Release notes SnelStart 12.62

door: SnelStart   op: 4 september 2018 14:50:40 CEST

Release notes SnelStart 12.62 | SnelStart

In deze versie is weer een aantal gemelde punten en foutmeldingen opgelost. Bent u benieuwd wat SnelStart versie 12.62 voor vernieuwingen en verbeteringen biedt? Lees hier verder.

GROOTBOEKMUTATIEKAARTEN

 • In sommige administraties werd na het zoeken naar een grootboekrekening deze niet juist in het zoekveld getoond.
 • Bij sommige gebruikers trad in het nieuwe grootboekmutatiekaartenscherm een dubbele groepering op: op datum en grootboekrekening. Dit resulteerde in een incorrect overzicht. Dit kunt u oplossen door bovenin het scherm op ‘instellingen’ (het tandwieltje) te klikken en dan op ‘indeling herstellen’.

VERKOPEN

 • Soms kwam het voor dat bij een artikel een aantal gereserveerd stond op een factuurregel. Dat kon bijvoorbeeld gebeuren als er gefactureerd werd en op het artikel de voorraadcontrole tijdelijk werd uitgeschakeld (in geval van negatieve voorraad).

KLANTEN

 • Het nieuwe klantenscherm beschikt over een nieuw zoekvenster om op klant te zoeken. In eerdere versies werden meerdere resultaten niet getoond, alleen het eerste resultaat.
 • Een wijziging op klantdetails kan nu worden doorgevoerd op de orders. Dit kon nog niet in het nieuwe klantenscherm.
 • De landenlijst is weer alfabetisch gesorteerd.
 • In sommige gevallen trad de foutmelding ‘er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd’ op.

RAPPORTAGE

 • Er zijn twee nieuwe overzichten: openstaande inkoop- en verkoopfacturen. Vanuit deze nieuwe overzichten kan direct worden doorgeklikt naar de onderliggende boeking in boekhouden of naar de factuur in verkopen of inkopen. Daarnaast kan vanuit de overzichten worden geëxporteerd en afgedrukt.

BOEKHOUDEN

 • Boekingen gemaakt op een grootboekrekening met functie 91 t/m 96 komen nu ook als voorkeursboeking naar voren bij het maken van een nieuwe boeking.

AFSCHRIFTEN INLEZEN

 • Bij het inlezen van camt53-bestanden trad in sommige gevallen onterecht een melding op dat het totaal aan af- en bijschrijvingen niet gelijk was aan het verschil tussen begin- en eindsaldo. Dit is opgelost.

INKOPEN

 • De optie autoregel werkte niet.

ARTIKELEN

 • De sorteervolgorde in de artikel-zoekschermen veranderde na het optimaliseren.