Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.30


Bankafschriften inlezen

 • In sommige gevallen werden afschriften niet automatisch ingelezen uit map, terwijl dit wel was ingesteld.
 • Een afschrifbestand in CSV-formaat van de ING werd niet ingelezen als het veld 'mededelingen' meer dan 250 tekens bevatte.
 • Het foutrapport ‘The cast to value type 'SystemDateTime' failed because the materialized value is null. Either the result type's generic parameter or the query must use a nullable type’ is opgelost.

Garage

 • Bij de licentie ‘Inzicht’ met add-on Garage was het niet mogelijk om inkooprekeningen in te stellen bij de artikelomzetgroepen.

Integratie (voorheen Gateway)

 • Bij het opslaan van een klant of leverancier trad in sommige gevallen de foutmelding ‘er zijn één of meer fouten opgetreden’ of ‘System.InvalidOperationException : Cannot load the cache when it is not empty’ op.
 • Bij langdurige inactiviteit via de Gateway kon een foutmelding optreden: ‘System.Runtime.Remoting.RemotingException’ of ‘verbinding is verbroken of object bestaat niet op de server’.
 • De functie GetFactuurPdf gaf is sommige gevallen geen (of een lege) pdf als resultaat.
 • De methode mtdGWayExtraVeldenLijst() deed een onterechte controle op recht ‘Onderhoud grootboekrekeningen’.

Inkopen

 • Het is nu mogelijk om in het memoveld bij inkooporders meer dan 250 tekens op te slaan.

Lijst/grafiek ontwerpen

 • In bepaalde gevallen werd de verkeerde opmaak gepresenteerd bij het wijzigen van een opmaak.

Periodecontrole (in online administraties)

 • De knop cliëntcontrole is nu ook beschikbaar in een online (cliënt) administratie voor extra gebruikers van het type Standaard (alleen van toepassing voor licentie Accountant).

Blog Single