Week van de Veiligheid bij SnelStart

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt overal in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving. In aanloop naar de invoering staat iedereen op scherp, want niet voldoen aan deze nieuwe wet- en regelgeving brengt een groot bedrijfsrisico met zich mee. Bij SnelStart was het afgelopen week daarom Week van de Veiligheid.

Carlo Kuip, Software Architect bij SnelStart, is al een paar maanden bezig met de AVG en de veranderingen binnen SnelStart. Om ook u op de hoogte te stellen, schreef hij een blogreeks en maakte hij een aantal vlogs. Lees, kijk en ontdek wat er gaat veranderen rondom gegevensbescherming en hoe u deze regels binnen uw eigen bedrijf kunt toepassen.

Blog 1: De AVG in één A4-tje


Blog 2: AVG, toestemming en grondslagen


Blog 3: Help een datalek! Hoe zit dat met de AVG?


Blog 4: AVG, gegevens over de grens


Blog 5: AVG, een datalek, hoe ernstig is dat? 


Blog 6: SnelStart en de AVG Disclaimer: Deze blogs zijn een interpretatie van de materie. Wees zorgvuldig waar het gaat om toepassing in de eigen organisatie. 

New call-to-action

In minder tijd makkelijk boekhouden?

Het kan met SnelStart. Bekijk nu hoe je in no-time controle over je boekhouding en inzicht in je cijfers krijgt. Ondek welk pakket bij jou past.