Nieuw in SnelStart 12.32


Uw administratie online met één klik

In het scherm Administratiebeheer is het nu mogelijk om uw lokale- of netwerkadministratie met één druk op de knop online te zetten. In de menubalk is een nieuwe knop 'Online zetten' opgenomen.

De geselecteerde administratie wordt automatisch gekopieerd naar online. Daarna wordt de originele administratie hernoemd en uit de overzichtslijst verwijderd indien dit een lokale administratie betreft. Het administratiebestand blijft wel bewaard.

Blog Single