Lijst van subverwerkers

   
 

SnelStart maakt voor de levering van haar online dienstverlening gebruik van subverwerkers. Dit vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden benoemd in de AVG. SnelStart ziet erop toe dat subverwerkers zijn gebonden door schriftelijke overeenkomsten die hen vereisen ten minste dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens te bieden als welke SnelStart verlangt op grond van de AVG.

SnelStart maakt gebruik van de volgende subverwerkers:

  1. Microsoft Corporation
  2. Salesforce.com EMEA LIMITED
  3. NewRelic
  4. Trustpilot
  5. Raygun
  6. SendGrid
  7. Logius (digipoort)
  8. TradeInterop
  9. Mollie