De vernieuwde Rabo
BoekhoudKoppeling

Lees hoe ondernemers zelf de nieuwe koppeling kunnen maken.

Vernieuwde Rabo-koppeling voor je klanten

De Rabobank heeft haar bankkoppeling vernieuwd. De Rabo BoekhoudKoppeling vervangt de Rabo Internetbankieren Professional Boekhoudkoppeling. De 'oude' Rabo-koppeling wordt vanaf maandag 1 augustus 2022 nog beperkt ondersteund en werkt vanaf 1 augustus 2022 niet meer.


Ondernemers met een koppeling tussen hun Rabo-rekening en hun boekhoudpakket, hebben hierover ook bericht ontvangen van de Rabobank.


Willen jij en je klant gebruik blijven maken van de voordelen van de automatische koppeling tussen de Rabo-rekening en SnelStart? Dan moet de ondernemer zo snel mogelijk zelf de nieuwe Rabo-koppeling activeren.

 

De Rabo-koppeling in 524 seconden
Geen zin om te lezen? In deze video vertelt Danny je in een krappe 9 minuten alles over de vernieuwde Rabo-koppeling.

 

 

 

Klaar voor de toekomst
Veiligheid is essentieel bij online werken. Organisaties die online werken faciliteren, moeten zich daarom houden aan strenge wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor koppelingen tussen bankrekeningen en boekhoudsystemen, waarbij zeer gevoelige financiële gegevens via een online kanaal worden verstrekt. Met de nieuwe koppeling waarborgt Rabobank de online veiligheid voor nu én in de toekomst. 

 

Ondernemer moet persoonlijk toestemming geven
De nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling is gebaseerd op de laatste technieken en veiligheidsstandaarden. Onderdeel van deze toekomstbestendige, veilige werkwijze is dat de eigenaar van de administratie persoonlijk toestemming geeft voor het digitaal delen van zijn bankgegevens.

 

Het proces voor het verlenen (en ontnemen) van deze toestemming verloopt via de software van SnelStart. De ondernemer heeft daarvoor een eigen SnelStart-licentie nodig. Je klant kan de toekomstbestendige Rabo-koppeling aanvragen vanaf het SnelStart-pakket inOrde tot en met de pakketten inControle en inHandel. De administratie moet online staan en je klant moet zelf eigenaar zijn van deze administratie.​

 

Heeft je klant geen eigen SnelStart-licentie? Kijk dan hier

 

Antwoorden op vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe Rabo Boekhoudkoppeling. Bijvoorbeeld waarom je als accountant de koppeling niet kunt aanvragen, hoé de ondernemer de nieuwe koppeling activeert en hoe jij je klant daarbij kunt helpen. 

Veelgestelde vragen

Waarom is de Rabobank-koppeling vernieuwd?

Er wordt steeds meer online gewerkt
De Rabobank speelt met de nieuwe koppeling in op de snel veranderende wereld. Moderne oplossingen maken het online (samen)werken efficiënter en effectiever; online en in the cloud werken wordt de standaard. Denk maar aan de privésituatie, waarbij het de normaalste zaak van de wereld is om bankzaken met de smartphone te regelen.​​

Wet en regelgeving
Veiligheid is essentieel bij online werken. Organisaties die online werken faciliteren, moeten zich daarom houden aan strenge wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor koppelingen tussen bankrekeningen en boekhoudsystemen, waarbij zeer gevoelige financiële gegevens via een online kanaal worden verstrekt.

Een koppeling gebaseerd op de laatste technieken en veiligheidsstandaarden
De nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling is gebaseerd op de laatste technieken en veiligheidsstandaarden. Onderdeel van deze toekomstbestendige, veilige werkwijze is dat de ondernemer persoonlijk toestemming geeft voor het delen van zijn bankgegevens. Het proces voor het verlenen (en ontnemen) van deze toestemming verloopt via de software van SnelStart. De ondernemer heeft daarom zelf toegang nodig tot de software. ​​

De ondernemer heeft daarom voor het maken van de Rabo BoekhoudKoppeling een eigen SnelStart-licentie nodig. De administratie van de ondernemer moet online staan, op zijn eigen naam.​

We kunnen niet meer om online samenwerken heen
Offline (samen)werken wordt steeds moeilijker, terwijl SnelStart zaken graag makkelijk maakt voor boekhouders en ondernemers. Sterker nog, door de veranderingen in de wet- en regelgeving kunnen we niet om online samenwerken heen.

Help je klanten om de nieuwe koppeling te maken
De toekomstbestendige Rabo BoekhoudKoppeling vervangt de Rabo Internetbankieren Professional Boekhoudkoppeling. Willen jij en je klant graag gebruik blijven maken van de voordelen van de bankkoppeling? Dan moet je klant de nieuwe koppeling maken. De klant heeft daarvoor een eigen SnelStart-licentie nodig met een online administratie.

Is de koppeling alleen vernieuwd voor SnelStart?

Nee, de Rabo BoekhoudKoppeling is vernieuwd voor alle boekhoudsoftware, niet alleen voor SnelStart.

Waarom is de ondersteuning van de ‘oude’ Rabo-koppeling verlengd van 30 juni 2022 tot 31 juli 2022?

De Rabobank heeft dit besloten omdat te veel ondernemers de oude koppeling op de deadline van 1 juli nog in gebruik lijken te hebben. Om de mogelijke problemen bij zowel de ondernemers als de serviceorganisatie van de Rabobank te beperken, is de technische ondersteuning een paar weken uitgesteld. Op 1 augustus 2022 wordt ook deze technische ondersteuning stapsgewijs uitgezet. Let op: dit betekent dat de oude koppeling hierdoor in juli nog kan worden gebruikt, maar gebruikers van de oude koppeling hebben in juli geen recht meer op ondersteuning door de Rabobank-helpdesk. Het is dus raadzaam om zo snel mogelijk de nieuwe koppeling te activeren.

