De AVG en SnelStart

door: SnelStart   op: 5 april 2018 10:02:22 CEST

De AVG en SnelStart | SnelStart

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad al op 25 mei 2016 in werking, maar twee jaar na dato wordt begonnen met de handhaving. De AVG vervangt de bestaande ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Om dit te realiseren zijn beschermingsmaatregelen opgetekend. SnelStart is bezig met het opstellen van een verwerkersovereenkomst die de verantwoordelijkheden van een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker vastlegt. Wat dat inhoudt? Lees hier verder.