PSD2, wat doet SnelStart?

door: Jonneke Duin op: 25 april 2019

PSD2, wat doet SnelStart?

Begin 2019 is PSD2 ingevoerd in Nederland. PSD2 (Payment Services Directive) is de nieuwe wet die het betalingsverkeer in de Europese Unie regelt. Deze wet regelt hoe betalingen en ontvangsten via bankrekeningen verlopen. Het zal naar verwachting meer mogelijkheden creëren om betalingen te doen of inzicht te krijgen in je rekening.

Makkelijk maken

Als rekeninghouder heb je met deze wetgeving het recht om betaal- en informatiediensten toegang te geven tot de betaalrekening bij je bank. Dat kan bankzaken makkelijker maken. Een winkel kan daarmee bijvoorbeeld zelf je betaling afschrijven van je bankrekening, een hypotheekverstrekker kan bankgegevens checken en het creëert mogelijkheden om in de toekomst vanuit je boekhoudsoftware betalingen te doen, zonder dat je daarvoor eerst op je bankrekening moet inloggen. Verwacht wordt dat er ook rekeninginformatiediensten ontstaan, die inzicht geven in al je betaalrekeningen, ook al lopen die bij verschillende banken.

Zelf kiezen met wie je deelt

Om anderen toegang te verlenen tot je bankgegevens moet je daarvoor expliciet toestemming geven. Als je niets doet, heeft ook niemand toegang. Geef je toestemming voor een betaling, dan is die eenmalig, tenzij je toestemming geeft voor een aantal terugkerende betalingen aan dezelfde partij. Geef je toestemming aan een rekeninginformatiedienst (die alleen informatie verzamelt), dan verloopt deze telkens na 90 dagen. Je moet dan opnieuw uitdrukkelijk toestemming geven voor toegang tot je rekening(en). Uitgangspunt is dat je zelf de baas bent over je bankrekening. Jij kiest met wie je gegevens deelt.

Belangrijke nieuwe ontwikkeling

Voor SnelStart is deze nieuwe wetgeving belangrijk. Het is een grote nieuwe ontwikkeling in het betalingsverkeer en biedt fantastische mogelijkheden voor de toekomst. Natuurlijk staan daarbij privacy, veiligheid en betrouwbaarheid voorop. Ook de banken waarmee we koppelen stellen hoge eisen aan de partijen met wie ze samenwerken. Daarom is SnelStart gestart met de voorbereidingen om een vergunning te verkrijgen van De Nederlandsche Bank. Zo kunnen we in de toekomst alle mogelijkheden benutten.

Wil je meer weten over PSD2? De Nederlandsche Bank geeft hierover uitgebreide informatie.