Mijn klant heeft al Rabobank-rekeningen gekoppeld aan zijn SnelStart-administratie. Waarom moet hij hier opnieuw akkoord voor geven?

De huidige koppeling met Rabo Internetbankieren stopt definitief per 1 augustus 2022. De ondernemer moet de Rabobank één keer toestemming geven om zijn rekeningen via de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling te koppelen aan zijn SnelStart-administratie.

Ondernemers die na 1 februari 2022 de automatische koppeling met hun zakelijke Rabo-rekening hebben geactiveerd, beschikken al over de vernieuwde koppeling.

Waarom kan ik met mijn accountantslicentie de nieuwe Rabobank-koppeling niet activeren voor mijn klanten?

Jouw klant (de ondernemer) moet persoonlijk toegang hebben tot SnelStart om de koppeling te kunnen aanvragen en moet persoonlijk toestemming verlenen voor het delen van zijn bankgegevens met SnelStart. Dit kan alleen als de ondernemer een eigen SnelStart-licentie heeft. We leggen graag uit waarom dit nodig is.

Nieuwe wet: PSD2
Aanleiding voor deze werkwijze is PSD2 (Payment Services Directive 2); de Europese wet voor betalingsverkeer die in 2019 is ingevoerd. Doel van deze wet is dat de consument zelf bepaalt wie gebruik mag maken van zijn betaalgegevens, waardoor meer concurrentie op de betaalmarkt ontstaat. PSD2 verplicht banken om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekening van een klant, wanneer de klant daar toestemming voor geeft. Voorwaarde is dat die externe partij beschikt over een PSD2-vergunning voor het verrichten van betaaldiensten.

SnelStart op weg naar PSD2-vergunning
Met het oog op de toekomst is het voor SnelStart als leverancier van boekhoudsoftware noodzakelijk om een PSD2-vergunning te verkrijgen. SnelStart zit momenteel bij De Nederlandsche Bank in de aanvraagprocedure voor de PSD2-vergunning, zodat wij betaalgegevens bij banken mogen ophalen wanneer de klant daar toestemming voor geeft.

Zodra wij over de PSD2-vergunning beschikken, kunnen wij makkelijker koppelingen maken met andere banken (zoals SNS en Bunq). Uiteindelijk gaan waarschijnlijk alle bankkoppelingen over naar deze koppelwijze. Daarnaast kunnen in de toekomst meer bedrijven met een PSD2-vergunning direct via de bankrekening facturen incasseren. Met toestemming van de klant, zonder tussenkomst van de bank. De bank is wettelijk verplicht om kosteloos mee te werken aan deze vorm van betalen.

PSD2-eis: klant screenen
SnelStart moet voldoen aan strenge wetten, voorwaarden en eisen om PSD2 te mogen gebruiken. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt hier toezicht op en controleert of SnelStart zich houdt aan de juiste wet- en regelgeving. Eén van de wetten waaraan we moeten voldoen is de Wwft. Belangrijk onderdeel van deze wet is ‘ken je klant’. SnelStart moet kunnen toetsen wie onze klant is zodat we onder meer de integriteit kunnen meten.

‘De klant’ is hierin een breed begrip. Dit gaat namelijk verder dan de klant die onze software afneemt (jij als accountant). Het begrip ‘klant’ geldt voor elke onderneming (juridische entiteit) waarvoor een boekhouding binnen de SnelStart-omgeving aanwezig is (jouw klant, de ondernemer). Wij moeten de financiële transacties kunnen screenen en kunnen checken of de klant niet voorkomt op een sanctielijst. Ook is SnelStart wettelijk verplicht te verifiëren of de klant is wie hij/zij zegt dat hij/zij is.

Om onszelf én onze klanten op deze werkwijze voor te bereiden, richten wij SnelStart hier al op in. Zo kunnen wij conform de PSD2-eis onze klanten optimaal screenen, zodat we voldoen aan de plicht om exact te weten wie onze klanten zijn. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen dat de nieuwe Rabo-koppeling door de ondernemer persoonlijk moet worden aangevraagd, vanuit een online administratie die op zijn eigen naam staat.

Hoe weet ik of mijn klant de nieuwe of de oude Rabo-koppeling gebruik?

Iedere SnelStart-klant die na 1 februari 2022 de Rabo-koppeling heeft ingesteld, maakt automatisch gebruik van de vernieuwde koppeling. In SnelStart Web ziet je klant op de koppelingstegel van de Rabobank op welke datum de koppeling is geactiveerd. Staat hier een datum van 1 februari 2022 of later? Dan is de vernieuwde koppeling in gebruik.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling?

De vernieuwde Rabo Boekhoudkoppeling is gebaseerd op de laatste technieken en veiligheidsstandaarden. Zo zorgt de Rabobank dat je ook in de toekomst kunt blijven profiteren van de voordelen van het automatisch overzetten van je banktransacties. Want met een automatische koppeling tussen je bankrekening en boekhouding:

• Is je boekhouding altijd up-to-date.
• Bespaar je tijd (je hoeft niets handmatig over te zetten)
• Heb je actueel inzicht in je cashflow.
• Reduceert de kans op fouten.

Extra voordeel van de vernieuwde koppeling is dat de banktransacties meerdere malen per dag automatisch worden ingelezen (in plaats van eenmaal per dag). Zo is je boekhouding nóg beter up-to-date.

