Nieuwe SnelStart Bankkoppeling

Voor een super actueel inzicht in de financiële situatie, doordat mutaties meerdere malen per dag worden ingelezen.

De nieuwe SnelStart Bankkoppeling is nu beschikbaar voor klanten met een zakelijke rekening bij Knab en ABN AMRO.

Bij het instellen van de SnelStart Bankkoppeling kiest de ondernemer of hij van de (gratis) standaard of uitgebreide mogelijkheden gebruik wil maken.

2
* SnelStart is een (boekhoud)software dienstverlener en geen bank. Bankdiensten worden geleverd door onze partner Adyen N.V.
Venster sluiten
1

Voorkom vertraging

Een ondernemer heeft persoonlijk toegang tot SnelStart nodig om de SnelStart Bankkoppeling aan te vragen, via zijn eigen SnelStart-pakket, vanuit een online administratie die op zijn eigen naam staat. Hier lees je waarom de ondernemer persoonlijk toegang tot SnelStart nodig heeft om de koppeling aan te vragen.

Staat de administratie bij je klant nog niet online? Of heeft je klant nog geen eigen SnelStart-pakket? Onderneem dan tijdig actie.

Onder Meestgestelde vragen onderaan op deze pagina vind je o.a. meer informatie over verschillende boekhoudpakketten, het kiezen van een passend pakket en eenvoudig online samenwerken via SnelStart inOrde.


Voordelen SnelStart Bankkoppeling

De standaard SnelStart Bankkoppeling is een nieuwe generatie koppeling, die is gebaseerd op PSD2-principes. PSD2 is een grote nieuwe ontwikkeling in het betalingsverkeer en biedt fantastische mogelijkheden voor de toekomst.

Op deze pagina vind je meer informatie over PSD2.

Up-to-date inzicht
Met de nieuwe SnelStart Bankkoppeling worden bankafschriften meerdere malen per dag automatisch ingelezen. Zo ontstaat een super-actueel beeld van de financiële situatie.

Veilig
De standaard SnelStart Bankkoppeling voldoet aan de strenge richtlijnen van de Europese Unie en De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van de PSD2-wetgeving. Hiermee borgen we de veiligheid van gegevens en de privacy.

Daarnaast geeft de SnelStart Bankkoppeling de rekeninghouder volledige controle over wie toegang heeft tot zijn bankgegevens.

Toekomstige innovatie
De standaard SnelStart Bankkoppeling biedt veel potentie voor innovatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld betalingen doen vanuit de eigen boekhoudomgeving.

Geen extra kosten
SnelStart en de bank brengen geen extra kosten in rekening voor het gebruik van de standaard SnelStart Bankkoppeling.

Boekhoudprogramma - Samenwerken
Hoofdtemplate smal - oranje rand (21)

Sommige banken bieden een uitgebreide koppeling

Sommige banken bieden een uitgebreide bankkoppeling, met extra mogelijkheden zoals het koppelen van spaarrekeningen. Informeer bij de bank naar de mogelijkheden en eventuele kosten.

Bekijk hier de mogelijkheden van:
- Knab bank

De uitgebreide koppeling voor de Knab bank wordt in eerste testfase aan een beperkt aantal klanten aangeboden. De klanten die van de uitgebreide koppeling van Knab gebruik kunnen maken, ontvangen hierover een bericht.

Willen jij en je klant direct gebruik maken van de voordelen? Vraag je klant dan meteen om de nieuwe SnelStart Bankkoppeling te activeren.

Meestgestelde vragen

Waarom hebben ondernemers persoonlijk toegang tot SnelStart nodig om een bankkoppeling te maken?

Een bankkoppeling kan alleen aangemaakt worden in een administratie waarin je online samenwerkt met je klant (de ondernemer) en waarbij de ondernemer het ken-je-klant proces heeft doorlopen.  

Bij de aanvraag van een bankkoppeling moet je klant persoonlijk het ken-je-klant proces van SnelStart doorlopen. Dit houdt in dat hij toegang moet hebben tot SnelStart om de aanvraag te kunnen doen en persoonlijk toestemming moet verlenen voor het delen van zijn bankgegevens met SnelStart. 
 
Het ken-je-klant proces is niet eenmalig, maar doorlopend. Continu monitoren we onze klanten en doen we verschillende onderzoeken. Dit klantonderzoek brengt kosten met zich mee, die verrekend zijn in een SnelStart abonnement. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bankkoppeling veilig en conform de geldende regelgeving wordt ingesteld. 

