We houden jouw gegevens veilig

Boekhouden in SnelStart geeft de zekerheid dat alle gegevens altijd veilig bewaard worden. Onze mensen werken dagelijks met de nieuwste technieken. Zo zorgen ze voor een veilige administratie, waar je altijd bij kunt.

Als je een boekhoudpakket of de app van SnelStart gebruikt, of een bezoek brengt aan onze website, leggen we persoonsgegevens vast. We vinden het belangrijk om helder te communiceren hoe we met deze gegevens omgaan en dat leggen we vast in de privacyverklaring. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid. 

Per 9 november 2023 zijn er veranderingen in onze privacyverklaring. Deze hebben te maken met het vastleggen van persoonsgegevens bij het aanvragen van een PSD2-bankkoppeling.

Je kunt de volledige tekst in de nieuwe privacyverklaring hier nalezen.

Wil je in de toekomst een PSD2-bankkoppeling instellen? Dan zijn de veranderingen in de privacyverklaring relevant voor jou. Je ontvangt bericht wanneer je in SnelStart een PSD2-bankkoppeling tussen jouw bank en je online administratie kunt maken. Voor die tijd hoef je geen actie te ondernemen.

Hieronder lees je meer over PSD2-bankkoppelingen en waarom we gegevens vastleggen.

Wat is PSD2 en Open Banking?

PSD2 (Payment Services Directive) is een Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Deze wet is in februari 2019 in Nederland ingevoerd. Door deze wet kun je derde partijen toegang geven tot je betaalrekening. Banken zijn verplicht hieraan mee te werken. Deze ontwikkeling wordt ook wel Open Banking genoemd.

Nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, krijgt zo'n derde partij inzage in je betaalgegevens en mag deze organisatie je gegevens gebruiken. Zo mag een rekeningdienstverlener bijvoorbeeld je saldo checken, informatie van je betaalrekening verzamelen en je hiervan een overzicht geven.

Bankkoppelingen gebaseerd op PSD2

Veel ondernemers werken met een bankkoppeling die de banktransacties van hun zakelijke rekening(en) automatisch overzet naar hun boekhouding. De nieuwe generatie bankkoppelingen zijn gebaseerd op PSD2-wetgeving.

Actueel overzicht

Bij PSD2-bankkoppelingen worden mutaties op je rekening meermaals per dag automatisch ingelezen en verwerkt in je boekhouding. Dit bespaart tijd, verkleint de kans op fouten en zorgt voor een super-actueel inzicht in hoe je bedrijf ervoor staat.

Je houdt controle over toegang

Je bepaalt zelf wie toegang krijgt tot de informatie van je betaalrekening en je kunt deze toestemming ook weer op ieder moment intrekken.

Veilig

PSD2-bankkoppelingen zijn gebonden aan strenge richtlijnen van de Europese Unie, nationale overheden en nationale banken zoals De Nederlandsche Bank. Dit zorgt ervoor dat deze bankkoppelingen heel veilig zijn.

Voor het maken van deze nieuwe generatie bankkoppelingen is een PSD2-vergunning nodig. Partijen, die toegang willen tot de rekeninginformatie van hun klanten, worden getoetst door De Nederlandsche Bank en kunnen een vergunning krijgen. Sinds 6 oktober 2022 is SnelStart een DNB getoetste en goedgekeurde vergunninghouder.

Cliëntenonderzoek

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van een PSD2-vergunning van DNB is dat SnelStart een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek moet uitvoeren bij klanten die gebruik maken van een PSD2-bankkoppeling. Dit heeft te maken met de Wet op financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Belangrijk onderdeel van deze wet is ‘ken je klant’. Daarom loop je bij de eerste aanmelding voor een PSD2-bankkoppeling eerst een proces door om de identiteit van de aanmelder vast te stellen. Daarnaast vragen we je informatie aan te leveren waarmee we kunnen inschatten of er bepaalde risico’s zijn. Deze stappen maken deel uit van het Know Your Customer proces.

SnelStart heeft daarvoor persoonsgegevens van je nodig. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, persoonlijke achtergrondinformatie en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

Aanpassing privacyverklaring

We vinden het belangrijk om helder te communiceren hoe we met je gegevens omgaan. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid. Het vastleggen van je gegevens in het Know Your Customer proces vraagt om een aanpassing in onze privacyverklaring.

Je kunt de volledige tekst in de nieuwe privacyverklaring hier nalezen.

