De RegioBank

Automatisch bankafschriften inlezen en verwerken in SnelStart
met een bankkoppeling van de RegioBank

Aanvragen van een bankkoppeling

Vanaf het pakket inOrde t/m het pakket inControle kunnen ondernemers voor online administraties een automatische bankkoppeling met hun RegioBank rekening aanvragen. De afschriften worden dan automatisch verwerkt in de boekhouding.


ibanXS

De RegioBank bankkoppeling is gebaseerd op PSD2 -standaarden en om deze koppeling te maken hebben we een PSD2-vergunning nodig. We zijn in voorbereiding om een PSD2-vergunning aan te vragen bij De Nederlandsche Bank. Tot die tijd maken we hiervoor gebruik van de diensten van ibanXS.

 

ibanXS is een rekeninginformatiedienstverlener en heeft hiervoor een PSD2-vergunning. Bij de aanvraag voor deze bankkoppeling is ibanXS  daarom wettelijk verplicht om te screenen of de ondernemer een integere partij is (cliëntenonderzoek).

 

Koppeling beschikbaar voor alle pakketten (incl. Accountant)

Je kunt inmiddels ook met het pakket Accountant een koppeling de RegioBank aanvragen. Dit kan alleen voor de eigen administratie van het accountantskantoor.

 

Hieronder vind je alle veel gestelde vragen over de RegioBank bankkoppeling, PSD2 en ibanXS. 

Meest gestelde vragen

Kunnen accountants en boekhouders een bankkoppeling met Regiobank aanvragen?

Gebruikers van het SnelStart-pakket Accountant kunnen nu ook een bankkoppeling met de Regiobank aanvragen. Je kunt alleen een koppeling aanvragen voor de eigen administratie van het accountantskantoor.

Een ondernemer moet zelf een koppeling tussen zijn zakelijke bankrekening(en) en zijn online administratie aanvragen via het SnelStart-pakket dat hij gebruikt.

Je kunt één RegioBank-koppeling aanvragen per SnelStart-licentie.

In dit artikel vind je een handig stappenplan voor de ondernemer

Kan je met ieder pakket een bankkoppeling met de RegioBank aanvragen?

Nee, je kunt deze koppeling niet aanvragen met een oud boek of nota pakket.

Je kunt de bankkoppeling met de RegioBank aanvragen voor online administraties vanaf het pakket inOrde t/m het pakket inControle.

Gebruikers van het SnelStart-pakket Accountant kunnen nu ook een bankkoppeling met de Regiobank aanvragen. Je kunt alleen een koppeling aanvragen voor de eigen administratie van het accountantskantoor. Een ondernemer moet zelf een koppeling tussen zijn zakelijke bankrekening(en) en zijn online administratie aanvragen via het SnelStart-pakket dat hij gebruikt.

Je kunt één RegioBank-koppeling aanvragen per SnelStart-licentie.

Wie mag de bankkoppeling maken?

De ondernemer moet zelf de bankkoppeling met de RegioBank aanvragen.

De aanvrager moet de uiteindelijke belanghebbende (UBO) zijn van het bedrijf om een bankkoppeling te mogen aanvragen. Diegene is dan volgens de kvk gemachtigd om de koppeling te maken.

Daarnaast moet de gebruiker van het SnelStart-account ook één van de rekeninghouders zijn om de bankrekening te kunnen koppelen.

Let op: Alleen de machtiging hebben om bankzaken te doen is niet voldoende.

Hoe stelt de ondernemer de RegioBank-koppeling in?

Klik hier voor een stappenplan om de bankkoppeling in te stellen.

Kan een ondernemer een offline administratie koppelen met zijn rekening bij de RegioBank?

Nee, de administratie moet online staan om de koppeling met de rekening bij de RegioBank aan te vragen.

Staat de administratie nog niet online? Hier lees je hoe je eenvoudig je administratie online zet vanuit SnelStart 12.

Hoe vraag ik een bankkoppeling aan voor een ondernemer die niet de eigenaar is van de administratie of geen eigen pakket-licentie heeft?