Klik hier voor meer informatie over onze samenwerkingsabonnementen.  Nieuwe wet: PSD2
Aanleiding voor deze werkwijze is PSD2 (Payment Services Directive 2); de Europese wet voor betalingsverkeer die in 2019 is ingevoerd. Doel van deze wet is dat de consument zelf bepaalt wie gebruik mag maken van zijn betaalgegevens, waardoor meer concurrentie op de betaalmarkt ontstaat. PSD2 verplicht banken om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekening van een klant, wanneer de klant daar toestemming voor geeft. 

PSD2-eis: klant screenen
SnelStart moet voldoen aan strenge wetten, voorwaarden en eisen om PSD2 te mogen gebruiken. DNB (De Nederlandsche Bank) houdt hier toezicht op en controleert of SnelStart zich houdt aan de juiste wet- en regelgeving. Eén van de wetten waaraan we moeten voldoen is de Wwft. Belangrijk onderdeel van deze wet is ‘ken je klant’. SnelStart moet kunnen toetsen wie onze klant is zodat we onder meer de integriteit kunnen meten.

‘De klant’ is hierin een breed begrip. Dit gaat namelijk verder dan de klant die onze software afneemt (jij als accountant). Het begrip ‘klant’ geldt voor elke onderneming (juridische entiteit) waarvoor een boekhouding binnen de SnelStart-omgeving aanwezig is (jouw klant, de ondernemer). We moeten de financiële transacties kunnen screenen en kunnen checken of de klant niet voorkomt op een sanctielijst. Ook is SnelStart wettelijk verplicht te verifiëren of de klant is wie hij zegt dat hij is.

De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming(en) moet zelf controle houden over het delen van zijn rekeninggegevens. Hierbij moet hij periodiek toestemming geven voor het delen van de gegevens en het eventueel intrekken van die toestemming. 

Kosteloos voor iedereen met een SnelStart-abonnement

Om deze redenen moet de ondernemer persoonlijk de SnelStart Bankkoppeling aanvragen, vanuit de online administraties die op zijn eigen naam staan binnen zijn SnelStart-licentie.

Deze aanpak zorgt voor uniformiteit op het gebied van bankkoppelingen voor ál onze klanten. Bovendien kunnen we zo de bankkoppeling kosteloos aanbieden aan iedereen met een SnelStart-abonnement.  


 

Wanneer is de nieuwe koppeling beschikbaar?

Na een proefperiode met een beperkt aantal klanten eind 2023, rollen we de nieuwe SnelStart Bankkoppeling vanaf begin 2024 uit. De koppeling is nu beschikbaar voor Knab en ABN AMRO.

Knab-klanten ontvangen vanaf april 2024 bericht dat de SnelStart Bankkoppeling voor hen beschikbaar is.

De uitgebreide koppeling voor Knab wordt in eerste testfase aan een beperkt aantal klanten aangeboden. De klanten die van de uitgebreide koppeling van Knab gebruik kunnen maken, ontvangen hierover een bericht.

Mijn klant heeft een eigen licentie met een online administratie. Hoe maakt hij de nieuwe bankkoppeling?

Fase 1: Aanmelden 

De eerste fase is het vaststellen van de identiteit van de aanvrager. Dit proces is eenmalig en kost in de meeste gevallen ongeveer 5 à 10 minuten*. In het Stappenplan vind je alle stappen die de ondernemer doorloopt. 

Fase 2: Bankkoppeling maken 

Nadat we de identiteit van de ondernemer is vastgesteld, geeft hij goedkeuring aan SnelStart om gebruik te maken van de gegevens op zijn bankrekening. Dit doet hij via de SnelStart-software. Daarna geeft hij akkoord bij de bank voor de rekening die hij koppelt. Het resultaat zie je vervolgens in de online administratie. In het Stappenplan vind je alle stappen die de ondernemer doorloopt. Het kost minder dan 3 minuten om de koppeling te realiseren. 

Fase 3: Actief 

De bankafschriften worden nu meerdere malen per dag automatisch ingelezen! Is er gekozen voor de standaard koppeling? Dan krijgt de ondernemer iedere 180 dagen een notificatie om te bevestigen dat de bankkoppeling mag blijven bestaan. Het kost slechts enkele minuten om opnieuw consent te geven via de SnelStart-software. 