Hoe stelt de ondernemer de Rabobank-koppeling in?

Klik hier voor een stappenplan om de bankkoppeling in te stellen.

LET OP: maak je de koppeling in de desktopversie SnelStart 12?
Installeer dan eerst de laatste versie, SnelStart versie 12.117.57.


Je ziet linksonder in je scherm in welke versie van SnelStart je werkt.

Hoe stel ik de nieuwe Rabo Boekhoudkoppeling in voor mijn kantooradministratie?

Werk je in SnelStart Accountant? Dan kun je de nieuwe Rabo Boekhoudkoppeling activeren voor de administraties die je bijhoudt voor je eigen kantoor. Dit betekent dat het KVK-nummer dat in je SnelStart-accountgegevens staat overeenkomt met het KVK-nummer voor de betreffende administratie.

KVK-nummers SnelStart-account en administratie moeten overeenkomen
Tijdens het maken van de koppeling worden de KVK-nummers van je account en de administratie die je wilt koppelen met elkaar vergeleken. Als ze niet overeenkomen, krijg je een foutmelding en kun je de koppeling niet maken.

Klik hier voor een stappenplan om de bankkoppeling in te stellen.

LET OP: maak je de koppeling in de desktopversie SnelStart 12?
Installeer dan eerst de laatste versie, SnelStart versie 12.117.57.


Je ziet linksonder in je scherm in welke versie van SnelStart je werkt.

Mijn klant heeft meerdere rekeningen die allemaal onder één internetbankieren-overeenkomst vallen. Waar moet hij op letten als hij de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling maakt?

Heb je meerdere rekeningnummers die allemaal onder één internetbankieren-overeenkomst vallen? Dan is er binnen die overeenkomst één hoofdrekening. Die gebruik je bij het maken van de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling.

Tijdens het aanvragen van de koppeling voor de hoofdrekening, zie je ook alle andere rekeningnummers staan die onder de overeenkomst vallen. Selecteer meteen alle rekeningnummers die je aan je administratie wilt koppelen en vraag de koppeling aan.

Kom je er later achter dat je nog een rekening wilt koppelen?
Let op: Als je opnieuw de Rabo BoekhoudKoppeling aanvraagt en toestemming geeft om je financiële gegevens te delen, vervalt je eerder gegeven toestemming. Bij het toevoegen van een rekening die onder een internetbankierenovereenkomst valt, moet je dus alle rekeningen die onder de overeenkomst vallen opnieuw koppelen met behulp van de hoofdrekening binnen de overeenkomst.

Mijn klant heeft een mix van online en lokale (offline) administraties. Wat gebeurt er als hij/zij de nieuwe koppeling maakt?

Een administratie moet online staan om de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling te kunnen maken. Je kunt de nieuwe koppeling dus niet maken met de lokale administraties

Valt de bankrekening voor de lokale administratie onder dezelfde internetbankieren-overeenkomst als de andere bankrekeningen die aan de online administraties zijn gekoppeld? Dan vervalt de toestemming voor de huidige bankkoppeling met de lokale administratie als je de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling activeert voor de online administraties.

Wat moet mijn klant doen?

 • Zet de lokale administratie(s) online. Je leest hier hoe je de administratie eenvoudig online zet vanuit SnelStart 12.
 • We adviseren je om de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling in één keer te activeren voor alle rekeningen die onder de internetbankieren-overeenkomst vallen.
 • Gebruik voor het maken van de koppeling de bankpas van de hoofdrekening binnen de internetbankieren-overeenkomst. Tijdens het aanvragen van de koppeling voor de hoofdrekening zie je ook alle andere rekeningnummers die onder de overeenkomst vallen. Selecteer meteen alle rekeningnummers waaraan je de administraties wilt koppelen en koppel ze aan de bijbehorende administraties.
Kom je er later achter dat je nog een rekening wilt koppelen?
Let op: Als je opnieuw de Rabo BoekhoudKoppeling aanvraagt en toestemming geeft om je financiële gegevens te delen, vervalt je eerder gegeven toestemming. Bij het toevoegen van een rekening die onder een internetbankieren-overeenkomst valt, moet je dus alle rekeningen die onder de overeenkomst vallen opnieuw koppelen met behulp van de hoofdrekening binnen de overeenkomst.

Welke informatie ontvangen mijn klanten met een eigen SnelStart-pakket van SnelStart?

Je klanten die hun administratie bijhouden in een eigen SnelStart-pakket ontvangen een e-mail van SnelStart over de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling. Ze worden in deze e-mail verwezen naar een pagina met informatie over de koppeling en een stappenplan om de koppeling te maken.

Bekijk hier de informatie die je klanten met een eigen SnelStart-licentie ontvangen.

Kunnen accountants en boekhouders de nieuwe bankkoppeling met Rabobank aanvragen?

Gebruikers van het SnelStart-pakket Accountant kunnen alleen voor hun eigen kantooradministratie een bankkoppeling met de Rabobank aanvragen.

Koppeling aanvragen voor eigen kantooradministratie
Als gebruiker van het pakket Accountant kun je de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling alleen aanvragen als je de eigenaar bent van de administratie en eigenaar van de onderneming waarvoor de administratie bijgehouden wordt. Het KVK-nummer en de naam in je accountgegevens van SnelStart moeten overeenkomen met de bedrijfsgegevens in de administratie. Dit wordt tijdens het aanvraagproces gecheckt. Het aanvragen van de koppeling verloopt via de SnelStart-software.

