Hoe gaat SnelStart om met uw persoonlijke gegevens?

door: SnelStart op: 5 april 2018

Hoe gaat SnelStart om met uw persoonlijke gegevens?

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad al op 25 mei 2016 in werking, maar twee jaar na dato wordt begonnen met de handhaving. De AVG vervangt de bestaande ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Om dit te realiseren zijn beschermingsmaatregelen opgetekend. 

Verwerkersovereenkomst

Op basis van de AVG moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst afsluiten, tenzij een organisatie zelfstandig alle verantwoordelijkheden voor verwerking van persoonsgegevens draagt. Dat is medeafhankelijk van de aard en de schaalgrootte van verwerking. Een verwerkersovereenkomst wordt gewoonlijk gesloten met een sub-verwerker voor het maken van afspraken over uitbestede, grootschalige verwerking of behandeling van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. In de overeenkomst staan afspraken over de aard van verwerking en de verantwoordelijkheden die beide partijen daarin dragen.

Verschillende rollen

Van groot belang is om duidelijk te hebben welke rol de betrokken partijen hebben. Is een organisatie de verantwoordelijke of de verwerker?

• Een verantwoordelijke is een organisatie die bepaalt voor welk doeleinde gegevens worden verwerkt en welke middelen worden ingezet om hieraan uitvoering te geven.
• Een verwerker is een organisatie die het werk aanneemt dat door een verantwoordelijke is uitbesteed of overgedragen.
 
Bij SnelStart zijn in de volgende gevallen verwerkersovereenkomsten van toepassing:
• Bij online administraties: als u administraties voor uw klanten voert, bent u de verantwoordelijke. SnelStart is in dit geval de verwerker.
• Wanneer uw klant zelf zijn administratie beheert, is de klant de verantwoordelijke. Als u toegang krijgt tot deze (online) administratie, bent u de verwerker.
 

SnelStart en de AVG

SnelStart is bezig met het opstellen van een verwerkersovereenkomst die de verantwoordelijkheden van een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker vastlegt. Deze overeenkomst zal vóór 25 mei beschikbaar zijn. Verwerkingsverantwoordelijken dienen deze te accepteren en voldoen dan voor wat betreft het gebruik van onze producten aan de eisen die de AVG stelt ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

Tijdens de Week van de Veiligheid hebben we onlangs uitgebreid aandacht besteed aan de AVG. Bekijk de vlogs en lees de blogs van Software Architect Carlo Kuip.