Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.25


 

SnelStart heeft de onderstaande punten in de software verbeterd, waardoor boekhouden voor u nóg makkelijker is geworden!


Administratiebeheer

 • De administratielijst werd eerder lokaal opgeslagen. Dit zorgde ervoor dat op bijvoorbeeld terminal server omgevingen met wisselende servers/servernamen, de lijst opnieuw moest worden gevuld.
 • Bij het openen van een online administratie in een nieuwere versie wordt niet meer gevraagd of de administratie moet worden bijgewerkt. Dit gebeurt nu automatisch.

Bankafschriften inlezen

In versie 12.25 is een aantal problemen, die nog naar voren kwamen, opgelost:

 • Het inlezen van een ING csv-bestand gaf in sommige gevallen een foutmelding: ‘Het veld fldTegenIbanNummer moet een tekenreeks- of matrixtype zijn met de maximumlengte '50'’.
 • Een ingelezen Triodos CAMT053 bestand resulteerde in een onnodig lange omschrijving in de boeking.
 • Bij het inlezen van een buiten SnelStart aangemaakte Sepa incasso batch, was de omschrijving van de boeking niet herkenbaar.
 • In specifieke scenario’s werd onterecht meerdere keren op hetzelfde factuurnummer geboekt.
 • SnelStart gaf een foutrapport bij het inlezen van een mutatiebestand indien het bestand de eigenschap 'alleen lezen' had.
 • Het foutrapport ‘De gegeven sleutel is niet aanwezig in het woordenboek.’ is opgelost.
 • Een Non-IBAN (BBAN) uit een mt940 bestand werd niet verwerkt als Tegenrekeningnummer.
 • In zeer uitzonderlijke gevallen kon het voorkomen dat er mutatieregels met storno’s ontbraken in een ingelezen ING mt940 bestand.
 • Bij ingelezen mutaties werd de instelling ‘boekstuk automatisch’ van het dagboek niet toegepast.

Basisopmaak

 • Bij de basisopmaak (in een nieuwe administratie) werd op het volgblad het eigen adres getoond in plaats van het adres van de klant.

Boekhouden

 • De volgorde van boekingen wijzigde na het opslaan van wijzigingen in een ingelezen boeking als ook gebruik werd gemaakt van ‘boekstuk automatisch’.

Inkopen

 • Bij het maken van een boeking van een inkooporder werkte de entertoets niet van Boekstuk naar Factuurnummer.

Integratie/Gateway

 • De integratie / gateway koppeling via de Eenvoudige installatie werkte niet meer na (enkele) updates.
 • Bij het openen van een administratie trad bij sommige koppelingen de volgende foutmelding op: 'Fase 6a, Currently no one is logged on to an administration' of 'Fase 6a, er zijn één of meerdere fouten opgetreden'.

Klanten

 • Het foutrapport ‘De conversie van type DBNull naar type Integer is ongeldig’ bij het openen van een klantkaart waar geen Land was ingevuld, is opgelost.

Rapportage

 • Het overzicht werkbonnen toonde ook werkbonnen waarvan al een pakbon was gemaakt.
 • Bij het maken van een periodevergelijking werd het hoogste nummer van het veld ‘Grootboek’ niet automatisch gevuld met het hoogste nummer.
 • Overzicht grootboekmutatiekaarten gaf dagboek op meerdere regels weer.

Voorraadmutaties

 • Het opslaan van een voorraadmutatie zonder datum gaf een foutrapport “De conversie van type DBNull naar type Date is ongeldig'”.

Verkopen

  • Het maken van een nieuwe order voor een klant waarbij geen land was ingevuld gaf een foutrapport ‘De conversie van type DBNull naar type Integer is ongeldig’.
  • Bij het invoeren van een artikelcode wordt altijd het bijbehorende artikel geplaatst, ook als dit nummer als ordertekstnummer bekend is. Voor het gebruik van orderteksten dient u gebruik te maken van een nummer dat niet als artikelcode wordt gebruikt.

Blog Single