Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.29


Administratiebeheer

 • Na het kopiëren van een online administratie of het terugzetten van een online back-up als lokale- of netwerkadministratie, kreeg de administratie de status 'niet beschikbaar'.

Bankafschriften inlezen

 • In online administraties waarin een eerste nieuwe bankrekening was toegevoegd, kwam bij het inlezen van bankafschriften de foutmelding: 'Sequence contains no elements'.

Btw-aangifte

 • In uitzonderlijke gevallen was er geen mogelijkheid meer om aangiften te versturen, doordat een nieuwere suppletieaangifte al geaccepteerd was.
 • Na het herberekenen van een periode was de optie 'buiten SnelStart om aangegeven' niet beschikbaar.

Inlezen elektronische inkoopfacturen (UBL)

 • Het was onterecht mogelijk om een UBL-bestand zonder leveranciersnaam in te lezen.

Klanten

 • Sommige e-mailadressen werden ten onrechte beschouwd als ongeldig

Inkopen

 • De invoer van gegevens in orderregels is sneller gemaakt, vooral bij administraties met veel orders per leverancier.

DYMO Labelwriter

 • Een wijziging in een etiketopmaak wordt nu direct toegepast, zodat opnieuw openen van de administratie niet meer nodig is.

Periodeuitwisseling

 • Bij het importeren van een periode uitwisseling kon de foutmelding 'Grootboekrekening op regel 2 bestaat niet meer' optreden.

Rapportage

 • Bij het exporten van een Auditfile XML v2 kwam in sommige administraties de melding 'Er is geen (juist) getal:'.
 • Diverse overzichten gaven bij de invoer van een datum een onterechte melding (uitroepteken): 'datum Veld 'tot en met datum' wordt niet herkend als datum.'

Factuuropmaak en sjablonen

 • Het opslaan van een sjabloon gaf in versie 12.28 bij sommige administraties een foutmelding: 'SaveLayout Nr 91 -> De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.'

Blog Single