Release notes SnelStart 12.64

door: SnelStart   op: 12 november 2018 14:11:52 CET

Release notes SnelStart 12.64 | SnelStart

In deze versie is weer een aantal gemelde punten en foutmeldingen opgelost. Bent u benieuwd wat SnelStart versie 12.64 voor vernieuwingen en verbeteringen biedt? Lees hier verder.

KLANTEN

 • De melding ‘Wilt u de adreswijziging ook op de orders van deze klant doorvoeren?’ verschijnt nu alleen als er openstaande orders zijn.

ARTIKELEN

 • De sortering op de volgende plaatsen is weer zoals verwacht: 
  • Selectie bij verwijderen van een reeks artikelkaarten
  • Sortering op artikelcode in verkooporderregel
  • Het artikelcode-zoekvenster
  • Sortering van de artikelcodes op standaardoverzichten artikelen

BANKAFSCHRIFTEN INLEZEN

 • In sommige gevallen trad de volgende melding op: ‘Het achtergrondproces waarmee online bankafschriften ingelezen worden is gestopt met de volgende fout: The underlying provider failed on Open.’

INSTELLINGEN

 • De melding ‘Het opgegeven artikel is niet gevonden in de administratie’ bij het instellen van een grossierkoppeling is opgelost.

RAPPORTAGE

 • Het openen en tonen van de resultaten in het nieuwe scherm ‘Openstaande inkoop- en verkoopfacturen’ is verbeterd.
 • Het nieuwe scherm Openstaande verkoopfacturen is uitgebreid met een peildatum. Bij openen van het scherm wordt de einddatum van het huidige boekjaar ingevuld.
 • De kolom Bijlage en boekstuknummer is optioneel beschikbaar in het scherm Openstaande inkoop- en verkoopfacturen. De factuur kan dan direct vanuit dit scherm geopend worden.
 • Er is een snelheidsverbetering doorgevoerd in het nieuwe scherm Openstaande inkoop- en verkoopfacturen.
 • Er is een snelheidsverbetering doorgevoerd in het nieuwe scherm Grootboekmutatiekaarten.
 • Het nieuwe scherm Kolommenbalans is beschikbaar. Vanuit dit venster kan direct worden doorgeklikt naar de onderliggende mutaties.