Hoe bankieren en boekhouden naar elkaar toegroeien

De dynamiek tussen banken en boekhoudsoftware verandert, gedreven door innovatie en digitalisering. De vakgebieden smelten samen, functionaliteiten lijken oneindig en de klant is in controle. Wie de ontwikkeling van banken in de laatste decennia volgde, kon deze verandering zien aankomen.

Een duik in de geschiedenis

De bank is zo’n 1800 v.Chr. geboren in Babylonië, waar priesters geld uitleenden aan het volk. Griekse handelaren ontwikkelden daarna een solide bankwezen, waarbij ze voor het eerst gebruikmaakten van garantiebewijzen in ruil voor geld. Geldwisselaars speelden in de Middeleeuwen een belangrijke rol, ook in Italiaanse stadstaten. De Medici-bank in Florence, opgericht in de 14e eeuw, was een van de meest invloedrijke vroege banken en grondlegger van de banken die we nu kennen.

De bank (wist je dat het woord bank is afgeleid van het Italiaanse banco?) verstrekte leningen aan vorsten en dreef handel op internationaal niveau. In de 17e eeuw ondergingen banken opnieuw grote veranderingen. De oprichting van de Bank of England in 1694 wordt beschouwd als belangrijke mijlpaal, door de uitgifte van bankbiljetten en de centralisatie van financiële macht. In de eeuwen daarna breidde het bankwezen zich wereldwijd uit, met de oprichting van diverse centrale banken en commerciële bankinstellingen.

Het betalingsverkeer digitaliseert

Waar de bank van oudsher een fysieke plek was om geldzaken te regelen, verschuift dit steeds verder naar de online wereld. Financiële dienstverleners sturen hier actief op aan. Contant geld, papieren acceptgiro’s en overschrijvingsformulieren? Liever niet meer.

Banken bleven eerst traditionele diensten aanbieden naast de nieuwe digitale functionaliteiten; nu faseren ze de traditionele diensten langzaam uit. Fysieke bankgebouwen sluiten massaal hun deuren: eind 2011 waren er 2.654 bankfilialen, 10 jaar later nog maar 726. Veel mensen missen de bankgebouwen niet, want zelfs een bankrekening openen kan tegenwoordig op een veilige manier online. Deze digitalisering is voor de grootste groep gebruikers een voordeel, want het biedt meer gebruiksgemak.

Eind 2011 waren er 2.654 bankfilialen, 10 jaar later nog maar 726.

Hoe bankieren en boekhouden naar elkaar toegroeien

Boekhouding maakte een vergelijkbare digitaliseringsslag. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd de boekhouding grotendeels handmatig gedaan; bankafschriften werden met de hand in boeken geschreven, wat tijdrovend was. In de jaren ‘80 markeerde de introductie van boekhoudsoftware een keerpunt. Dit verminderde de handmatige inspanningen aanzienlijk.

De laatste 20 jaar leidde de digitalisering tot grote stappen op boekhoudgebied. Boekhoudsoftware maakte steeds meer geautomatiseerde processen mogelijk. Een belangrijke stap voor de krachtenbundeling van boekhouden en bankieren kwam met de implementatie van PSD2 in 2019. De Europese richtlijn voor betalingsdiensten opende de deuren voor andere partijen (zoals leveranciers van boekhoudsoftware) om toegang te krijgen tot bankgegevens, mits de klant toestemming geeft.

Boekhouden en bankieren in één

De werelden van boekhouden en bankieren groeiden de afgelopen jaren in rap tempo verder naar elkaar toe. Diverse banken lanceerden een boekhoudpakket en sommige boekhoudprogramma’s bieden ook bankdiensten aan. Dit biedt veel voordelen. Omdat je niet meer hoeft te schakelen tussen verschillende applicaties, zijn de boekhouding én de bankzaken sneller op orde. De vraag is niet óf, maar wanneer het de standaard is dat boekhouden en bankieren zijn geïntegreerd in één applicatie.

Slimmer en sneller boekhouden?

Met SnelStart kies je zelf in hoeverre je je administratie automatiseert. Van razendsnel factureren en optimaal inzicht in je cijfers tot een geautomatiseerd debiteurenbeheer en/of voorraadbeheer. Bekijk nu welk pakket bij jouw bedrijf past. Bekijk meer
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.

Ook interessant voor jou: