Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.26


 

SnelStart heeft de onderstaande punten in de software verbeterd, waardoor boekhouden voor u nóg makkelijker is geworden!


Administratiebeheer

 • Bij het opstarten van SnelStart kwam een foutmelding als er alleen online administraties in de administratielijst stonden. Deze melding was: "SerializationException: Er is een fout opgetreden tijdens het deserializeren van de administratielijst."
 • Het bijwerken naar de nieuwe versie gaf bij sommige administraties een foutrapport: "The statistics x is dependent on column x ALTER TABLE ALTER COLUMN x failed because on or more objects access this column"

Bankafschriften inlezen

 • Als een factuur werd verwijderd die in een incasso- of betaalopdracht zat, kon dit bij het inlezen van een bankafschrift het volgende foutrapport geven: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_dbo.tblJournaalpostRegel_dbo.tblFactuurNummer_fldFactuurnummerID". The conflict occurred in database "", table "dbo.tblFactuurNummer"
 • Als een administratie twee keer op hetzelfde moment werd geopend, konden bankmutaties dubbel worden ingelezen en verwerkt via de bankkoppeling of via het automatisch inlezen uit de ingestelde map.
 • Afschriften werden ook dubbel ingelezen als het afschriftbestand in de map C:\SnelStart\Bankieren was geplaatst en tegelijkertijd werd gekozen voor inlezen met de knop Afschrift inlezen.

Verkopen

 • De directe invoer van de artikelcode in de orderregel gaf onnodige vertraging (in online administraties).
 • In het verkoopscherm is de knop Verwijderen nu altijd zichtbaar bij het selecteren van een factuur en niet meer alleen bij de laatst gemaakte factuur. Als de factuur niet verwijderd mag worden, wordt de reden in een melding weergegeven.
 • Bij het verzamelen van orderregels werden deze niet goed samengevoegd. (ontstaan in 12.25)
 • Met de knop Tabbladen kan de indeling van het verkoopscherm worden gewijzigd door groepen en onderdelen te verplaatsen. Het scherm kon niet optimaal worden ingedeeld omdat de afmetingen van de groepen in onderdelen niet kon worden aangepast.
  Ook is de kolom Omschrijving van de orderregels breder gemaakt, afhankelijk van de beschikbare ruimte
 • Zoeken via 'alle contantbonnen' in het verkoopscherm gaf naast de gezochte bon ook een grote hoeveelheid niet-relevante resultaten.

Inkopen

 • In het inkoopscherm wordt de naam van de inkoper automatisch ingevuld bij het maken van een inkooporder.
 • De datum van een inkoopboeking kan nu snel worden aangepast met de PgUp- en PgDn-toetsen.
 • Bij de invoer van het leveranciersnummer in het inkoopscherm viel het eerste cijfer weg.

Integratie (voorheen Gateway)

 • mtdGWayAdmiSluiten liep vast bij het sluiten van een online administratie. (ontstaan in 12.24)

Vergrendelscherm

 • Afsluiten vanuit het vergrendelscherm gaf het volgende foutrapport: "De verzameling is gewijzigd"

Blog Single