Privacyverklaring SnelStart over verwerking persoonsgegevens klanten Flow

Versie mei 2022

In aanvulling op de algemene privacyverklaring van SnelStart geldt het volgende wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van Flow (hierna ook: de “Persoonsgegevens”):


1 Verwerkingsactiviteiten

SnelStart Software B.V. (hierna: SnelStart) werkt samen met jouw accountant en Flow Money Automation B.V. (hierna: Flow). Door een nieuwe functie binnen SnelStart die ontwikkeld is in samenwerking met Flow, kun je voortaan gegevens delen met je accountant (hierna: accountant). Als de accountant gebruik maakt van SnelStart als leverancier, dan kan de accountant via onze samenwerkingspartner Flow om je toestemming vragen om gegevens vanuit je Flow-account met hem of haar te delen.

Door het koppelen van je Flow-gegevens aan de SnelStart-omgeving van de accountant, kan de accountant zijn dienstverlening en jouw flows optimaliseren. Je accountant kan door toegang te krijgen tot je Flow-gegevens zijn of haar eigen flows met je delen, zodat jij daar gebruik van kan maken. Door je Flow-gegevens met de accountant te delen, krijgt de accountant in de SnelStart-omgeving inzicht in je persoonlijke flows, rekeningen, IBAN nummers, gegevens van de tegenrekening, bedragen en transactieomschrijvingen. Er worden persoonsgegevens gedeeld met de accountant die op zijn of haar beurt inzage heeft in de persoonsgegevens via de SnelStart-omgeving.


2 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Uiteraard vinden we je privacy belangrijk. Zo worden gegevens vanuit Flow alleen met de accountant gedeeld als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je toestemming kun je gemakkelijk via de Flow-app weer intrekken, hierdoor heeft de accountant niet langer inzage in de gegevens vanuit je Flow-account.

SnelStart verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die SnelStart met zijn accountant en samenwerkingspartner Flow heeft gesloten. SnelStart is voor de verwerking van de persoonsgegevens aan te merken als verwerker.


3 Ontvangers

De accountant is net als Flow een zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt persoonsgegevens voor zijn eigen doel en grondslagen. De verwerking van je persoonsgegevens vanuit je Flow account zal de accountant doen op basis van het hierboven omschreven doel en met toestemming als grondslag. De privacyverklaring van de accountant zal je meer vertellen over de omgang met persoonsgegevens, welke gegevens hij/zij verwerkt, voor welke doelen en over de rechten die je als betrokkenen kunt uitoefenen.

SnelStart is als leverancier aan te merken als verwerker van de accountant. SnelStart heeft met alle accountants waarmee samengewerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.


4 Bewaartermijnen

De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden. Behalve voor zover verwerking noodzakelijk blijft in verband met een wettelijke plicht of redelijkerwijs noodzakelijk is om de nakoming of niet-nakoming van deze overeenkomst aan te tonen, zal SnelStart de Persoonsgegevens verwijderen binnen 2 jaar na afloop van de overeenkomst die SnelStart heeft gesloten met haar accountants.