Tip voor boekhouders: verschillen in cijfers verklaren en oplossen

Als boekhouder wil je handvatten hebben om controles uit te voeren. SnelStart biedt deze handvatten via het overzicht van grootboekmutatiekaarten, lijsten van openstaande posten (debiteuren en crediteuren) en het boekingenscherm. Maar wat doe je als de cijfers niet op elkaar aansluiten?

Regelmatig kan het voorkomen dat het saldo van de bank verschilt met het werkelijke saldo. Ga in dat geval na waar dit verschil is ontstaan en letter vanaf zo’n moment de afschriftregels af. Waarschijnlijk staan er één of meerdere afschriftregels dubbel in de administratie of ontbreken er juist één of meerdere afschriftregels in het dagboek.

Cijfers verschillen: wat nu?

Het kan gebeuren dat je een overzicht opvraagt van de openstaande verkoop- of inkoopfacturen en dat je tot de conclusie komt dat dit overzicht niet hetzelfde saldo toont als de kolommenbalans. Waar komt dit verschil vandaan? Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Stel jezelf in dat geval allereerst de volgende twee vragen:

- Komen de data waarop je beide rapportages opvraagt overeen?

- Is de selectie die je maakt voor de openstaande postenlijst wel volledig?

Heb je beide vragen met ‘ja’ beantwoord en verschillen de saldi nog steeds? Dan kan het best een uitdaging zijn om erachter te komen waar dit verschil is ontstaan.

Drie tips om saldoverschillen te achterhalen

Wanneer de saldi op de opgevraagde datum niet overeenkomen, kunnen daar nog drie redenen voor zijn. Vaak is het dan zo dat het saldo aan het begin van het boekjaar ook al niet klopte. In zo’n situatie kan het zijn dat de aansluiting van de boekjaren niet correct is. Dit moet dan worden hersteld.

Daarnaast kan het zo zijn dat er op debiteuren/crediteuren is geboekt, zónder dat daar een klant-/leverancierscode aan is gekoppeld (dit kan alleen in het dagboek Tussenrekening Balans). Koppel die code alsnog en het probleem is opgelost.

Een derde mogelijkheid is dat er geboekt is op een debiteur/crediteur met een klant-/leverancierscode lager dan 1. In dat geval wordt deze namelijk niet getoond in het openstaande verkoop-/inkoopoverzicht. Dat laatste kan vooral bij inkopen wel eens het geval zijn wanneer er inkoopboekingen terechtkomen op leverancier -1 Leverancier onbekend.

Zo helpt SnelStart boekhouders en accountants

Met SnelStart verwerken boekhouders en accountants de administratie van hun klanten sneller. Ze houden écht meer tijd over om klanten persoonlijk te helpen. Benieuwd hoe? Bekijk gratis en vrijblijvend de demo. Bekijk de demo
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is met de grootste zorg samengesteld.