Op het Kennisplein vind je uitgebreide informatie over alle stappen die de ondernemer doorloopt.

 

* Wanneer de ondernemer extra documentatie moet opladen of er een aanleiding is voor meer onderzoek kan de aanmelding één of enkele werkdagen duren. De ondernemer ontvangt een e-mail als het klantonderzoek is afgerond.

Mijn klant heeft nog geen eigen licentie. Ik wil mijn klant helpen bij het kiezen van een passend SnelStart-pakket.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende boekhoudpakketten voor ondernemers.

Dit stroomdiagram helpt je bij het kiezen van het juiste boekhoudpakket voor je klant.

We hebben een aparte pagina met informatie voor ondernemers zonder eigen SnelStart-licentie gemaakt. Je kunt klanten naar deze pagina verwijzen in een e-mail of nieuwsbrief. Daarbij kun je de tekst van de inleiding op de pagina gebruiken in je bericht.

Of je kunt de materialen downloaden en printen om te delen met je klanten.

Op deze pagina vind je informatie en uitleg over:

 • De verschillende SnelStart-pakketten
 • Online administraties en online samenwerken
 • De nieuwe SnelStart Bankkoppeling

Hier vind je alle informatie bij elkaar.

Wat vertel ik mijn klanten zonder eigen SnelStart-licentie?

We hebben een aparte pagina met informatie voor ondernemers zonder eigen SnelStart-licentie gemaakt. Je kunt klanten naar deze pagina verwijzen in een e-mail of nieuwsbrief. Daarbij kun je de tekst van de inleiding op de pagina gebruiken in je bericht.

Of je kunt de materialen downloaden en printen om te delen met je klanten.

Op deze pagina vind je informatie en uitleg over:

 • De verschillende SnelStart-pakketten
 • Online administraties en online samenwerken
 • De nieuwe SnelStart Bankkoppeling

Hier vind je alle informatie bij elkaar.

Mijn klant wil niet zelf de boekhouding doen en heeft geen eigen SnelStart-pakket. Ik houd de administratie voor mijn klant bij in het pakket Accountant. Wat doe ik nu?

De SnelStart Bankkoppeling kan alleen door een de ondernemer via zijn eigen SnelStart-pakket worden aangevraagd.

Doet je klant liever niets aan zijn administratie? Dan biedt het SnelStart-pakket inOrde een hoop voordelen voor jou en voor je klant.

Jij houdt de regie en bepaalt hoe je samen wilt werken
Met inOrde kan je klant de SnelStart Bankkoppeling instellen. Daarnaast werk je met inOrde eenvoudig online samen met je klant zonder ingrijpende veranderingen. Jij houdt de controle over de boekingen en je klant levert alleen de gegevens aan. Je kunt samen afspreken hoe hij gegevens aanlevert: op papier of digitaal.

Ondernemers kunnen inOrde alleen gebruiken in samenwerking met een administratie- of accountantskantoor.

Voordelen inOrde

 • Jij en je klant kunnen gebruik maken van de voordelen van de SnelStart Bankkoppeling.
 • Jij houdt de regie. Zo houd jij de controle over de boekingen en levert een klant alleen de gegevens aan. Je kunt samen afspreken hoe hij gegevens aanlevert: op papier of digitaal
 • Klanten hebben via SnelStart Web continu inzicht in hoe hun bedrijf er financieel voor staat
 • De ondernemer kan de SnelStart Bankkoppeling instellen en ook weer uitzetten. Zo houdt de ondernemer controle over met wie hij bankgegevens deelt

Hoe meld ik mijn klant aan voor inOrde?

Het aanmelden van een klant voor inOrde gaat via de knop Online Samenwerken in SnelStart 12. Na het aanmelden ontvangt de klant een e-mail waarmee hij of zij de aanvraag moet bevestigen, voordat de online samenwerking begint.

Hoe stel ik Online Samenwerken in?

Het is heel eenvoudig om Online Samenwerken in te stellen. We hebben hiervoor een handig stappenplan gemaakt. Hierin beschrijven we hoe je Online Samenwerken instelt voor zowel nieuwe klanten als bestaande SnelStart-gebruikers die al een online administratie hebben.

Hoe werkt het pakket inOrde?

Kosten inOrde

Hier vind je de kosten van inOrde per maand. Dit is inclusief de kosten voor één online administratie en de handige mailboxfunctionaliteit.

Wie betaalt er voor inOrde?
De accountant of boekhouder kan tijdens het aanmelden voor inOrde kiezen wie er betaalt: de ondernemer of het kantoor. De keuze wordt gemaakt in stap 3: wie ontvangt de factuur?

Er zijn veel kantoren die de pakketkosten verwerken in hun maandprijs, maar je kunt ook afspreken dat de klant de abonnementskosten betaalt.

Hoe bied ik mijn klanten inOrde aan?

Het aanmelden van een klant voor inOrde gaat via de knop Online Samenwerken in SnelStart 12. Na het aanmelden ontvangt de klant een e-mail waarmee hij of zij de aanvraag moet bevestigen, voordat de online samenwerking begint.

Hoe stel ik Online Samenwerken in?

Het is heel eenvoudig om Online Samenwerken in te stellen. We hebben hiervoor een handig stappenplan gemaakt. Hierin beschrijven we hoe je Online Samenwerken instelt voor zowel nieuwe klanten als bestaande SnelStart-gebruikers die al een online administratie hebben.

Kunnen klanten boekingen maken of aanpassen in inOrde?

Ondernemers kunnen geen boekingen maken of gegevens in boekingen aanpassen. Ondernemers kunnen alleen informatie aanleveren, op papier of digitaal. Ze leveren bonnetjes, inkoop- en verkoopfacturen digitaal aan via de app of de mailbox. Maar ze kunnen deze gegevens natuurlijk ook aanleveren op papier.

Ondernemers kunnen hun administratie alleen online inkijken via de app of SnelStart Web. Een klant met inOrde kan niet inloggen in SnelStart 12.

Kunnen klanten facturen maken in inOrde?

Nee, ondernemers kunnen geen facturen maken in het pakket inOrde. Een ondernemer kan factureren vanaf het pakket inStap.

Klanten kunnen hun verkoopfacturen wel snel in hun administratie zetten door ze te mailen naar hun mailbox in inOrde. Klik hier voor meer informatie over de mailbox.

Hoe levert mijn klant gegevens aan als hij werkt met inOrde?

Met inOrde houd jij de regie. Je bepaalt samen hoe je klant gegevens aanlevert: op papier of digitaal. En jij houdt controle over de boekingen. Zo werk je online samen zonder ingrijpende veranderingen.

Als je graag wilt dat de klant gegevens digitaal aanlevert:
De klant kan bonnetjes fotograferen met de app. Of inkoop- of verkoopfacturen sturen naar de mailbox.

Tijdens het uploaden van de bonnetjes, inkoop- en verkoopfacturen vindt op de achtergrond ons OCR (optical character recognition, oftewel optische tekenherkenning)-proces plaats. Alle bestanden doorlopen automatisch het OCR-proces tijdens het opladen. Alle herkende gegevens, zoals de leverancier en de bedragen, worden automatisch ingevuld in de administratie. Het administratie- en accountantskantoor hoeft het boekingsvoorstel alleen te controleren en waar nodig aan te vullen.

Klik hier voor meer informatie over de mailbox.

 

Naar wie gaat de factuur voor de SnelStart-licentie van mijn klant?

Meld je als boekhouder een ondernemer aan voor Online Samenwerken? Tijdens het aanmeldproces kun je aangeven wie de factuur betaalt.

Sommige boekhouders bieden het online samenwerken aan als onderdeel van een dienstenpakket. De boekhouder betaalt dan de factuur voor de licentie van de ondernemer en verwerkt dit in zijn prijs.

Andere kantoren kiezen ervoor om de klant direct zelf de factuur te laten betalen.

Het is heel eenvoudig om Online Samenwerken in te stellen. We hebben hiervoor een handig stappenplan gemaakt. Hierin beschrijven we hoe je Online Samenwerken instelt voor zowel nieuwe klanten als bestaande SnelStart-gebruikers die al een online administratie hebben

Kunnen accountants en boekhouders de nieuwe SnelStart Bankkoppeling aanvragen?

Gebruikers van het SnelStart-pakket Accountant kunnen alleen voor hun eigen kantooradministratie de nieuwe SnelStart Bankkoppeling aanvragen.

