Release notes SnelStart 12.52

door: SnelStart   op: 14 maart 2018 16:08:00 CET

Makkelijker boekhouden met Snelstart 12.51.0 | SnelStart

Een aantal gemelde punten is opgelost in deze versie. Daarnaast is het nieuwe startscherm beschikbaar. Bent u benieuwd wat SnelStart versie 12.52 nog meer voor vernieuwingen en verbeteringen biedt? Lees hier verder.

AFDRUKKEN

 • Het is nu ook mogelijk om een selectie in de nieuwe schermen klanten, artikelhistorie, factuurhistorie en boekingen af te drukken.

AFSCHRIFTEN INLEZEN

 • Triodos MT940 mutaties werden soms op een verkeerde datum geboekt.
 • Bij het inlezen van sommige PayPal afschriften trad een foutmelding op.
 • Het nieuwe Rabobank csv formaat kan worden ingelezen. (Vanaf 12.52.11)
 • Bij het inlezen van meerdere afschriften tegelijk trad de foutmelding 'Een formulier dat al modaal wordt weergegeven, kan niet als modaal dialoogvenster worden weergegeven. Sluit het formulier alvorens showDialog aan te roepen.' op.

 ARTIKELHISTORIE

   • In het nieuwe artikelhistoriescherm werd niet het juiste aantal bij afname getoond.
   • De gekozen kolommen bij artikelhistorie worden nu onthouden.

 BOEKHOUDEN- UBL INLEZEN

    • Bij het inlezen van een UBL-bestand werd, bij de voorkeursboekingen op een grootboekrekening met de functie 0, 61, 62, 71, 72, onterecht btw geboekt.
    • Het inlezen van het nieuwe Europese UBL formaat EN 16931 is nu ook mogelijk.

BTW-AANGIFTE

     • De bestandsnaam van de pdf bij het e-mailen van een btw-aangifte was onjuist bij maandaangiftes en suppletieaangiftes.

 E-MAILEN VIA SNELSTART

     • In sommige gevallen werden de 'enters' in de opmaak van de e-mailtekst genegeerd.

 JAARAFSLUITING

     • Bij het afsluiten van een boekjaar trad bij sommige administraties een foutmelding 'correctierekening van betaalwijze contant bestaat niet meer' op.

 KLANTEN

   • Het oude klantenscherm kon niet meer worden geopend met inStap, inKaart en de module Nota/Boek in combinatie met Plus of Prijsmaker. De prijsafspraken en extra velden zijn nog niet beschikbaar in het nieuwe scherm.
   • Vanuit het klantdetailschem kan nu makkelijk naar een andere klant gezocht worden met de sneltoets ctr + f.
   • De klantkortingsgroep is beschikbaar in het nieuwe klantenscherm bij de verkoopafspraken.