Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.31


Btw-aangifte

  • Bij ingediende btw-aangiftes die niet worden geaccepteerd door de belastingdienst (Digipoort) komt in de notificatie de reden van afkeuring.

Bankafschriften inlezen

  • In zeer uitzonderlijke gevallen kwam het bij MT940structured van de ASN bank voor dat er een afschriftregel ontbrak.

DYMO Labelwriter

  • Een wijziging in een etiketopmaak wordt nu direct toegepast, zodat opnieuw openen van de administratie niet meer nodig is.

Blog Single