Alles over PSD2

De nieuwe generatie bankkoppelingen zijn gebaseerd op PSD2 -standaarden.
Hier lees je waarom en wat dit betekent voor jou.

Wat is PSD2

PSD2 (Payment Services Directive) is een Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Het is een grote nieuwe ontwikkeling in het betalingsverkeer en biedt fantastische mogelijkheden voor de toekomst. 

 

Vóór PSD2 hadden alleen de bank en de rekeningeigenaar toegang tot de betaalgegevens. PSD2 zorgt dat rekeningeigenaren ook andere dienstverleners dan hun eigen bank toegang kunnen geven tot deze gegevens. Zo'n dienstverlener mag dan bijvoorbeeld je saldo checken, informatie van je betaalrekening verzamelen en je hiervan een overzicht geven. Banken zijn verplicht dit kosteloos te faciliteren.

 

Voorwaarde is dat de rekeningeigenaar toestemming geeft én dat de externe dienstverlener beschikt over een PSD2-vergunning van de DNB (De Nederlandsche Bank) voor het verrichten van betaaldiensten. SnelStart beschikt sinds oktober 2022 over een PSD2-vergunning

 

Voordelen van een PSD2 bankkoppeling

De nieuwe generatie bankkoppelingen zijn gebaseerd op PSD2 -standaarden. Dit maakt het regelen van je financiële zaken nog makkelijker.

 

Up-to-date inzicht

Met een PSD2-bankkoppeling worden je bankafschriften meerdere malen per dag automatisch ingelezen. Zo ontstaat een super-actueel beeld van je financiële situatie. En neem je makkelijker de juiste beslissingen voor je toekomst.

 

Veilig

De PSD2-bankkoppelingen moeten voldoen aan de strenge richtlijnen van de Europese Unie en De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van de PSD2-wetgeving. Hiermee borgen we de veiligheid van gegevens en je privacy.


Daarnaast geeft een PSD2-bankkoppeling de rekeninghouders volledige controle over wie toegang heeft tot hun bankgegevens.


Toekomstige innovatie

PSD2-bankkoppelingen bieden veel potentie voor innovatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld betalingen doen vanuit de eigen boekhoudomgeving.

 

Rekeninginformatiedienst

SnelStart werkt hard aan de implementatie van PSD2 binnen de organisatie. Daarnaast moet ook de techniek ‘onder de motorkap’ het werken met PSD2-koppelingen ondersteunen. 

We maken daarom voorlopig nog gebruik van de diensten van ibanXS.  ibanXS is een rekeninginformatiedienstverlener en heeft hiervoor een PSD2-vergunning.

Hieronder vind je alle veel gestelde vragen over PSD2, rekeninginformatiediensten en aanverwante onderwerpen. Daarnaast houden we je via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen op dit gebied.

Meest gestelde vragen

Wat is PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive) is een Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. Deze wet is in februari 2019 in Nederland ingevoerd. Door deze wet kun je derde partijen toegang geven tot je betaalrekening. Banken zijn verplicht hieraan mee te werken.

Nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, krijgt zo'n derde partij inzage in je betaalgegevens en mag deze organisatie je gegevens gebruiken. Zo mag een rekeningdienstverlener bijvoorbeeld je saldo checken, informatie van je betaalrekening verzamelen en je hiervan een overzicht geven.

Moet ik al mijn bankkoppelingen aanpassen?

Nee, je hoeft nu nog niet al je bankkoppelingen aan te passen.

SnelStart werkt aan een nieuwe universele bankkoppeling gebaseerd op PSD2-standaarden. Zodra bestaande bankkoppelingen worden vernieuwd of als de nieuwe SnelStart Bankkoppeling beschikbaar is voor jouw bank, dan laten we je dit tijdig weten.

We houden je op de hoogte via deze pagina, het berichtenscherm in je software en het productnieuws op de website.

Welke dienst levert ibanXS aan SnelStart?