Klanten van het kantoor
Je klant (de ondernemer) moet zelf de nieuwe koppeling tussen zijn zakelijke bankrekening(en) en de bijbehorende online administratie aanvragen via het SnelStart-pakket dat hij gebruikt.

Het aanvragen van de koppeling verloopt via de SnelStart software. De ondernemer heeft hiervoor een eigen SnelStart-licentie nodig. De ondernemer moet eigenaar zijn van de administratie waarmee de bankrekening gekoppeld wordt en deze administratie moet online staan.

Overige voorwaarden
Daarnaast kun je de koppeling alleen maken als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je hebt binnen Rabo Business Banking Professional de rol 'Eigenaar' met een eigenaarspas.
 • Je hebt binnen Rabo Business Banking Professional de rol ‘BeheerderPlus’ met autorisatie om de rekeningen voor Rabo BoekhoudKoppeling te koppelen.
Je kunt de koppeling niet aanvragen als je een volmacht voor de betreffende zakelijke rekening hebt.

In dit artikel vind je een handig stappenplan voor de ondernemer om de koppeling aan te vragen.

LET OP: maak je de koppeling via de desktopversie SnelStart 12?
Installeer dan eerst de laatste versie, SnelStart versie 12.117.57.


Je ziet linksonder in je scherm in welke versie van SnelStart je werkt.

Kun je met ieder pakket een bankkoppeling met de Rabobank aanvragen?

Nee, je kunt deze nieuwe koppeling niet aanvragen met een (oud) Boek- of Nota-pakket, omdat de administratie in deze pakketten niet online kan staan. Ondernemers die het Boek- of Nota-pakket gebruiken én gebruik willen blijven maken van de voordelen van de Rabo-koppeling, kunnen overstappen naar een ander SnelStart-pakket. Kijk voor meer informatie bij de vraag 'Ik gebruik het pakket Nota of Boek, heb ik een nieuwe licentie nodig?'.

Met welke pakketten kun je de koppeling aanvragen?
De nieuwe bankkoppeling met de Rabobank kan worden aangevraagd voor online administraties vanaf het pakket inOrde tot en met de pakketten inControle en inHandel.

Gebruikers van het SnelStart-pakket Accountant kunnen alleen voor hun eigen kantooradministratie een bankkoppeling met de Rabobank aanvragen. In dat geval ben je de eigenaar van de administratie en eigenaar van de onderneming waarvoor de administratie bijgehouden wordt. Dit betekent dat het KVK-nummer en de naam in je accountgegevens van SnelStart overeen moeten komen met de bedrijfsgegevens in de betreffende administratie.

Wie mag de bankkoppeling activeren?

De ondernemer, de eigenaar van het bedrijf, moet persoonlijk de koppeling met zijn Rabobank-rekening aanvragen.

Het aanvragen van de koppeling verloopt via de SnelStart-software. De ondernemer heeft hiervoor een eigen SnelStart-licentie nodig. De ondernemer moet eigenaar zijn van de administratie waarmee de bankrekening wordt gekoppeld en deze administratie moet online staan.

Daarnaast kun je de koppeling alleen maken als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je hebt binnen Rabo Business Banking Professional de rol 'Eigenaar' met een eigenaarspas.
 • Je hebt binnen Rabo Business Banking Professional de rol ‘BeheerderPlus’ met autorisatie om de rekeningen voor Rabo BoekhoudKoppeling te koppelen.
Je kunt de koppeling niet maken als je een volmacht voor de betreffende zakelijke rekening hebt.

LET OP: maak je de koppeling in de desktopversie SnelStart 12?
Installeer dan eerst de laatste versie, SnelStart versie 12.117.57.


Je ziet linksonder in je scherm in welke versie van SnelStart je werkt.

Ik wil de koppeling voor mijn eigen kantooradministratie in het pakket Accountant maken, maar ik krijg een foutmelding over het KVK-nummer (Organisatie relatie check). Waarom kan ik de koppeling niet maken?

Gebruikers van het pakket Accountant kunnen de Rabo BoekhoudKoppeling alleen maken voor hun eigen kantooradministraties. Dat wordt gecheckt tijdens de aanvraag voor de koppeling, de organisatie-relatie-check.

KVK-nummers SnelStart-account en administratie moeten overeenkomen
Tijdens het maken van de koppeling worden de KVK-nummers van je account en de administratie die je wilt koppelen met elkaar vergeleken. Als ze niet overeenkomen, krijg je een foutmelding en kun je de koppeling niet maken.

Wanneer stopt de koppeling met Rabo Internetbankieren?

De Rabo Internetbankieren Professional Boekhoudkoppeling wordt vanaf 1 juli 2022 nog slechts beperkt ondersteund en werkt vanaf 1 augustus definitief niet meer.

Om gebruik te blijven maken van de voordelen van de automatische koppeling tussen de bankrekening en het boekhoudpakket, moet de ondernemer zo snel mogelijk de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling activeren.

Bij het aanvragen van de koppeling krijgt mijn klant de melding dat hij niet bevoegd is om de koppeling aan te vragen. Hoe kan dit worden opgelost?

Deze melding verschijnt onder meer als de naam van de eigenaar van de bankrekening niet overeenkomt met de naam van de eigenaar van het bijbehorende bedrijf.

Vraag de ondernemer contact op te nemen met de Rabobank. Op deze pagina vind je het adres en telefoonnummer van een kantoor in de buurt.

Bij het aanvragen van de koppeling staan niet alle rekeningen van de ondernemer in de lijst van te koppelen rekeningen. Hoe kan dit worden opgelost?

Vraag de ondernemer contact op te nemen met de Rabobank. Op deze pagina vind je het adres en telefoonnummer van een kantoor in de buurt.

