Grip op veranderingen bij online samenwerken

door: Marjolijne Banks-van der Ven   op: 28 juli 2020 14:40:28 CEST

Grip op veranderingen bij online samenwerken

In SnelStart kun je online samenwerken met je klanten. We maken het nu gemakkelijker om grip te houden op eventuele veranderingen in deze samenwerking. Zo maakt het programma automatisch een back-up van de administratie wanneer de ondernemer de samenwerking met jouw kantoor beëindigt.

Sommige accountants- of boekhoudkantoren betalen de SnelStart-facturen van hun klanten. Als een klant een ander SnelStart-pakket gaat gebruiken, ontvang je daarover bericht. Daarnaast kun je via e-mail een verzoek indienen om de facturen in de toekomst direct naar de ondernemer te laten sturen.

Geen toegang tot een online administratie

Een ondernemer kan je toegang geven tot een administratie, zodat je online samen aan de administratie kunt werken. Als eigenaar van de administratie kan de ondernemer de toegang ook weer intrekken, bijvoorbeeld bij de overstap naar een ander accountants- of administratiekantoor. Jouw kantoor kan vanaf dat moment ook echt niet meer bij de administratie.

Zorgplicht

Je hebt echter in de afgelopen periode werk aan de administratie verricht en je hebt de plicht om dit gedane werk te kunnen verantwoorden. Daarom houdt je kantoor het recht om voor die periode de administratie in te zien.

Back-up van de administratie

Om ervoor te zorgen dat je de administratie kunt inzien voor de periode dat hieraan gewerkt is, maakt SnelStart nu automatisch een back-up tot aan het tijdstip waarop de toegang door de ondernemer wordt ingetrokken.

Voorwaarde is wel dat wanneer de klant de toegang intrekt, de administratie al minimaal 1 maand online staat en je kantoor minimaal 1 maand rechten heeft.

Wijziging in facturatie

Sommige accountants- of boekhoudkantoren betalen de SnelStart-facturen van de klanten met wie ze (online) samenwerken. Ze brengen deze facturen later in rekening bij hun klanten.

Wil je niet langer de facturen voor een klant betalen, omdat je bijvoorbeeld niet meer samenwerkt? Je kunt niet het abonnement van de ondernemer beëindigen, dat moet diegene zelf doen. Je kunt er wel voor zorgen dat je niet langer voor deze klant betaalt door een e-mail te sturen naar administratie@snelstart.nl.

Bericht als de klant het pakket verandert

Als de klant een ander SnelStart-pakket gaat gebruiken, geven we dit telefonisch aan je door. Zo kun je rekening houden met de gevolgen van de pakketverandering, zoals de abonnementsprijs wanneer het kantoor de facturen betaalt.

Meer over online samenwerken

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden om samen met je klanten online aan de administraties te werken? Hier vind je meer informatie over online samenwerken.