De bankkoppeling kan alleen door een de ondernemer via zijn eigen licentie worden aangevraagd, voor zowel een zakelijke als privé rekening. De ondernemer moet eigenaar zijn van de betreffende administratie.

Hoe maak je de ondernemer eigenaar van de administratie?
Is de ondernemer niet de eigenaar van de administratie? Zorg dan eerst dat de klant eigenaar wordt van de administratie. Dit kan door de administratie over te dragen, als de klant al een eigen account heeft.

Hoe zorg je dat de ondernemer een eigen licentie krijgt?
Heeft de klant nog geen eigen pakket-licentie? Dan kun je de klant bij ons aanmelden via online samenwerken. De klant krijgt een eigen SnelStart-abonnement, en jij als accountantskantoor krijgt rechten in de administratie van de klant. Hierdoor kun je ten alle tijden in de administratie van je klant werken vanuit je eigen SnelStart overzicht.

Tijdens het aanmelden voor Online Samenwerken geef je aan of je al een administratie van de klant hebt, of dat er een nieuwe administratie moet worden aangemaakt. Als je aangeeft dat je al een administratie hebt, dan wordt deze administratie overgedragen naar het abonnement van de klant. Jij krijgt dan automatisch de rechten hierin. Als je kiest voor nieuwe administratie, dan wordt er nieuwe administratie aangemaakt onder het abonnement van de klant. Hierin krijg jij ook automatisch rechten.

Het is heel eenvoudig om Online Samenwerken in te stellen. We hebben hiervoor een handig stappenplan gemaakt. Hierin beschrijven we hoe je Online Samenwerken instelt voor zowel nieuwe klanten als bestaande SnelStart-gebruikers die al een online administratie hebben.

Welk pakket past bij welke ondernemer?
We hebben een handig e-bookje geschreven met informatie over de verschillende softwarepakketten voor ondernemers. Bekijk en download het boekje hier. Zo kies je samen met je klant het juiste pakket.

Naar wie gaat de factuur?
Meld je als boekhouder een ondernemer aan voor Online Samenwerken? Tijdens het aanmeldproces kun je aangeven wie de factuur betaalt. Sommige boekhouders bieden het online samenwerken aan als onderdeel van een dienstenpakket. De boekhouder betaalt dan de factuur voor de licentie van de ondernemer en verwerkt dit in zijn prijs. Andere kantoren kiezen ervoor om de klant direct zelf de factuur te laten betalen.

Wanneer gaat de RegioBank bankkoppeling werken?

Als het cliëntenonderzoek door ibanXS is afgerond, ontvangt de ondernemer een mail van ons met een link om de koppeling verder af te ronden. In dit proces geeft de ondernemer toestemming aan de bank dat ibanXS namens SnelStart een bankkoppeling aanmaakt voor het rekeningnummer en de bijbehorende administratie.

Vervolgens moet de ondernemer in het SnelStart-programma aangeven met welk(e) iban nummer(s) SnelStart moet koppelen en in welk(e) dagboek(en) de afschriften worden geboekt. In dit artikel vind je een handig stappenplan voor de ondernemer.

Hierna staat de bankkoppeling op actief. Het kan maximaal zes uur duren voordat SnelStart de eerste bankafschriften automatisch inleest. Mutaties van voor die tijd worden niet automatisch ingelezen.

Deze mutaties kun je handmatig inlezen. In dit artikel lees je hoe je dat doet.

Blijft de RegioBank bankkoppeling automatisch actief?

De toestemming voor ibanXS geldt voor een periode van 90 dagen. Tijdens die periode heeft de ibanXS toegang tot de rekeninginformatie van de ondernemer en worden de bankafschriften automatisch ingelezen. Na 90 dagen wordt de ondernemer opnieuw gevraagd toestemming te geven voor de toegang tot zijn betaalrekening(en).

10 dagen voordat het consent verloopt krijgt de ondernemer hiervan een reminder binnen SnelStart met een link naar de bankomgeving waar hij het consent kan verlengen.

