Tips voor kantoren: verschillen in cijfers verklaren en oplossen

door: SnelStart   op: 12 september 2018 14:33:03 CEST

Kantorentip: verschillen in cijfers oplossen | SnelStart

Als accountant wil je handvatten hebben om controles uit te voeren. SnelStart biedt deze handvatten via het overzicht van grootboekmutatiekaarten, lijsten van openstaande posten (debiteuren en crediteuren) en het boekingenscherm. Maar wat doe je als de cijfers niet op elkaar aansluiten?

Regelmatig kan het voorkomen dat het saldo van de bank verschilt met het werkelijke saldo. Ga in dat geval na waar dit verschil is ontstaan en letter vanaf zo’n moment de afschriftregels af. Waarschijnlijk staan er één of meerdere afschriftregels dubbel in de administratie of ontbreken er juist één of meerdere afschriftregels in het dagboek.

Het kan gebeuren dat je een overzicht opvraagt van de openstaande verkoop- of inkoopfacturen en dat je tot de conclusie komt dat dit overzicht niet hetzelfde saldo toont als de kolommenbalans. Waar komt dit verschil vandaan? Lees hier verder.