Koppeling aanvragen voor eigen kantooradministratie
Als gebruiker van het pakket Accountant kun je de nieuwe SnelStart Bankkoppeling alleen aanvragen als je de eigenaar bent van de administratie en eigenaar van de onderneming waarvoor de administratie bijgehouden wordt. Het KVK-nummer en de naam in je accountgegevens van SnelStart moeten overeenkomen met de bedrijfsgegevens in de administratie. Dit wordt tijdens het aanvraagproces gecheckt. Het aanvragen van de koppeling verloopt via de SnelStart-software.

Klanten van het kantoor
Je klant (de ondernemer) moet zelf de nieuwe koppeling tussen zijn zakelijke bankrekening(en) en de bijbehorende online administratie aanvragen via het SnelStart-pakket dat hij gebruikt.

Het aanvragen van de koppeling verloopt via de SnelStart software. De ondernemer heeft hiervoor een eigen SnelStart-licentie nodig. De ondernemer moet eigenaar zijn van de administratie waarmee de bankrekening gekoppeld wordt en deze administratie moet online staan.

Kun je met ieder pakket de nieuwe SnelStart Bankkoppeling aanvragen?

Nee, je kunt deze nieuwe koppeling niet aanvragen met een (oud) Boek- of Nota-pakket, omdat de administratie in deze pakketten niet online kan staan. Kijk voor meer informatie bij de vraag 'Mijn klant gebruikt het pakket Boek of Nota. Heeft hij een ander pakket nodig?'.

Met welke pakketten kun je de koppeling aanvragen?
De nieuwe bankkoppeling kan worden aangevraagd voor online administraties vanaf het pakket inOrde tot en met de pakketten inControle en inHandel.

Gebruikers van het SnelStart-pakket Accountant kunnen alleen voor hun eigen kantooradministratie de nieuwe SnelStart Bankkoppeling aanvragen. In dat geval ben je de eigenaar van de administratie en eigenaar van de onderneming waarvoor de administratie bijgehouden wordt. Dit betekent dat het KVK-nummer en de naam in je accountgegevens van SnelStart overeen moeten komen met de bedrijfsgegevens in de betreffende administratie.

Mijn klant gebruikt het pakket Boek of Nota. Heeft hij een ander pakket nodig?

Ja, als je klant de nieuwe bankkoppeling wil activeren, moet de administratie online staan. Voor een online administratie is een online licentie noodzakelijk.

De ondernemer kan eenvoudig vanuit Nota of Boek overstappen naar een ander SnelStart-pakket. Hij kan daarbij kiezen uit de pakketten inOrde tot en met inControle.

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende boekhoudpakketten voor ondernemers. Dit stroomdiagram helpt je bij het kiezen van het juiste boekhoudpakket voor je klant.

We hebben een aparte pagina met informatie voor ondernemers zonder eigen SnelStart-licentie gemaakt. Je kunt klanten naar deze pagina verwijzen in een e-mail of nieuwsbrief. Daarbij kun je de tekst van de inleiding op de pagina gebruiken in je bericht.

Of je kunt de materialen downloaden en printen om te delen met je klanten.

Op deze pagina vind je informatie en uitleg over:

 • De verschillende SnelStart-pakketten
 • Online administraties en online samenwerken
 • De nieuwe SnelStart Bankkoppeling

Hier vind je alle informatie bij elkaar.

Hoe zet ik een administratie online?
Is een online administratie veilig?

Online administraties staan veilig in de cloud. Daarmee bedoelen we dat je gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde server in een Nederlands datacenter. Bij een online administratie loop je bovendien nooit het risico je gegevens te verliezen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Het niveau van de beveiligingsmaatregelen rond een centrale server is veel hoger dan thuis of op kantoor.

SnelStart gebruikt het cloudplatform Azure van Microsoft. Microsoft beheert ook de servers van andere grote organisaties, waaronder verzekeringsmaatschappijen, banken, vliegtuigmaatschappijen en overheidsorganisaties. Iedere dag worden back-ups in het datacenter gemaakt. Dan wordt een kopie van de volledige database gemaakt. De servers worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week bewaakt en gecontroleerd.

Boekhouden in SnelStart geeft de zekerheid dat alle gegevens altijd veilig worden bewaard. Onze mensen werken dagelijks met de nieuwste technieken. Zo zorgen we voor een veilige administratie, waar je altijd bij kunt.