Moet de ondernemer na het activeren van de toekomstbestendige Rabo Boekhoudkoppeling de oude Rabo-koppeling uitzetten?

Nee, de oude koppeling wordt automatisch op inactief gezet. De ondernemer hoeft dit niet zelf stop te zetten.

Vanaf wanneer worden de mutaties ingelezen als ik een nieuwe koppeling maak?

Als je de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling maakt, wordt de oude bankkoppeling automatisch op inactief gezet.

Via de nieuwe koppeling worden mutaties vanaf het begin van de dag ingelezen. Eventuele dubbel ingelezen transacties worden automatisch verwijderd.

Zo mis je geen mutaties bij de overgang naar de nieuwe Rabo-koppeling.

Kan ik na het activeren van de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling op een later moment een rekeningnummer toevoegen?

Ja, je kunt na het maken van de nieuwe bankkoppeling op een later moment nog een rekeningnummer toevoegen, maar dan start het proces waarin je toestemming geeft om je financiële gegevens te delen opnieuw.

LET OP: Je moet dan opnieuw ALLE rekeningnummers selecteren die je wilt koppelen. Niet alleen het rekeningnummer dat je wilt toevoegen. Als deze rekening onder een Rabo-internetbankierenovereenkomst valt, kun je de koppeling maken met de pas van de hoofdrekening binnen deze overeenkomst. Op die manier zie je alle rekeningen die onder de internetbankierenovereenkomst vallen.

We adviseren je om de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling in één keer te activeren voor alle rekeningen. De administraties die je wilt koppelen moeten hiervoor wel online staan.

Kan een ondernemer een offline administratie koppelen met zijn rekening bij de Rabobank?

Nee, de administratie moet online staan om de koppeling met de rekening bij de Rabobank aan te vragen.

Staat de administratie nog niet online? Dit is snel te regelen. Je leest hier hoe je de administratie eenvoudig online zet vanuit SnelStart 12.

Waarom is het een voorwaarde dat de ondernemer een online SnelStart-licentie heeft?

Jouw klant (de ondernemer) moet persoonlijk toegang hebben tot SnelStart om de koppeling te kunnen aanvragen en moet persoonlijk toestemming verlenen voor het delen van zijn bankgegevens met SnelStart. Dit kan alleen als de ondernemer een eigen SnelStart-licentie heeft. We leggen graag uit waarom dit nodig is.

Nieuwe wet: PSD2
Aanleiding voor deze werkwijze is PSD2 (Payment Services Directive 2); de Europese wet voor betalingsverkeer die in 2019 is ingevoerd. Doel van deze wet is dat de consument zelf bepaalt wie gebruik mag maken van zijn betaalgegevens, waardoor meer concurrentie op de betaalmarkt ontstaat. PSD2 verplicht banken om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekening van een klant, wanneer de klant daar toestemming voor geeft. Voorwaarde is dat die externe partij beschikt over een PSD2-vergunning voor het verrichten van betaaldiensten.

SnelStart op weg naar PSD2-vergunning
Met het oog op de toekomst is het voor SnelStart als leverancier van boekhoudsoftware noodzakelijk om een PSD2-vergunning te verkrijgen. SnelStart zit momenteel bij De Nederlandsche Bank in de aanvraagprocedure voor de PSD2-vergunning, zodat wij betaalgegevens bij banken mogen ophalen wanneer de klant daar toestemming voor geeft.

Zodra wij over de PSD2-vergunning beschikken, kunnen wij makkelijker koppelingen maken met andere banken (zoals SNS en Bunq). Uiteindelijk gaan waarschijnlijk alle bankkoppelingen over naar deze koppelwijze. Daarnaast kunnen in de toekomst meer bedrijven met een PSD2-vergunning direct via de bankrekening facturen incasseren. Met toestemming van de klant, zonder tussenkomst van de bank. De bank is wettelijk verplicht om kosteloos mee te werken aan deze vorm van betalen.

PSD2-eis: klant screenen
SnelStart moet voldoen aan strenge wetten, voorwaarden en eisen om PSD2 te mogen gebruiken. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt hier toezicht op en controleert of SnelStart zich houdt aan de juiste wet- en regelgeving. Eén van de wetten waaraan we moeten voldoen is de Wwft. Belangrijk onderdeel van deze wet is ‘ken je klant’. SnelStart moeten kunnen toetsen wie onze klant is zodat we onder meer de integriteit kunnen meten.

‘De klant’ is hierin een breed begrip. Dit gaat namelijk verder dan de klant die onze software afneemt (jij als accountant). Het begrip ‘klant’ geldt voor elke onderneming (juridische entiteit) waarvoor een boekhouding binnen de SnelStart-omgeving aanwezig is (jouw klant, de ondernemer). Wij moeten de financiële transacties kunnen screenen en kunnen checken of de klant niet voorkomen op een sanctielijst. Ook is SnelStart wettelijk verplicht te verifiëren of de klant is wie hij/zij zegt dat hij/zij is.

Om onszelf én onze klanten op deze werkwijze voor te bereiden, richten wij SnelStart hier al op in. Zo kunnen wij conform de PSD2-eis onze klanten optimaal screenen, zodat we voldoen aan de plicht om exact te weten wie onze klanten zijn. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen dat de nieuwe Rabo-koppeling door de ondernemer persoonlijk moet worden aangevraagd, vanuit een online administratie die op zijn eigen naam staat.

Grijpt SnelStart de nieuwe Rabo-koppeling niet gewoon aan om zijn verdienmodel te verbeteren?

Nee. We snappen dat dit misschien zo lijkt, maar dit is niet het geval. En we leggen graag goed uit hoe dit zit.