Voor het maken van bepaalde bankkoppelingen is een PSD2-vergunning nodig. SnelStart beschikt nu over een PSD2-vergunning en we werken hard aan de implementatiefase binnen de organisatie. Daarnaast moet ook de techniek ‘onder de motorkap’ het werken met PSD2-koppelingen ondersteunen.

We maken gebruik van ibanXS
We maken daarom voorlopig nog gebruik van de diensten van ibanXS. ibanXS is een rekeninginformatiedienstverlener en heeft hiervoor een PSD2-vergunning. Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken). Deze informatie wordt overgedragen aan je boekhouding door middel van een bankkoppeling.

Klantonderzoek
De eerste keer dat je je aanmeldt voor de SnelStart Bankkoppeling moeten we de identiteit van de aanvrager vaststellen. Dit heeft te maken met de Wet op financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). SnelStart verzamelt en bewaart de gegevens voor dit klantonderzoek. SnelStart geeft de gegevens vervolgens door aan ibanXS die het klantonderzoek uitvoert.

Vervolg klantonderzoek
Niet alleen bij de aanvraag voor een bankkoppeling onderzoekt ibanXS of ze je als klant kunnen accepteren. Ook daarna moeten ze, net zoals de banken, klantonderzoek doen om te bekijken of je klant kunt blijven. Hiervoor monitort ibanXS, net zoals je bank, de transacties op je bankrekening. Ze bekijken bijvoorbeeld het transactieverloop en de personen met wie je zaken doet. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek. ibanXS is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten

Op deze pagina vind je meer informatie over ibanXS.

In de volgende vraag vind je meer informatie over rekeninginformatiedienstverleners.

Wat is een rekeninginformatiedienstverlener?

Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken).

Rekeninginformatiedienstverleners kunnen pas toegang krijgen tot jouw betaalgegevens, wanneer je hier uitdrukkelijk mee instemt. Ook mag een rekeninginformatiedienstverlener de gegevens alleen gebruiken voor de dienst(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven. Dit betekent dat banken jouw betaalgegevens niet zonder toestemming mogen delen met rekeninginformatiedienstverleners.

Je toestemming voor de rekeninginformatiedienst geldt voor een periode van 180 dagen. Tijdens die periode heeft de rekeninginformatiedienstverlener toegang tot jouw rekeninginformatie. Na 180 dagen word je opnieuw gevraagd toestemming te geven voor de toegang tot jouw betaalrekening(en). Jij bepaalt of een rekeninginformatiedienstverlener toegang krijgt tot jouw betaalrekening(en) en voor hoe lang je deze toegang verleent. Natuurlijk kun je de toestemming ook weer intrekken.

Waarom moet er klantonderzoek worden uitgevoerd?

Voor het maken van bepaalde bankkoppelingen is een PSD2-vergunning nodig. SnelStart beschikt nu over een PSD2-vergunning en we werken hard aan de implementatiefase binnen de organisatie. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van een PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank (toezichthouder) is dat de rekeninginformatiedienstverlener een wettelijk verplicht klantonderzoek moet uitvoeren. 

We maken gebruik van ibanXS
We maken daarbij voorlopig nog gebruik van de diensten van ibanXS. ibanXS is een rekeninginformatiedienstverlener en heeft hiervoor een PSD2-vergunning. Een rekeninginformatiedienstverlener kan een overzicht maken van jouw betaalrekeningen en van jouw betalingen (eventueel bij meerdere banken). Deze informatie wordt overgedragen aan je boekhouding door middel van een bankkoppeling.

Klantonderzoek
De eerste keer dat je je aanmeldt voor de SnelStart Bankkoppeling moeten we de identiteit van de aanvrager vaststellen. Dit heeft te maken met de Wet op financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). SnelStart verzamelt en bewaart de gegevens voor dit klantonderzoek. SnelStart geeft de gegevens vervolgens door aan ibanXS die het klantonderzoek uitvoert.