Verandering in 'Verzamelen van gegevens'

De lijst met doelen waarvoor we persoonsgegevens verzamelen is uitgebreid met het leveren van een rekeninginformatiedienst. Voor het aanbieden van de deze dienst hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. De regels hiervoor zijn gebaseerd op de Wet op financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977. Deze wetten bepalen dat we moeten screenen of je een integere partij bent door het opvragen van extra informatie (‘cliëntenonderzoek’). We verwerken als je deze dienst afneemt, specifieke persoonsgegevens over jou of jouw organisatie. 

Niet alleen bij het aangaan van de klantrelatie onderzoeken we of we jou als klant kunnen accepteren. Ook tijdens de klantrelatie moeten we onderzoek doen of je nog klant van ons kunt blijven. Hiervoor monitoren wij de transacties. We zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten.

Deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst met je voor te bereiden en uit te voeren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen. 

Verandering in 'Bewaren van gegevens'

De gegevens die nodig zijn voor het cliëntenonderzoek (Wwft-check) en melden van ongebruikelijke transacties bij gebruik van online betaaldiensten, worden na einde van de klantrelatie of na uitvoering van de transactie nog 5 jaar bewaard. 

Overige aanpassingen

Naast veranderingen die te maken hebben met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens naar aanleiding van het Know Your Customer proces, zijn er een aantal andere kleine aanpassingen in de privacyverklaring gemaakt:

Verzamelen van gegevens voor het leveren en ontwikkelen van onze (online) dienst (de SnelStart software):

  • We verwerken je persoonsgegevens om je betaling te verwerken en om je vragen te beantwoorden (telefonisch, via e-mail of via onze chatbot).
  • Daarnaast kunnen we geanonimiseerde gegevens gebruiken om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren.
  • De wettelijke grondslag is dat we jouw gegevens verwerken omdat dit nodig is om de overeenkomst die we hebben gesloten, uit te voeren of wanneer SnelStart een gerechtvaardigd belang heeft voor het verbeteren/ontwikkelen van haar diensten.

Samenwerking met andere partijen:

  • We delen persoonsgegevens met partijen. Dit doen we als je dat van ons vraagt of als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld als je hulp wilt van een iPartner om je administratie in te richten, dan kunnen we op jouw verzoek je contactgegevens delen met de iPartner naar keuze.
  • Binnen de bedrijfsvoering delen we je persoonsgegevens ook met andere rechtspersonen. Je kunt hierbij denken aan banken, externe accountants, overheidsinstellingen of toezichthoudende instanties en (her-)incassodiensten.  

Bericht als je bankkoppeling verandert

In de komende maanden introduceert SnelStart voor een aantal banken een PSD2-bankkoppeling. Maak je al gebruik van een bankkoppeling? Dan ontvang je bericht wanneer je deze nieuwe generatie koppeling kunt maken. Tot die tijd hoef je geen actie te ondernemen.

Vragen?

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Bel met onze klantenservice op 0222 36 30 60.

Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar klantenservice@snelstart.nl

Meestgestelde vragen

Wat betekenen de wijzigingen voor mij?
Je kunt er nog steeds op vertrouwen dat al jouw gegevens en die van jouw klanten bij ons veilig bewaard worden. Juist daarom willen wij duidelijk en transparant communiceren wat wij doen met persoonsgegevens. Zo weet jij precies wat wij met jouw gegevens en die van jouw klanten doen.

De wijzigingen in de privacyverklaring zijn alleen relevant voor jou als je een PSD2-bankkoppeling aanvraagt.

In de komende maanden introduceert SnelStart voor een aantal banken een PSD2-bankkoppeling. Maak je al gebruik van een bankkoppeling? Dan ontvang je bericht wanneer je deze nieuwe generatie koppeling kunt maken. Tot die tijd hoef je geen actie te ondernemen.

Is er alsnog iets onduidelijk voor je, dan staan wij je graag te woord om je meer uitleg te geven.
Wat is er veranderd?
Verandering in 'Verzamelen van gegevens'
De lijst met doelen waarvoor we persoonsgegevens verzamelen is uitgebreid met het leveren van een rekeninginformatiedienst. Voor het aanbieden van de deze dienst hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. De regels hiervoor zijn gebaseerd op de Wet op financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977. Deze wetten bepalen dat we moeten screenen of je een integere partij bent door het opvragen van extra informatie (‘cliëntenonderzoek’). We verwerken als je deze dienst afneemt, specifieke persoonsgegevens over jou of jouw organisatie.