De ondernemer bepaalt of een rekeninginformatiedienstverlener, zoals ibanXS, toegang krijgt tot zijn betaalrekening(en) en voor hoe lang je deze toegang verleent. Natuurlijk kan hij de toestemming ook weer intrekken.

Wat gebeurt er als de ondernemer na 90 dagen het consent (de toestemming) voor ibanXS niet verlengt?

Als de ondernemer na het verlopen van het consent geen verlenging meer geeft, zal de bankkoppeling met de RegioBank niet meer werken.

10 dagen voordat het consent verloopt krijgt de ondernemer hiervan een reminder binnen SnelStart met een link naar je bankomgeving waar hij de toestemming kunt verlengen.

De ondernemer bepaalt of een rekeninginformatiedienstverlener, zoals ibanXS, toegang krijgt tot zijn betaalrekening(en) en voor hoe lang hij deze toegang verleent. Natuurlijk kan hij de toestemming ook weer intrekken.

Hoe vaak worden de bankmutaties bijgewerkt in SnelStart?

De bankmutaties worden vier keer per dag automatisch bijgewerkt.

Zijn er kosten verbonden aan deze PSD2 bankkoppeling?

SnelStart rekent op dit moment nog geen extra kosten voor een bankkoppeling. Informeer naar de voorwaarden bij de bank.

Wat is PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive) is een Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven.

PSD2 leidt er toe dat zowel banken als nieuwe betaalinstellingen nieuwe diensten kunnen aanbieden. Zo is er innovatie. De consument wordt beter beschermd en betalingen worden veiliger, doordat eisen voor de banken en betaalinstellingen zijn aangescherpt. Deze eisen en de aanvullende afspraken daarover gelden in de gehele Europese Unie.

Heel concreet houdt PSD2 onder andere in dat banken verplicht zijn om derde partijen toegang te geven tot je betaalrekening als je daar toestemming voor geeft.

Zo'n derde partij krijgt vervolgens inzage in je betaalgegevens en mag deze gegevens gebruiken. Zo mag een rekeningdienstverlener bijvoorbeeld je saldo checken, informatie van je betaalrekening verzamelen en je hiervan een overzicht geven.

Welke dienst levert ibanXS aan SnelStart?

Om bepaalde bankkoppelingen te maken heeft SnelStart een PSD2-vergunning nodig. We zijn in voorbereiding om een PSD2-vergunning aan te vragen bij De Nederlandsche Bank. Tot die tijd maken we hiervoor gebruik van de diensten van ibanXS.

ibanXS is een rekeninginformatiedienstverlener en heeft hiervoor een PSD2-vergunning. Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken). Deze informatie wordt overgedragen aan je boekhouding door middel van een bankkoppeling.

Op deze pagina vind je meer informatie over ibanXS.

In de volgende vraag vind je meer informatie over rekeninginformatiedienstverleners.

Wat is een rekeninginformatiedienstverlener?

Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken).

Rekeninginformatiedienstverleners kunnen pas toegang krijgen tot jouw betaalgegevens, wanneer je hier uitdrukkelijk mee instemt. Ook mag een rekeninginformatiedienstverlener de gegevens alleen gebruiken voor de dienst(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven. Dit betekent dat banken jouw betaalgegevens niet zonder toestemming mogen delen met rekeninginformatiedienstverleners.

Je toestemming voor de rekeninginformatiedienst geldt voor een periode van 90 dagen. Tijdens die periode heeft de rekeninginformatiedienstverlener toegang tot jouw rekeninginformatie. Na 90 dagen word je opnieuw gevraagd toestemming te geven voor de toegang tot jouw betaalrekening(en). Jij bepaalt of een rekeninginformatiedienstverlener toegang krijgt tot jouw betaalrekening(en) en voor hoe lang je deze toegang verleent. Natuurlijk kun je de toestemming ook weer intrekken.

Waarom moet er cliëntenonderzoek worden uitgevoerd?

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van een PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank (toezichthouder) is dat ibanXS als rekeninginformatiedienstverlener een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek moet uitvoeren.