Ruim voor de nieuwe Rabo-koppeling werd aangekondigd, hadden we binnen SnelStart al een traject in werking gezet waarvoor SnelStart-gebruikers met een koppeling tussen hun boekhouding en zakelijke bankrekening uiteindelijk een eigen licentie nodig hebben. Dit traject is niet ingezet om ‘op korte termijn snel geld te verdienen’ aan ondernemers die onder een licentie werken van hun boekhouder of accountant en de Rabo-koppeling willen gebruiken. Dit traject is ingezet om te kunnen waarborgen dat SnelStart op langere termijn de dienstverlening kan blijven bieden zoals je die van ons mag verwachten, gebaseerd op onze 4 klantbeloftes:
Persoonlijke aandacht
Makkelijke oplossingen
Zeker veilig
Meer waarde

Om dit te kunnen blijven doen is het voor SnelStart als leverancier van boekhoudsoftware essentieel om een PSD2-vergunning te verkrijgen. Met een PSD2-vergunning mogen wij betaalgegevens van onze klanten direct bij banken ophalen wanneer de klant daar toestemming voor geeft. Dit maakt ons minder afhankelijk van externe partijen en zorgt dat wij óók in de toekomst de administraties van onze klanten veilig, makkelijk en snel kunnen koppelen aan hun zakelijke bankrekeningen.

SnelStart moet voldoen aan strenge wetten, voorwaarden en eisen om PSD2 te mogen gebruiken. De Autoriteit Financiële Markten houdt hier toezicht op en controleert of SnelStart zich houdt aan de wet- en regelgeving. Eén van de wetten waaraan we hierbij moeten voldoen, is de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Belangrijk onderdeel van deze wet is dat SnelStart moet kunnen toetsen wie onze klant is, zodat we onder meer de integriteit van de klant kunnen vaststellen.

‘De klant’ betreft hier niet simpelweg de partij die onze software afneemt. We moeten kijken naar de juridische entiteit die de boekhouding binnen de SnelStart-omgeving gebruikt. Dat is dus niet de accountant die de boekhouding voor de ondernemer doet, maar de ondernemer zelf. We zijn wettelijk verplicht om de financiële transacties van de ondernemer te kunnen screenen en te kunnen checken of de klant niet voorkomt op een sanctielijst. Ook zijn we verplicht om periodiek controles te doen en te verifiëren of een klant wel is wie hij zegt dat hij is.

Toen de Rabobank de vernieuwde koppeling aankondigde, besloten wij dit moment aan te grijpen om de toekomstbestendige werkwijze alvast in te voeren voor alle klanten met een koppeling met hun zakelijke Rabo-rekening. Zo kunnen wij conform de PSD2-eis onze klanten optimaal screenen en voldoen we alvast aan de plicht om exact te weten wie onze klanten zijn.

Hiermee bereiden we onszelf én onze klanten voor op deze werkwijze en voorkomen we dat we straks kort na de ingebruikname van de nieuwe Rabo-koppeling wéér veranderingen moeten doorvoeren voor deze klanten. Nu is alles in één keer klaar. En later gaan ook onze klanten met zakelijke rekeningen bij andere banken over op de PSD2-werkwijze.

En de extra inkomsten die we uit de online licenties binnenkrijgen? Het klopt dat de kosten voor klanten die nog geen klantlicentie hebben omhoog gaan wanneer zij overstappen naar een eigen klantlicentie. Deze door SnelStart gekozen oplossing zorgt voor uniformiteit op het gebied van nieuwe bankkoppelingen voor ál onze klanten én voor een dekking van de kosten die SnelStart zelf moet maken om aan alle PSD2-verplichtingen te voldoen.

Daar komt bij dat de online licentie klanten ook diverse voordelen oplevert.
Hun administratie is veilig opgeslagen bij brand, diefstal of een computercrash.
Ze kunnen documenten, zoals inkoopfacturen, direct per e-mail naar hun administratie verzenden.
Ze werken makkelijker samen met jou als boekhouder of accountant, waarbij je beter onderling kunt afstemmen wie wat doet.
Via het financieel dashboard in SnelStart Web of in de handige app kunnen ze altijd en overal bekijken hoe hun bedrijf presteert.

Is een online administratie veilig?

Online administraties staan veilig in de cloud. Daarmee bedoelen we dat je gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde server in een Nederlands datacenter. Bij een online administratie loop je bovendien nooit het risico je gegevens te verliezen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Het niveau van de beveiligingsmaatregelen rond een centrale server is veel hoger dan thuis of op kantoor.

SnelStart gebruikt het cloudplatform Azure van Microsoft. Microsoft beheert ook de servers van andere grote organisaties, waaronder verzekeringsmaatschappijen, banken, vliegtuigmaatschappijen en overheidsorganisaties. Iedere dag worden back-ups in het datacenter gemaakt. Dan wordt een kopie van de volledige database gemaakt. De servers worden 24 uur per dag en 7 dagen in de week bewaakt en gecontroleerd.

Boekhouden in SnelStart geeft de zekerheid dat alle gegevens altijd veilig worden bewaard. Onze mensen werken dagelijks met de nieuwste technieken. Zo zorgen we voor een veilige administratie, waar je altijd bij kunt.

Wat zijn de voordelen van een online administratie?

 • De administratie is veilig opgeslagen bij brand, diefstal of een computercrash.
 • De ondernemer kan gebruik maken van de mailbox in het boekhoudpakket. Hiermee kan de ondernemer documenten, zoals inkoopfacturen, direct per e-mail naar zijn administratie in SnelStart verzenden.
 • Je werkt gemakkelijk samen met klanten en maakt afspraken over wie wat doet in de administratie. Zo kun je afspreken dat de ondernemer alleen gegevens aanlevert en dat jij de rest doet. Maar je kunt ook afspreken dat je klant bepaalde taken zelf verricht en dat jij controleert en corrigeert.
 • Je hebt niet langer te maken met een periode-uitwisseling, waardoor je niet door kan werken in de administratie. Jij en de ondernemer kunnen tegelijkertijd in dezelfde boekhouding werken.
 • Je kunt de administratie vanaf verschillende locaties openen.
 • Sommige koppelingen kun je alleen gebruiken in combinatie met een online administratie. Zo kun je nog meer automatiseren en bespaar je tijd en fouten.
 • Via het financieel dashboard in Web of in de handige app kan de ondernemer altijd en overal bekijken hoe zijn bedrijf presteert.

Hoe zet ik een administratie online?
Hoe stel ik Online Samenwerken in?

Het is heel eenvoudig om Online Samenwerken in te stellen. We hebben hiervoor een handig stappenplan gemaakt. Hierin beschrijven we hoe je Online Samenwerken instelt voor zowel nieuwe klanten als bestaande SnelStart-gebruikers die al een online administratie hebben

Hoe maak ik de ondernemer eigenaar van de administratie?

De bankkoppeling kan alleen door de ondernemer worden geactiveerd via zijn eigen licentie. De ondernemer moet eigenaar zijn van de betreffende administratie.

Hoe maak je de ondernemer eigenaar van de administratie?
Is de ondernemer niet de eigenaar van de administratie? Zorg dan eerst dat de klant eigenaar wordt van de administratie. Dit kan door de administratie over te dragen, als de klant al een eigen SnelStart-licentie heeft.

Hoe zorg ik dat de ondernemer een eigen licentie krijgt?

De bankkoppeling kan alleen door de ondernemer worden geactiveerd via zijn eigen licentie. De ondernemer moet eigenaar zijn van de betreffende administratie.

Hoe zorg je ervoor dat de ondernemer een eigen licentie krijgt?
Heeft de klant nog geen eigen SnelStart-licentie? Hier lees je hoe je je klant kunt helpen om een eigen SnelStart-licentie aan te vragen:

 • Welk pakket past het beste bij je klant? Ook als je klant zo min mogelijk aan zijn administratie wil doen of jij zo min mogelijk aan je manier van werken wilt veranderen
 • Keuzehulp voor het kiezen van het juiste pakket
 • Wat zijn de kosten van de pakketten en eventuele extra online administraties en/of gebruikers?
 • Hoe zet je een administratie online?

Ik wil zo min mogelijk aan mijn manier van werken veranderen, maar ik wil wel gebruik maken van de voordelen van de bankkoppeling. Wat doe ik nu?

Met het SnelStart-pakket inOrde houd jij de regie. Met inOrde kun je gebruikmaken van de voordelen van de Rabo-koppeling, terwijl je online samenwerkt met je klant zonder ingrijpende veranderingen.

Jij houdt de controle over de boekingen en je klant levert alleen de gegevens aan. Je kunt samen afspreken hoe hij gegevens aanlevert: op papier of digitaal.

Ondernemers kunnen inOrde alleen gebruiken in samenwerking met een administratie- of accountantskantoor.

Voordelen inOrde

 • Jij en je klant kunnen gebruik maken van de voordelen van de Rabo BoekhoudKoppeling
 • Jij houdt de regie. Zo houd jij de controle over de boekingen en levert een klant alleen de gegevens aan. Je kunt samen afspreken hoe hij gegevens aanlevert: op papier of digitaal
 • Klanten hebben via SnelStart Web continu inzicht in hoe hun bedrijf er financieel voor staat
 • De ondernemer kan de Rabo Boekhoudkoppeling instellen en ook weer uitzetten. Zo houdt de ondernemer controle over met wie hij bankgegevens deelt
Ik wil meer weten over de mogelijkheden met inOrde
Meer weten over de mogelijkheden? Neem een kijkje op deze pagina.

Mijn klant wil niet zelf de boekhouding doen en heeft geen eigen SnelStart-pakket. Ik houd de administratie voor mijn klant bij in het pakket Accountant. Wat doe ik nu?

De Rabo-koppeling kan alleen door de ondernemer worden aangevraagd via zijn eigen SnelStart-pakket.

Doet je klant liever niets aan zijn administratie? Dan biedt het SnelStart-pakket inOrde een hoop voordelen voor jou en je klant.

Jij houdt de regie en bepaalt hoe je wilt samenwerken
Met inOrde kan je klant de Rabo BoekhoudKoppeling instellen. Daarnaast werk je met inOrde eenvoudig online samen met je klant zonder ingrijpende veranderingen. Jij houdt de controle over de boekingen en je klant levert alleen de gegevens aan. Je kunt samen afspreken hoe hij gegevens aanlevert: op papier of digitaal.

Ondernemers kunnen inOrde alleen gebruiken in samenwerking met een administratie- of accountantskantoor.

Voordelen inOrde

 • Jij en je klant kunnen gebruikmaken van de voordelen van de Rabo BoekhoudKoppeling
 • Jij houdt de regie. Zo houd jij de controle over de boekingen en levert een klant alleen de gegevens aan. Je kunt samen afspreken hoe hij gegevens aanlevert: op papier of digitaal
 • Klanten hebben via SnelStart Web continu inzicht in hoe hun bedrijf er financieel voor staat
 • De ondernemer kan de Rabo Boekhoudkoppeling instellen en ook weer uitzetten. Zo houdt de ondernemer controle over met wie hij bankgegevens deelt
Ik wil meer weten over de mogelijkheden met inOrde
Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Mijn klant gebruikt het pakket Nota of Boek; heeft hij een nieuwe licentie nodig?

