvoudig van de balans.

Beide bedragen paraat? Deel dan je vlottende activa door je kort vreemd vermogen en je weet  je current ratio:

Current ratio-3

Rekenvoorbeeld

Bezittingen en vorderingen (activa)   Schulden en vermogen (passiva)  
 Bedrijfspand 110.000 Eigen vermogen 40.000
Inventaris 28.000 Hypotheek 89.000
Voorraad goederen 8.700 Lening 14.500
Debiteuren 6.400    
Liquide middelen 2.500 Crediteuren 12.100

Met bovenstaande fictieve balans bereken je op deze manier je current ratio:
8.700 + 6.400 + 2.500 / 12.100 = 1,45

Je current ratio moet minimaal 1 zijn

De ideale hoogte van de current ratio kan per branche en per bedrijf verschillen. Over het algemeen wordt een bedrijf gezien als ‘financieel gezond’ als de current ratio tussen de 1 en 1,5 is. Als de current ratio lager dan 1 is, leidt het tot liquiditeitsproblemen. En wanneer dat langere tijd aanhoudt, kun je failliet gaat. Een current ratio hoger dan 1,5 is niet gevaarlijk, maar ook niet optimaal. Dan heb je meer vlottende activa dan je eigenlijk nodig hebt en dat ‘overschot’ kun je wellicht beter inzetten voor langetermijninvesteringen.

Hoe belangrijk is de current ratio?

De current ratio is een momentopname. Met name je vlottende activa kunnen dagelijks veranderen, want de kans is groot dat op een werkdag iets verandert in je voorraad of in het geld wat je in kas hebt. Staar je dus niet blind op de uitkomst op één bepaald moment, maar volg de ontwikkeling van je current ratio. Loopt het wekelijks terug? Dan neem eigenlijk de financiële gezondheid van je bedrijf af. Als je dat tijdig ziet, kun je op tijd actie ondernemen en je bedrijf weer ‘gezond’ maken.

Waardevol voor kredietverstrekkers

Je current ratio is ook belangrijk wanneer je geld wilt lenen. Kredietverstrekkers kunnen hieruit afleiden hoe goed en snel jij kunt terugbetalen. Het is voor hen een waardevolle indicator van jouw betrouwbaarheid. Ook kredietverstrekkers kijken niet naar een momentopname van de current ratio, maar naar de ontwikkelingen op een iets langere termijn. Bovendien kijken ze ook naar andere financiële indicatoren, zoals je solvabiliteit.

Vier tips om je current ratio te verbeteren

De current ratio is je vlottende activa gedeeld door je kort vreemd vermogen. Dus als je je vlottende activa verhoogt en/of je kort vreemd vermogen verlaagt, verbeter je je current ratio. Dit zijn vier concrete verbetertips:

Tip 1: Sla meer voorraden in

Als je zorgt dat je meer vlottende activa op je balans hebt, valt je current ratio hoger uit. Hoe je dit doet? Bijvoorbeeld door meer voorraden in te slaan. Koop dan wél goederen in waarvan je weet dat je ze weer verkoopt, anders kan het alsnog heel vervelend uitpakken.

Tip 2: Zet 'korte schulden' om in 'lange schulden'

Je kunt je kortlopende schulden omzetten naar langlopende schulden. Want langlopende schulden tellen niet mee voor je current ratio. Hoe je dit omzet? Bijvoorbeeld door bij de bank een lening af te sluiten waarmee je in één klap al schulden bij je crediteuren aflost. Let wel goed op de voorwaarden van die langere lening en voorkom dat het je op langere termijn problemen oplevert.

Tip 3: Maak prijsafspraken met crediteuren

Het is raadzamer om je schulden aan crediteuren te verlagen door goede prijsafspraken met ze te maken. Bespreek bijvoorbeeld de mogelijkheid op 5 tot 10 procent korting wanneer je binnen 1 week betaalt. Zo is het crediteurenbedrag lager én zijn de crediteuren sneller van je balans. En hoe lager dit bedrag is, hoe hoger je current ratio.

Tip 4: Zorg dat je snel je current ratio kunt inzien

In slimme boekhoudpakketten kun je werken met dashboards waarop je in één oogopslag je actuele current ratio ziet. Zo hoef je niet keer op keer handmatig bovenstaande berekening uit te voeren. Vaak zie je bovendien heel eenvoudig de ontwikkeling van je current ratio in een grafiek. Handig!Slimmer en sneller boekhouden?

Met SnelStart kies je zelf in hoeverre je je administratie automatiseert. Van razendsnel factureren en optimaal inzicht in je cijfers tot een geautomatiseerd debiteurenbeheer en/of voorraadbeheer. Bekijk nu welk pakket bij jouw bedrijf past. Bekijk meer
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.