Privacyverklaring SnelStart over verwerking persoonsgegevens bij afname van de rekeninginformatiedienst via ibanXS.

Versie november 2023

In aanvulling op de algemene privacyverklaring van SnelStart geldt het volgende wat betreft de verwerking van persoonsgegevens bij de afname van de rekeninginformatiedienst via ibanXS (hierna ook: de “Persoonsgegevens”):


1 Verwerkingsactiviteiten

Voor het maken van bepaalde bankkoppelingen is een PSD2-vergunning nodig. SnelStart beschikt nu over een PSD2-vergunning en we werken hard aan de implementatiefase binnen de organisatie. Daarnaast moet ook de techniek ‘onder de motorkap’ het werken met PSD2-koppelingen ondersteunen.

We maken daarom voorlopig nog gebruik van de diensten van ibanXS. ibanXS is een rekeninginformatiedienstverlener en heeft hiervoor een PSD2-vergunning. Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken). Deze informatie wordt overgedragen aan je boekhouding door middel van een bankkoppeling.


2 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Uiteraard vinden we je privacy belangrijk. Als je via SnelStart gebruik maakt van de diensten van IbanXS, wordt je hier nadrukkelijk over geïnformeerd en ga je met hen een contract aan. IbanXS maakt dan zelfstandig afspraken met je over de verwerking van je persoonsgegevens. De privacyverklaring van ibanXS is te raadplegen op hun website.

IbanXS heeft persoonsgegevens van je nodig als je deze dienst van hen wilt gebruiken. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt voor deze dienst van ibanXS, geven wij aan hen door.

Om te vermijden dat we je gegevens opnieuw moeten opvragen wanneer onze eigen rekeninginformatie-dienstverlening gereed is, bewaren we de persoonsgegevens nu al zelf voor je. De wettelijke verwerkingsgrondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang.

Mocht je hier bezwaren tegen hebben of meer informatie willen, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens genoemd in de privacyverklaring. 

Vanaf het moment dat wij de rekeninginformatiedienst zelf, zonder tussenkomst van ibanXS, leveren, zijn wij zelf wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te bewaren en verandert onze verwerkingsgrondslag. Onze verwerking van je persoonsgegevens is dan noodzakelijk om een overeenkomst met jou voor te bereiden en uit te voeren en ook om onze wettelijke verplichtingen na te komen (zie ook verderop in dit privacy addendum). Zodra wij de rekeninginformatiedienst zelf gaan leveren, stellen we je daarvan op de hoogte. Als we dan nog (aanvullende) persoonsgegevens van je nodig hebben om de dienst aan je te kunnen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, zullen we deze van je vragen. 
 
Vooruitlopend op onze eigen rekeninginformatiedienst hanteren we de regels al die zijn gebaseerd op de Wet op financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977. Deze wetten bepalen dat wij moeten screenen of je een integere partij bent door het opvragen van extra informatie (‘cliëntenonderzoek’). Welke informatie we opvragen, hangt af van je risicoprofiel en het aantal bankkoppelingen dat je wenst. Bij de informatie die we opvragen kun je denken aan bijvoorbeeld NAW-gegevens, geboortedatum, nationaliteit, woonstaat, een kopie identiteitsbewijs (het BSN-nummer en pasfoto afgeschermd), persoonlijke achtergrondinformatie en een ingevulde UBO-verklaring (ultimate benificial owner). Niet alleen bij het aangaan van de klantrelatie onderzoeken we of we je als klant kunnen accepteren. Ook tijdens de klantrelatie moeten we onderzoek doen of je nog klant van ons kunt blijven. Voor het bewaren van de gegevens wordt aangesloten bij de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden