We houden jouw gegevens veilig

 

Boekhouden in SnelStart geeft de zekerheid dat alle gegevens altijd veilig bewaard worden. Onze mensen werken dagelijks met de nieuwste technieken. Zo zorgen ze voor een veilige administratie, waar je altijd bij kunt.

Als je een boekhoudpakket of de app van SnelStart gebruikt, of een bezoek brengt aan onze website, leggen we persoonsgegevens vast. We vinden het belangrijk om helder te communiceren hoe we met deze gegevens omgaan. Dat geeft voor iedereen duidelijkheid. Per 1 juli 2021 zijn er veranderingen in onze privacyverklaring en verwerkersovereenkomst. We zetten de wijzigingen en afspraken hieronder op een rij.

Privacyverklaring

Hoe we met persoonsgegevens omgaan, staat in de privacyverklaring. De privacyverklaring die we al hadden, hebben we vooral makkelijker gemaakt. Met bijvoorbeeld betere uitleg over waarom we klantgegevens verwerken. En duidelijke informatie over de samenwerking met partijen die onderdeel vormen van onze software en dienstverlening, zoals Microsoft.

Verwerkersovereenkomst

Als eigenaar van de administratie ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in je administratie, dus ook voor de gegevens van klanten en leveranciers. Om je administratie te kunnen bijhouden in onze software, verwerkt SnelStart deze gegevens. Wij zijn dus een verwerker van persoonsgegevens. We mogen met deze gegevens alleen doen wat we afgesproken hebben in onze verwerkersovereenkomst. We mogen bijvoorbeeld geen klantgegevens uit je administratie gebruiken om klanten te benaderen en onze producten aan te bieden.

Wat is er veranderd in de verwerkersovereenkomst? 

  1. De verwerkersovereenkomst is uitgebreid met informatie over hoe wij geanonimiseerde persoonsgegevens verwerken voor een betere dienstverlening.
  2. De lijst met subverwerkers heeft een update gehad.

1. Verwerken geanonimiseerde persoonsgegevens

Om boekhouden makkelijker te maken, geven we graag advies. Denk aan boekingsvoorstellen. Om beter te kunnen adviseren en onze dienstverlening te verbeteren, verwerken we soms persoonsgegevens die afkomstig zijn uit je administratie. Deze gegevens worden altijd geanonimiseerd, zodat ze niet terug te leiden zijn naar een persoon of organisatie. En we delen de gegevens nooit met derden.

2. Actuele lijst met subverwerkers

Subverwerkers zijn organisaties die onderdeel vormen van onze software en dienstverlening. Zij verwerken voor SnelStart persoonsgegevens uit jouw administratie. Een voorbeeld is Logius, een overheidsinstelling die zorgt voor het versturen van btw-aangiftes. In het menu links op deze pagina staat een geactualiseerde lijst met onze subverwerkers.

Vragen?

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Bel met onze klantenservice op 0222 36 30 60.

Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar klantenservice@snelstart.nl

Meestgestelde vragen

Wat betekenen de wijzigingen voor mij?
Je kunt er nog steeds op vertrouwen dat al jouw gegevens en die van jouw klanten bij ons veilig bewaard worden. Juist daarom willen wij duidelijk en transparant communiceren wat wij doen met persoonsgegevens. Zo weet jij precies wat wij met jouw gegevens en die van jouw klanten doen.

Is er alsnog iets onduidelijk voor je, dan staan wij je graag te woord om je meer uitleg te geven.
Wat is er veranderd?
De privacyverklaring is vooral makkelijker gemaakt, zodat voor jou duidelijk is welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Daarnaast geven we meer informatie over onze samenwerkingen.

In de verwerkingsovereenkomst geven we aan dat wij soms geanonimiseerde data gebruiken voor statistische doeleinden en/of om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren en jou het boekhouden nog makkelijker te maken. Daarnaast is de lijst met subverwerkers geüpdatet.
Per wanneer zijn de privacyverklaring en verwerkersovereenkomst gewijzigd?
De wijzigingen in de privacyverklaring en verwerkersovereenkomst zijn ingaan per 1 juli 2021.
Wat kan ik doen als ik vragen heb?
Wil je meer informatie of heb je andere vragen dan in deze FAQ’s, neem dan contact op met onze klantenservice.
Wordt er veilig met mijn gegevens omgegaan?
Met een boekhouding in SnelStart kun je erop vertrouwen dat alle gegevens altijd veilig bewaard worden. Onze mensen werken dagelijks met de nieuwste technieken om te zorgen dat je administratie veilig is en je er altijd bij kunt.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons aan de wet. We zullen de persoonsgegevens beschermen en verwerken op een veilige, zorgvuldige en transparante manier, zoals de wet dat voorschrijft. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van jouw opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers en overige belanghebbenden in opdracht van jou.

Wij zorgen voor integere verwerking en geheimhouding door onze medewerkers of diegenen die werkzaamheden voor ons uitvoeren, zoals de sub-verwerkers en derden.
Wat is een privacyverklaring?
We hechten veel belang aan jouw privacy. Daarom behandelen we jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en veilig. Daarbij houden we ons aan de geldende privacywetgeving.

In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, wat we doen met de persoonsgegevens die we van jou ontvangen en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.
Wat zijn persoonsgegevens en wanneer is er sprake van verwerking?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Opvallend is dat gegevens over ZZP’ers en eenmanszaken daardoor ook persoonsgegevens zijn.

Verwerken is elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals verzamelen, vastleggen, wijzigen, opvragen, doorsturen en zelfs verwijderen van gegevens.
Wat is een verwerkersovereenkomst?
De overeenkomst die de verwerkingsverantwoordelijke met de verwerker afsluit. Hierin worden afspraken vastgelegd over het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer je gebruik maakt van SnelStart, leg je diverse gegevens vast van je klanten, leveranciers en anderen. Het gaat hierbij om persoonsgegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers, emailadressen en rekeningnummers.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna; AVG) ben jij verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens. Wij hebben de rol van verwerker, omdat wij de persoonsgegevens verwerken in ons systeem namens jou. In de verwerkersovereenkomst lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens in klantadministraties.
Wat is een subverwerker?
Wij zijn verwerker voor de persoonsgegevens in de administratie van onze klanten. Als wij een partij inschakelen die namens ons persoonsgegevens verwerkt voor onze klanten, dan is er sprake van een subverwerker.
Wanneer is SnelStart verwerkingsverantwoordelijke en wanneer verwerker?
We verwerken persoonsgegevens van onze klanten voor onze eigen doeleinden. Voor deze gegevens zijn wij verantwoordelijke. Hoe wij met de persoonsgegevens van onze klanten omgaan lees je in de privacyverklaring.

Maar we zijn ook verwerker van de persoonsgegevens in de administraties van onze klanten. Onze klanten zijn verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens. Dat betekent dat wij alleen met deze gegevens mogen doen wat we afgesproken hebben in onze verwerkersovereenkomst.
Waarvoor worden derden/subverwerkers ingeschakeld?
Een subverwerker is de persoon of organisatie die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke. We schakelen deze partijen in om online boekhouden mogelijk te maken.

Zo zijn er bijvoorbeeld subverwerkers waar data wordt opgeslagen, subverwerkers die het inlogproces in de software verzorgen, en subverwerkers die helpen om foutmeldingen vanuit de desktopapplicatie te verzamelen. Een overzicht van onze subverwerkers vind je via het menu links op deze pagina, onder het kopje Subverwerkers.