Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.40.12

door: SnelStart   op: 6 juli 2017 10:13:36 CEST

Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.40.12

SnelStart werkt voortdurend aan verbetering van het programma, zodat u nog makkelijker werkt. In onze nieuwste versie, SnelStart 12.40.12, is weer een aantal punten opgelost en zijn verbeteringen doorgevoerd. Wat kunt u allemaal verwachten in deze nieuwe versie?


AFSCHRIFTEN INLEZEN

  • Diverse kleine verbeteringen, zoals bij facturen waar te veel op werd betaald, facturennummers beginnend met 0.
  • Het opnieuw koppelen van bankmutaties is nu mogelijk voor elke individuele boeking. Daarnaast blijft het opnieuw koppelen van alle gemarkeerde boekingen mogelijk door het betreffende dagboek te selecteren.

KASSA

  • Het verwijderen van een contant of met pin betaalde factuur trad een foutmelding op: “The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_dbo.tblGeldladePost_dbo.Journaalpost_fldJournaalpostID.”

PERIODE UITWISSELING

  • Bij het importeren van een periode uitwisseling trad bij sommige uitwisselingen een foutmelding op 'The datediff function resulted in an overflow. The number of dateparts separating two date/time instances'.

PRIJSAFSPRAKEN

  • Het was niet mogelijk om in de instellingen de afspraak te kiezen volgens een eigen rangorde.