Ja, als je klant de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling wil activeren, moet de administratie online staan. Voor een online administratie is een online licentie noodzakelijk. De ondernemer kan eenvoudig vanuit Nota of Boek overstappen naar een ander SnelStart-pakket. Hij kan daarbij kiezen uit de pakketten inOrde tot en met inControle.

Op deze pagina lees je hoe je je klant kunt helpen om een eigen SnelStart-licentie aan te vragen. Je vindt hier informatie over:

 • Welk pakket past het beste bij je klant? Ook als je klant zo min mogelijk aan zijn administratie wil doen of jij zo min mogelijk aan je manier van werken wilt veranderen
 • Keuzehulp voor het kiezen van het juiste pakket
 • Wat zijn de kosten van de pakketten en eventuele extra online administraties en/of gebruikers?
 • Hoe zet je een administratie online?
Hier vind je alle informatie over het overstappen naar een ander SnelStart-pakket bij elkaar.

Hoe zie ik welke klanten een Rabobank-koppeling hebben?

Administraties van klanten in mijn pakket Accountant
Houd je de boekhouding bij in het pakket Accountant voor klanten zonder eigen SnelStart-pakket? Via Bankkoppeling-beheer bekijk je welke klanten een koppeling met de Rabobank hebben:

 1. Ga in SnelStart 12 naar het tabblad Boekhouden → Bankrekeningen en selecteer het bankrekeningnummer.
 2. Klik op de link Beheer uw bankkoppelingen, deze staat onder de bankrekeninggegevens.
 3. Je wordt doorverwezen naar de Web pagina van SnelStart. Log hier in met je inloggegevens.
Je ziet nu de bankkoppelingen voor lokale administraties, die je voor klanten bijhoudt in het pakket Accountant. Je ziet alleen het rekeningnummer, niet de naam van de klant. Deze klanten ontvangen wel een bericht van de Rabobank over de toekomstbestendige Rabo BoekhoudKoppeling.

Bankkoppelingen van klanten met een eigen SnelStart-licentie staan niet in dit overzicht.

Administraties van klanten met een eigen SnelStart-licentie
Bij deze administraties moet je in het pakket Accountant elke afzonderlijke administratie openen, om te bekijken of ze een Rabobank-koppeling hebben.

Deze klanten ontvangen echter zelf een bericht van de Rabobank over de toekomstbestendige Rabo BoekhoudKoppeling. Daarnaast ontvangen ze van SnelStart een e-mail met het verzoek de nieuwe koppeling te activeren.

In deze e-mail worden ze verwezen naar een pagina met informatie en een stappenplan voor ondernemers met een eigen SnelStart-account. Op de informatiepagina staat ook hoe ze de administratie online kunnen zetten, mocht de administratie nog offline staan.

Zijn er kosten verbonden aan de Rabo BoekhoudKoppeling?

SnelStart rekent op dit moment geen extra kosten voor een bankkoppeling.

De Rabobank rekent kosten voor de koppeling. Bij sommige zakelijke rekeningen zitten de kosten voor het maken van de koppeling inbegrepen, bij andere zakelijke rekeningen betaal je hier een extra bedrag voor. In het tarievenblad Zakelijk Betalingsverkeer vind je de kosten voor de Rabo BoekhoudKoppeling.

Hoe vaak worden de bankmutaties bijgewerkt in SnelStart?

De bankmutaties worden met de Rabo BoekhouKoppeling viermaal per dag automatisch bijgewerkt.

Kun je een privé betaal- of spaarrekening koppelen aan een administratie?

Nee, je kunt alleen zakelijke betaal- en spaarrekeningen koppelen aan een administratie.

Bij sommige zakelijke rekeningen zitten de kosten voor het maken van de koppeling inbegrepen, bij andere zakelijke rekeningen betaal je hier een extra bedrag voor. In het tarievenblad Zakelijk Betalingsverkeer vind je de kosten voor de Rabo BoekhoudKoppeling.

Wat zijn de voordelen van een koppeling tussen een bankrekening en de boekhouding?

SnelStart ondersteunt het automatisch inlezen en verwerken van banktransacties. Een koppeling tussen je boekhouding en je bankrekening heeft grote voordelen, zoals:

 • Je boekhouding is altijd up-to-date.
 • Je bespaart veel tijd.
 • Je hebt actueel inzicht in je cashflow.
 • Je reduceert de kans op fouten.
 • Je hebt meer tijd om te ondernemen.

Waar kan mijn klant het bericht van de Rabobank vinden?

Het bericht over de nieuwe koppeling wordt verstuurd naar de inbox van Rabo Business Banking (Internetbankieren).

Je vindt de berichten van de Rabobank in internetbankieren en de Rabo App.

 1. Log in in de app
 2. Ga naar je 'Profiel'. Dit is het icoon rechtsboven in je scherm
 3. Klik op 'Berichten'.

Mijn klant wil de nieuwe Rabo-koppeling niet activeren. Hoe leest hij bankafschriften handmatig in?

In dit artikel lees je hoe je bankafschriften inleest.

annette-contact-inorde

We staan voor je klaar

Heb je vragen over de nieuwe Rabo BoekhoudKoppeling?
Aarzel niet om contact op te nemen, we helpen je graag! Je kunt bellen met het salesteam op 0222 36 30 62.

Stel je liever een vraag via e-mail? Stuur dan een berichtje naar accountant@snelstart.nl