Nog makkelijker boekhouden met SnelStart 12.22


SnelStart heeft de onderstaande punten in de software verbeterd, waardoor boekhouden voor u nóg makkelijker is geworden!


Boekhouden

 • SnelStart gaf een foutmelding bij het afsluiten indien uitgebreid zoeken in het boekhoudvenster open stond.
 • Bij het wijzigen van de datum van een bestaande boeking én als de sortering op ‘datum, maandmappen’ stond, kwam een foutmelding bij het opslaan van de gewijzigde boeking: “De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.”
 • Bij zoeken uitgebreid in het boekhoudvenster werden in sommige scenario's de resultaten niet ververst.
 • Het saldo 'na boeking' werd onjuist getoond in het dagboek kas indien een geldladeafsluiting had plaatsgevonden met pinbetalingen.

Bankieren (afschriften inlezen n.a.v. feedback gebruikers)

 • ABN AMRO MT940 bestanden werden niet ingelezen indien hier unstructured regels in voorkwamen. CAMT53 heeft de voorkeur bij een ABN AMRO rekening.
 • Deutsche Bank MT940 bestanden werden niet ingelezen.
 • ASN BANK MT940 bestanden werden niet ingelezen.
 • TRIODOS mt940structured bestanden werden niet ingelezen.
 • RABOBANK Sommige csv bestanden werden niet ingelezen.
 • Van Lanschot CAMT053-bestanden werden niet ingelezen.
 • Als er geen grootboekrekening met functie 102 (betalingskorting) en/of functie 112 (kruisposten) aanwezig was, kwam hier een melding voor. Het was echter niet mogelijk deze aan te maken indien een periode naar de accountant was geëxporteerd.
 • Soms werd tijdens het inlezen een boeking gemaakt op een verwijderde grootboekrekening, wat resulteerde in een foutrapport: “NullReferenceException: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.”
 • Indien een ongeldig pad was ingesteld in bankrekeningen gaf dit een foutrapport bij het inlezen van afschriften.
 • In specifieke scenario’s bij betalingen op orders kwam een foutrapport: “Er is al een item met dezelfde sleutel.“
 • Indien een incassobestand werd klaargezet in de ingestelde bankafschriftenmap, gaf dit een foutmelding.
 • Een deelbetaling op een order gaf een foutmelding
 • Sommige ingelezen mutaties gaven een foutmelding 'Reeks bevat geen elementen' als er geen dagboek Kas aanwezig was in de administratie
 • Bij de afschriften in het venster Bankieren was de knop Afschrift boeken niet in alle gevallen zichtbaar als er niet-geboekte afschriftregels waren.

Elektronische inkoopfacturen inlezen (UBL)

 • De sneltoets Ctrl+X vertoonde niet het verwachte gedrag. De actie werd ongedaan gemaakt na het verlaten van het veld.

Btw-aangifte

 • Er kon een suppletie aangifte worden verzonden terwijl eerdere aangifte nog niet was verzonden.

Suppletieaangifte

 • Sinds versie 12.20 kan met SnelStart een suppletieaangifte elektronisch worden verstuurd naar de Belastingdienst. Hierin is een probleem geconstateerd als gebruik werd gemaakt van afwijkende bedragen, dat is opgelost in deze versie. Voor de zekerheid hebben we de suppletieaangifte uitgeschakeld in versies ouder dan 12.22.

Integratie (voorheen Gateway)

 • De COM-interface (SnelStartGateway.dll) presenteert de OnlineAdministrationId als 16-bits integer (short, VBA/VB6-Integer). Dit geeft een maximale waarde van 32767, wat op termijn tot het probleem kan leiden dat online administraties niet benaderd kunnen worden via deze interface. Dit moment ontstaat naar verwachting in Q4-2016. Gebruikers van SnelStartGateway.dll in combinatie met online administraties kunnen dit nu aanpassen. De volgende properties/methodes zijn hiervoor toegevoegd om ondersteuning voor 32-bits integer (int32, VBA/VB6-Long) te krijgen:
  • clsGWaySnelStart.GetSettingsForOnlineAdministrationLong()
  • clsGWayLoginSettings.OnlineAdministrationIdLong (Get/Set)

Blog Single