Cashflow: inzicht in geldstromen in je bedrijf

Als ondernemer check je of alle facturen zijn betaald, je voorraden op orde zijn en er geen betalingsachterstanden ontstaan. Dit is belangrijk voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Hoe gezond je onderneming is, kun je zien aan je cashflow. Benieuwd hoe je jouw cashflow berekent en bijstuurt als dat nodig is? We leggen het je uit.

Wat is cashflow?

Cashflow is de Engelse term voor kasstroom. In Nederland worden de twee termen beide gebruikt. Je cashflow geeft aan hoeveel geld er binnenkomt en uitgegeven wordt in je bedrijf. Het is een graadmeter voor hoe je bedrijf ervoor staat. Cashflow staat los van je winst-en-verliesrekening. Je hebt 3 soorten cashflow:

1. Operationele cashflow

Deze cashflow omhelst alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met dagelijkse activiteiten van je bedrijf. Bijvoorbeeld de spullen die je nodig hebt voor je bedrijfsvoering, de salarissen en de kosten voor de verkoop van je diensten en producten. 

2. Investeringscashflow

Hierin zie je alle uitgaven die je doet om te investeren in je onderneming, denk aan een laptop, machines en meubels. Maar ook de opbrengsten van het verkopen van spullen uit je onderneming, zoals oude laptops, machines of meubels. Dit heet desinvesteren. Daarnaast vallen octrooien en software-aankopen onder deze categorie.

3. Financieringscashflow

Dit betreft alle uitgaven en inkomsten in financieringen. Bijvoorbeeld het kopen of verkopen van aandelen of het aangaan van een lening bij een bank of derde.

Hoe bereken je cashflow?

Om je cashflow te berekenen neem je alle geldstromen in een bepaalde periode mee. De cashflow-formule is: inkomsten – uitgaven = cashflow.

Voorbeeldberekening operationele cashflow

Je hebt het eerste kwartaal van dit jaar €12.000 ontvangen. In diezelfde periode heb je €7.000 uitgegeven. Dit betekent dat je een positieve cashflow van €12.000 - €7.000 = €5.000 hebt.
Je hebt in dit eerste kwartaal dus €5.000 meer ontvangen dan je hebt uitgegeven. 

Een negatieve cashflow is niet altijd slecht. Het is soms nodig om geld uit te geven aan investeringen voor de toekomst. Denk hierbij aan onderzoek en ontwikkeling of groei van het bedrijf. Houd hierbij in de gaten dat je bedrijf voldoende liquiditeit heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Liquiditeit

Liquiditeit toont aan in hoeverre je bedrijf op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Dit is een belangrijke graadmeter, omdat bedrijven die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen in financiële problemen kunnen komen. Een bedrijf wordt liquide genoemd wanneer het zijn schulden op korte termijn kan betalen, en illiquide wanneer dat op korte termijn niet lukt. Meer weten? Lees onze blog over liquiditeit.

Wat is een positieve cashflow?

Bij een positieve cashflow komt er meer geld binnen dan je uitgeeft. Op de lange termijn streeft elk bedrijf dit na om gezond te blijven. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat je bedrijf niet altijd een positieve cashflow hoeft te hebben.

Wat is een negatieve cashflow?

 • Soms kan je cashflow tijdelijk negatief zijn door grote investeringen, die op den duur geld opleveren. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek, ontwikkeling of groei van je bedrijf. In dit soort situaties is een tijdelijke negatieve cashflow verklaarbaar en helemaal niet zo erg. Bij deze uitgaven is sprake van een negatieve investeringscashflow. Bij een negatieve cashflow blijft het belangrijk dat je over voldoende liquiditeit beschikt om aan je kortdurende financiële verplichten te voldoen.

  Een negatieve cashflow kan ook een waarschuwing zijn voor problemen. Er wordt meer geld uitgegeven dan binnenkomt. Als dit niet komt door grote investeringen is er iets anders aan de hand. Op lange termijn kan een negatieve cashflow leiden tot faillissement. De gevolgen hangen af van welke cashflow negatief is:

  •    Bij een negatieve operationele cashflow geeft je bedrijf meer geld uit dan er binnenkomt aan reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit kan leiden tot het moeten lenen van geld of verkopen van activa om de rekeningen te kunnen betalen. Het kan wijzen op een structureel probleem, zoals stijgende kosten of een dalende verkoop. 

 • •    Een negatieve investeringscashflow is hierboven besproken. Je bedrijf geeft meer uit aan investeringen dan dat er geld binnenkomt uit investeringen. Let op dat deze negatieve cashflow kan leiden tot een lagere liquiditeit.


 •  •    Bij een negatieve financieringscashflow geeft je bedrijf meer geld uit aan bijvoorbeeld het terugbetalen van leningen of het uitgeven van aandelen dan het ontvangt uit financieringsbronnen. Ook dit kan leiden tot een lagere liquiditeit.
 • Wat is het verschil tussen cashflow en winst? 

 • Cashflow geeft aan hoeveel geld een bedrijf zou kunnen uitgeven aan investeringen, aflossing van schulden en het uitkeren aan aandeelhouders. Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten zijn afgetrokken van de inkomsten. Hierbij heb je nettowinst (alle kosten en belastingen zijn betaald) en brutowinst (je moet nog belasting betalen). Bij een positief bedrag draai je winst en bij een negatief bedrag verlies. 

  Het verschil tussen winst en cashflow wordt duidelijk tijdens het facturatieproces. Stel: al je facturen zijn verstuurd, maar slechts een gedeelte is betaald. Je winst stijgt op het moment dat je de facturen verstuurt, terwijl je cashflow pas stijgt wanneer het geld van de factuur op je rekening staat. Cashflow geeft een realistischer en actueler beeld van je financiële situatie. 


 • Een voorbeeld

 • Bedrijf ‘S’ heeft een omzet van €120.000 en kosten van €90.000. Dit betekent dat ze een brutowinst hebben van €30.000. Als ze vervolgens nog €10.000 aan belastingen moeten betalen, hebben ze een nettowinst van €20.000. Als er in dezelfde periode €15.000 aan inkomsten binnenkomt en ze €8.000 uitgeven, hebben ze een cashflow van €7.000.
 • Ook meer inzicht in je cijfers? 

 • Met een slim boekhoudprogramma heb je binnen no-time inzicht in je cijfers. Zo maak je gegronde keuzes en stuur je sneller bij wanneer dat nodig is. Ook slim boekhouden? Maak het jezelf gemakkelijk en probeer SnelStart een maand gratis

Slimmer en sneller boekhouden?

Met SnelStart kies je zelf in hoeverre je je administratie automatiseert. Van razendsnel factureren en optimaal inzicht in je cijfers tot een geautomatiseerd debiteurenbeheer en/of voorraadbeheer. Bekijk nu welk pakket bij jouw bedrijf past. Bekijk meer
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.