Hoe maak ik de ondernemer eigenaar van de administratie?

De bankkoppeling kan alleen door de ondernemer worden geactiveerd via zijn eigen licentie. De ondernemer moet eigenaar zijn van de betreffende administratie.

Hoe maak je de ondernemer eigenaar van de administratie?
Is de ondernemer niet de eigenaar van de administratie? Zorg dan eerst dat de klant eigenaar wordt van de administratie. Dit kan door de administratie over te dragen, als de klant al een eigen SnelStart-licentie heeft.

Zijn er kosten verbonden aan de SnelStart Bankkoppeling?

SnelStart brengt geen extra kosten in rekening voor het gebruik van de SnelStart Bankkoppeling. Het gebruik van de nieuwe SnelStart Bankkoppeling is inbegrepen in het SnelStart-abonnement.

Via de SnelStart Bankkoppeling koppel je standaard een administratie met een zakelijke betaalrekening. Sommige banken bieden daarnaast extra mogelijkheden, zoals een koppeling met een zakelijke spaarrekening. Bij het instellen van de bankkoppeling kies je of je van de standaard of uitgebreide mogelijkheden gebruik wilt maken.

Banken mogen geen kosten berekenen voor het gebruik van de standaard mogelijkheden. Wil de ondernemer de uitgebreide mogelijkheden gebruiken? Dan kan de bank daar extra kosten voor in rekening brengen.

Hoe vaak moet de ondernemer opnieuw toestemming verlenen?

Maakt de ondernemer gebruik van de SnelStart Bankkoppeling? Dan moet hij iedere 180 dagen opnieuw toestemming geven om zijn rekeninggegevens te delen. 

Uitgebreide mogelijkheden
Sommige banken bieden extra mogelijkheden, waarbij de ondernemer eenmalig toestemming verleent voor het delen van zijn rekeninggegevens. 

Wil de ondernemer de uitgebreide mogelijkheden gebruiken? Dan kan de bank daar extra kosten voor in rekening brengen. 

 

De bank van de ondernemer staat twee keer in de lijst van mogelijke koppelingen. Welke koppeling kiest hij?

Via de SnelStart Bankkoppeling koppel je standaard een administratie met een zakelijke betaalrekening. 

Sommige banken bieden daarnaast extra mogelijkheden, zoals een koppeling met een zakelijke spaarrekening.

Biedt je bank ook een uitgebreide koppeling aan? Dan kies je bij het instellen van de bankkoppeling of je van de standaard of uitgebreide mogelijkheden gebruik wilt maken. 

Informeer bij je bank naar de mogelijkheden en eventuele kosten van een uitgebreide bankkoppeling.

Ik wil de koppeling voor mijn eigen kantooradministratie in het pakket Accountant maken, maar ik krijg een foutmelding over het KVK-nummer (Organisatie relatie check). Waarom kan ik de koppeling niet maken?

Gebruikers van het pakket Accountant kunnen de SnelStart Bankkoppeling alleen maken voor hun eigen kantooradministraties. Dat wordt gecheckt tijdens de aanvraag voor de koppeling, de organisatie-relatie-check.

KVK-nummers SnelStart-account en administratie moeten overeenkomen
Tijdens het maken van de koppeling worden de KVK-nummers van je account en de administratie die je wilt koppelen met elkaar vergeleken. Als ze niet overeenkomen, krijg je een foutmelding en kun je de koppeling niet maken.

Wordt de Rabobankkoppeling ook vervangen?

De Rabobankkoppeling is vorig jaar vernieuwd. De Rabo BoekhoudKoppeling is een uitgebreide bankkoppeling. Op termijn kunnen ondernemers met een zakelijke rekening bij de Rabobank er voor kiezen om de nieuwe SnelStart Bankkoppeling aan te vragen. Ze kunnen er op dat moment ook voor kiezen om geen nieuwe bankkoppeling te maken en de Rabo BoekhoudKoppeling te blijven gebruiken.

Klanten die gebruik maken van de huidige Rabo BoekhoudKoppeling horen tijdig wanneer ze de SnelStart Bankkoppeling kunnen aanvragen.  

Vragen over de regio-events

We staan voor je klaar

Wil je graag meer weten over de nieuwe SnelStart Bankkoppeling?

Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Je kunt bellen met onze accountmanagers op 0222 36 30 62.

Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar accountant@snelstart.nl.