Niet alleen bij het aangaan van de klantrelatie onderzoeken we of we jou als klant kunnen accepteren. Ook tijdens de klantrelatie moeten we onderzoek doen of je nog klant van ons kunt blijven. Hiervoor monitoren wij de transacties. We zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten. Deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst met je voor te bereiden en uit te voeren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst met je voor te bereiden en uit te voeren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Verandering in 'Bewaren van gegevens'
De gegevens die nodig zijn voor het cliëntenonderzoek (Wwft-check) en melden van ongebruikelijke transacties bij gebruik van online betaaldiensten, worden na einde van de klantrelatie of na uitvoering van de transactie nog 5 jaar bewaard.

Overige aanpassingen
Naast veranderingen die te maken hebben met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens naar aanleiding van het Know Your Customer proces, zijn er een aantal andere kleine aanpassingen in de privacyverklaring gemaakt:

Verzamelen van gegevens voor het leveren en ontwikkelen van onze (online) dienst (de SnelStart software):
We verwerken je persoonsgegevens om je betaling te verwerken en om je vragen te beantwoorden (telefonisch, via e-mail of via onze chatbot).Daarnaast kunnen we geanonimiseerde gegevens gebruiken om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren.
De wettelijke grondslag is dat we jouw gegevens verwerken omdat dit nodig is om de overeenkomst die we hebben gesloten, uit te voeren of wanneer SnelStart een gerechtvaardigd belang heeft voor het verbeteren/ontwikkelen van haar diensten.

Samenwerking met andere partijen:
We delen persoonsgegevens met partijen. Dit doen we als je dat van ons vraagt of als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bijvoorbeeld als je hulp wilt van een iPartner om je administratie in te richten, dan kunnen we op jouw verzoek je contactgegevens delen met de iPartner naar keuze.
Binnen de bedrijfsvoering delen we je persoonsgegevens ook met andere rechtspersonen. Je kunt hierbij denken aan banken, externe accountants, overheidsinstellingen of toezichthoudende instanties en (her-)incassodiensten.

Je kunt de volledige tekst in de nieuwe privacyverklaring hier nalezen.
Per wanneer wordt de privacyverklaring gewijzigd?
De wijzigingen in de privacyverklaring gaan in per 9 november 2023.
Moet ik nu een nieuwe bankkoppeling maken?
In de komende maanden introduceert SnelStart voor een aantal banken een PSD2-bankkoppeling. Maak je al gebruik van een bankkoppeling? Dan ontvang je bericht wanneer deze nieuwe generatie koppeling kunt maken.

Heb je nog geen bericht ontvangen? Dan hoef je nog geen actie te ondernemen.
Waar vind ik de privacyverklaring?
Je vindt de link naar de huidige privacyverklaring links bovenaan op deze pagina.

Je kunt de volledige tekst in de nieuwe privacyverklaring hier nalezen.
Wat kan ik doen als ik vragen heb?
Wil je meer informatie of heb je andere vragen dan in deze FAQ’s, neem dan contact op met onze klantenservice.
Bel met onze klantenservice op 0222 36 30 60.
Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar klantenservice@snelstart.nl
Wordt er veilig met mijn gegevens omgegaan?
Met een boekhouding in SnelStart kun je erop vertrouwen dat alle gegevens altijd veilig bewaard worden. Onze mensen werken dagelijks met de nieuwste technieken om te zorgen dat je administratie veilig is en je er altijd bij kunt.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons aan de wet. We zullen de persoonsgegevens beschermen en verwerken op een veilige, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat voorschrijft. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van jouw opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers en overige belanghebbenden in opdracht van jou.

Wij zorgen voor integere verwerking en geheimhouding door onze medewerkers of diegenen die werkzaamheden voor ons uitvoeren, zoals de sub-verwerkers en derden.
Wat is een privacyverklaring?
We hechten veel belang aan jouw privacy. Daarom behandelen we jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en veilig. Daarbij houden we ons aan de geldende privacywetgeving.

In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, wat we doen met de persoonsgegevens die we van jou ontvangen en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.
Wat zijn persoonsgegevens en wanneer is er sprake van verwerking?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Opvallend is dat gegevens over ZZP’ers en eenmanszaken daardoor ook persoonsgegevens zijn.

Verwerken is elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals verzamelen, vastleggen, wijzigen, opvragen, doorsturen en zelfs verwijderen van gegevens.