De AVG en SnelStart

door: SnelStart   op: 18 mei 2018 11:00:00 CEST

SnelStart en de AVG | SnelStart

Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u welke gevolgen de invoering van deze privacywetgeving heeft voor u, als klant van SnelStart.

Als gevolg van de AVG is er een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden. De wijziging in de Algemene Voorwaarden beperkt zich tot een wijziging van artikel 16. Hierin hebben wij onder andere de totstandkoming van de verwerkersovereenkomst tussen u en SnelStart opgenomen. Deze verwerkersovereenkomst is nodig omdat wij als leverancier van de online diensten die u gebruikt als uw verwerker in de zin van de AVG dienen te worden aangemerkt.

Hoewel wij in artikel 2.1 van onze Algemene Voorwaarden hebben opgenomen dat wij een wijziging minimaal een (1) maand van te voren zullen aankondigen, hebben wij besloten dat deze nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden per 25 mei a.s. geldig zal zijn. De reden hiervoor is dat het in zowel uw als ons belang is om de afspraken over de verwerking van uw persoonsgegevens door SnelStart tijdig vast te leggen. Mocht u bezwaar hebben tegen de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, vragen wij u binnen dertig (30) dagen na deze berichtgeving contact met ons op te nemen.

Op www.snelstart.nl/avg vindt u meer informatie over de wijze waarop wij invulling geven aan onze verplichtingen op grond van de AVG.

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar privacy@snelstart.nl. Uiteraard kunt u ook bellen met onze klantenservice. Die is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via tel. 0222 - 363 060.