Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.23


SnelStart heeft de onderstaande punten in de software verbeterd, waardoor boekhouden voor u nóg makkelijker is geworden!


Boekhouden

 • Bij Indelen op Markering worden nu de gemarkeerde (dikgedrukte) boekingen boven de nieuwe (niet-gemarkeerde) weergegeven.
 • Vanaf 12.22 werden mappen (van dagboeken, boekjaren en maanden) in onverwachte situaties dikgedrukt.
 • Bij een ingelezen UBL-factuur kon in sommige situaties het btw-tarief in de boeking onterecht niet worden aangepast.
 • Bij Zoeken (uitgebreid) is de knop ‘Wis criteria’ hernoemd naar ‘Zoekopdracht leegmaken’. Bij het klikken op deze knop wordt ook de lijst met boekingen gewist (die geopend zijn via de knop Ga naar boeking).

Bankafschriften inlezen

In versie 12.22 hebben we het vernieuwde inlezen van bankafschriften in gebruik genomen. Een aantal problemen, die daar nog in naar voren kwamen, hebben we opgelost:

 • MultiSafePay mt940 unstructured kan weer worden ingelezen.
 • Er werd soms een melding gegeven over niet aansluiten van begin-/eindsaldo met de mutatieregels. Dit kon komen door mutaties met buitenlandse valuta of retourpintransacties.
 • Te lange niet-IBAN nummers (bijvoorbeeld Chinese rekeningnummers van meer dan 12 cijfers) konden niet worden verwerkt.
 • Enkele soorten CSV-bestanden van ING konden niet worden ingelezen.
 • Bij CSV-bestanden worden nu ook mutaties van delen van dagen (intraday) verwerkt.
 • Triodos mt940stuctured (met spelfout) wordt nu direct herkend.
 • CAMT-bestanden gaven een foutmelding Nullreference exception, of Objectverwijzing niet op een exemplaar van een object ingesteld bij bepaalde mutaties waar geen Naam van de tegenrekeninghouder bekend was.
 • CAMT-bestanden gaven een foutmelding NotImplementedException op mutaties van reclamebelasting.
 • De herkenning van (correcte) factuurnummers is verder verbeterd.
 • Foutmelding Nullreference exception, of Objectverwijzing niet op een exemplaar van een object ingesteld, als in de administratie bij de bankrekening geen IBAN was ingevuld (maar wel een oud BBAN nummer stond).
 • De aanwezigheid van de dagboeken Verkoop en Inkoop is niet meer vereist (voor gebruikers die volledig volgens kasstelsel werken).

Rechten

 • Onder Overzichten is een recht toegevoegd voor Dashboard, bedoeld voor het dashboard op http://web.snelstart.nl. Dit recht wordt in 12.23 automatisch ingeschakeld voor gebruikers die het recht Kolommenbalans hebben.

Btw-aangifte suppletie

 • Suppletieaangiftes met de status ‘moet opnieuw worden verzonden’ konden niet worden verzonden.
 • Suppletieaangiftes konden soms onterecht wel of juist niet worden verzonden als er andere niet-verzonden btw-aangiftes in de administratie stonden.
 • Bij het afdrukken van de suppletieaangifte werd voor de punt (scheidingsteken voor duizendtallen) een eigen vakje gebruikt.

Verkopen

 • Als een pakbon werd gemaakt van een werkbon, en de instelling voor voorraadtelling stond op ‘vanaf pakbon’, werd de leverdatum niet bijgewerkt.
 • De knop ‘Klant’ gaf vanuit een nieuwe/lege order onterecht de melding ‘De order bevat geen regels’.
 • Wijzigingen in een Land binnen venster Verkopen (tab Adressen) werden niet onthouden in versie 12.22.
 • Als van een Offerte een Factuur werd gemaakt, werd op de factuur als Leverdatum de factuurdatum getoond in plaats van de onderliggende order-/leverdatum.
 • Backorders werden vanuit het zoekvenster niet geladen.
 • Geparkeerde orders (Kassa) waren niet altijd direct zichtbaar in de lijst.
 • Bij het kopiëren van een order naar klanten (en bij het verwijderen van een reeks kaarten uit Klanten, Leveranciers of Artikelen) werd de tekst met de nummers/codes op de knoppen niet goed bijgewerkt.

Installatie

 • Bij het installeren van een nieuwe versie (vooral van de automatische updates) werden enkele instellingen (Thema, Tabbladindeling Verkopen/Inkopen) niet meegenomen. De instellingen zijn in deze versie verplaatst, en zullen daardoor vanaf de volgende versie weer worden onthouden bij het updaten.
 • SnelStart is bijgewerkt van .NET Framework versie 4.5.1 naar versie 4.5.2. Dit betekent dat voor het functioneren van SnelStart voortaan .NET Framework 4.5.2 of nieuwer vereist is.

Foutrapporten

 • OMZETGROEPEN - Het openen van het venster Artikelomzetgroepen gaf op bepaalde computers een foutrapport ‘Index was out of range’, of ‘Index valt buiten het bereik’.
 • AFSLUITEN - Bij het afsluiten van SnelStart terwijl venster Bankrekeningen open stond, ontstond in sommige situaties een foutrapport ‘Currently no one is logged on to an administration’
 • AFSLUITEN – Bij het afsluiten van SnelStart terwijl venster Boekhouden open stond en een boeking in bewerking was, ontstond in sommige situaties een foutrapport. De meldingen waren verschillend.
 • VERGRENDELSCHERM - Vanuit het Vergrendelscherm kiezen voor Afsluiten ga een foutrapport ‘De verzameling is gewijzigd’.
 • LANDEN - Het invoeren van een nieuw land met een naam of code die al bestond gaf een foutrapport.
 • INKOPEN - Het verwijderen van een inkooporderregel, of het op nul zetten van het aantal Geleverd, gaf soms een foutrapport ‘Delete statement conflicted’. In de situatie waar het om gaat wordt nu een duidelijke melding gegeven over het probleem en hoe het opgelost kan worden.
 • OPENEN MDB – Bij het openen van een MDB-administratie en het ontbreken van een correcte installatie van Microsoft SQL LocalDB werd een foutrapport getoond. Dit is vervangen door een duidelijke melding over het probleem en hoe het opgelost kan worden.

Opgelost in 12.23.2 (27-7-2016)

 • INKOOPORDERS - Leveranciers uit het buitenland worden als Nederland gezien, waardoor er btw berekend wordt en de inkoop op Inkoop Nederland komt.
 • BOEKHOUDEN / BANKIEREN - Nieuwe, goed gekoppelde bankmutaties worden onterecht dikgedrukt weergegeven totdat het venster Boekhouden wordt gesloten.

Openstaand in 12.23.2 (27-7-2016)

 • BOEKHOUDEN / BANKIEREN - Gemarkeerde bankmutaties blijven dikgedrukt na controle totdat het venster Boekhouden wordt gesloten en opnieuw wordt opgestart.

Blog Single