Bij het gebruik van bepaalde bankkoppelingen zal ibanXS daarom informatie bij je opvragen om vast te stellen of je een integere partij bent. Dit heeft te maken met de Wet op financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). IbanXS noemt dit cliëntenonderzoek 'de onboarding'.

ibanXS heeft daarvoor persoonsgegevens van je nodig. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een identiteitsbewijs, persoonlijke achtergrondinformatie en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

Op deze pagina vind je meer informatie over het cliëntenonderzoek (de onboarding) van ibanXS.

Hoe werkt het cliëntenonderzoek (de onboarding) van ibanXS?

Na het aanvragen van de bankkoppeling in de SnelStart software, moet je eerst aangeven welk type organisatie hoort bij de betreffende administratie. Je kunt kiezen uit Bedrijf, Eenmanszaak, Stichting/Vereniging of Privé. Vervolgens word je doorgeleid naar de website van ibanXS. Hier word je gevraagd om deel te nemen aan het cliëntenonderzoek. ibanXS noemt dit proces 'de onboarding'.

Vul alle gevraagde gegevens in op het onboardingsformulier. Na het invullen van de gegevens onderteken je het document. Hierna zal de compliance afdeling van ibanXS de ingevulde informatie controleren en je aanvraag accepteren of afwijzen.

Op deze pagina vind je meer informatie over het cliëntenonderzoek (onboarding) van ibanXS.

Wat is een UBO (Ultimate Beneficial Owner)

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Letterlijk betekent dit de uiteindelijke belanghebbende in de onderneming. Bedrijven die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) zijn verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Doel hiervan is dat je voorkomt dat je zakendoet met een bedrijf dat mogelijk betrokken is bij witwaspraktijken of financiering van terrorisme.

Het UBO-register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. In principe kan iedereen (tegen betaling) de belanghebbende van bedrijven opzoeken in dit register.

Op deze pagina van de KvK vind je meer informatie over het UBO-register.

Waar vind ik meer informatie over de Wet of financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de Wet op financieel toezicht (Wft) . Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vind je meer informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Is de toegang tot je betaalrekening wel veilig?

PSD2 kent regels om te zorgen dat de toegang tot jouw betaalrekening veilig is. Zo schrijft PSD2 voor dat een rekeninginformatiedienstverlener over een vergunning moet beschikken van een toezichthouder in Nederland of een ander land in de Europese Unie. Ook zijn er toezichteisen waaraan de rekeninginformatiedienstverlener moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming.

Zie ook de vraag hieronder 'Hoe zit het met mijn privacy?'

Hoe zit het met mijn privacy?

Het is belangrijk dat derde partijen veilig met je betaalgegevens omgaan. Daarom mogen alleen bedrijven met een PSD2-vergunning een rekeninginformatiedienst aanbieden. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Ook is het belangrijk dat je privacy beschermd is. De rekeninginformatiedienstverlener moet zich houden aan alle regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rekeninginformatiedienstverlener mag geen persoonsgegevens verwerken voor andere doelen dan het uitvoeren van de rekeninginformatiedienst. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert dit. Bij overtreding kan de AP hoge boetes geven.

Daarnaast bevat PSD2 aanvullende eisen. Zo moet je bijvoorbeeld uitdrukkelijk toestemming geven voor toegang tot je betaalrekening(en). Je mag bijvoorbeeld niet onder druk worden gezet om toestemming te geven. Daarnaast geldt dat toestemming een actieve handeling moet zijn; stilzwijgende toestemming of vooraf aangevinkte vakjes zijn niet toegestaan.

Op de website van deAutoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over dit onderwerp.

Wat zijn de voordelen van een koppeling tussen mijn zakelijke bankrekening en mijn boekhouding?

Een koppeling tussen je boekhouding en je bankrekening heeft grote voordelen, zoals:

  • Je boekhouding is altijd up-to-date
  • Je bespaart veel tijd
  • Je hebt actueel inzicht in je cashflow
  • Je reduceert de kans op fouten
  • Je hebt meer tijd over om te ondernemen

chat3

Vragen?

Kom je er even niet uit? Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Je kunt bellen met onze klantenservice op 0222 36 30 60.

Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar klantenservice@snelstart.nl