Release notes SnelStart 12.54

door: SnelStart   op: 11 april 2018 14:00:58 CEST

Release notes SnelStart 12.54 | SnelStart

Ook in deze versie zijn er weer een aantal gemelde punten en foutmeldingen opgelost. Bent u benieuwd wat SnelStart versie 12.54.1 nog meer voor vernieuwingen en verbeteringen biedt? Lees hier verder.


 RAPPORTAGE

   • De sneltoets alt + a, voor afdrukken van verschillende rapportages, werkte niet meer.

 ONLINE SAMENWERKEN

     • De knop online samenwerken was onterecht zichtbaar voor sommige gebruikers.

 KLANTENSCHERM

        • De icoontjes bij verkoopafspraken en extra velden worden nu getoond in het nieuwe klantenscherm. Ook kan er snel naar de extra velden in het linkermenu worden genavigeerd.

 BANKREKENINGEN

            • Bij het openen van de afschriftentab in het scherm bankrekening trad een foutmelding op: "Er is een uitzondering opgetreden van het type System.ArgumentOutOfRangeException." (Versie: 12.54.22)

 GROOTBOEKREKENINGEN

              • Bij het opslaan van een grootboekrekening trad een foutmeling op als er een niet bestaande functie werd gekozen: "The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_dbo.tblGrootboek_dbo.tblGrootboekFunctie_fldGrootboekFunctieID". The conflict occurred in database "", table "dbo.tblGrootboekFunctie", column 'fldGrootboekFunctieID'. The statement has been terminated."(Versie: 12.54.22)

 KLANTEN

                • In het nieuwe klantenscherm werd de omzet op een artikelomzetgroep, gekoppeld aan een grootboekrekening met functie 0 (diversen) niet meegenomen in de widget.(Versie: 12.54.22)
                • In sommige gevallen trad het volgende foutrapport op bij het invoeren van een nieuwe incassomachtiging: "Message: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.IncassoMachtiging' with unique index 'IX_fldKenmerk'. The duplicate key value is (). The statement has been terminated."(Versie: 12.54.22)

 VERKOPEN

                • Bij offline werken trad bij het versturen van een e-mail via een eigen ingestelde SMTP server een foutmelding op "De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld."(Versie: 12.54.22)