Vervolg klantonderzoek
Niet alleen bij de aanvraag voor een bankkoppeling onderzoekt ibanXS of ze je als klant kunnen accepteren. Ook daarna moeten ze, net zoals de banken, klantonderzoek doen om te bekijken of je klant kunt blijven. Hiervoor monitort ibanXS, net zoals je bank, de transacties op je bankrekening. Ze bekijken bijvoorbeeld het transactieverloop en de personen met wie je zaken doet. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek. ibanXS is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten

Op deze pagina vind je meer informatie over ibanXS.

Wat is een UBO (Ultimate Beneficial Owner)

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Letterlijk betekent dit de uiteindelijke belanghebbende in de onderneming. Bedrijven die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) zijn verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Doel hiervan is dat je voorkomt dat je zakendoet met een bedrijf dat mogelijk betrokken is bij witwaspraktijken of financiering van terrorisme.

Het UBO-register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. In principe kan iedereen (tegen betaling) de belanghebbende van bedrijven opzoeken in dit register.

Op deze pagina van de KvK vind je meer informatie over het UBO-register.

Waar vind ik meer informatie over de Wet of financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de Wet op financieel toezicht (Wft) . Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vind je meer informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Is de toegang tot je betaalrekening wel veilig?

PSD2 kent regels om te zorgen dat de toegang tot jouw betaalrekening veilig is. Zo schrijft PSD2 voor dat een rekeninginformatiedienstverlener over een vergunning moet beschikken van een toezichthouder in Nederland of een ander land in de Europese Unie. Ook zijn er toezichteisen waaraan de rekeninginformatiedienstverlener moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming.

Zie ook de vraag hieronder 'Hoe zit het met mijn privacy?'

Hoe zit het met mijn privacy?

Het is belangrijk dat derde partijen veilig met je betaalgegevens omgaan. Daarom mogen alleen bedrijven met een PSD2-vergunning een rekeninginformatiedienst aanbieden. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Ook is het belangrijk dat je privacy beschermd is. De rekeninginformatiedienstverlener moet zich houden aan alle regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rekeninginformatiedienstverlener mag geen persoonsgegevens verwerken voor andere doelen dan het uitvoeren van de rekeninginformatiedienst. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert dit. Bij overtreding kan de AP hoge boetes geven.

Daarnaast bevat PSD2 aanvullende eisen. Zo moet je bijvoorbeeld uitdrukkelijk toestemming geven voor toegang tot je betaalrekening(en). Je mag bijvoorbeeld niet onder druk worden gezet om toestemming te geven. Daarnaast geldt dat toestemming een actieve handeling moet zijn; stilzwijgende toestemming of vooraf aangevinkte vakjes zijn niet toegestaan.

Op de website van deAutoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over dit onderwerp.

Zijn er kosten verbonden aan een bankkoppeling gebaseerd op PSD2-standaarden?

SnelStart brengt geen extra kosten in rekening voor het gebruik van de bankkoppelingen. Het gebruik van de bankkoppelingen is inbegrepen in het SnelStart-abonnement.

Via een PSD2-bankkoppeling koppel je standaard een administratie met een zakelijke betaalrekening. Sommige banken bieden daarnaast extra mogelijkheden, zoals een koppeling met een zakelijke spaarrekening. Bij het instellen van de bankkoppeling kies je of je van de standaard of uitgebreide mogelijkheden gebruik wilt maken.

Banken mogen geen kosten berekenen voor het gebruik van de standaard mogelijkheden. Wil je de uitgebreide mogelijkheden gebruiken? Dan kan je bank daar extra kosten voor in rekening brengen.

Wat zijn de voordelen van een koppeling tussen mijn zakelijke rekening en mijn boekhouding?

Een koppeling tussen je boekhouding en je bankrekening heeft grote voordelen, zoals:

  • Je boekhouding is altijd up-to-date
  • Je bespaart veel tijd
  • Je hebt actueel inzicht in je cashflow
  • Je reduceert de kans op fouten
  • Je hebt meer tijd over om te ondernemen

chat3

Vragen?

Kom je er even niet uit? Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Je kunt bellen met onze klantenservice op 0222 36 30 60.

Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar klantenservice@snelstart.nl