Nieuw in SnelStart 12.22


Volledig vernieuwd: inlezen bankafschriften
Naast het verbeteren van de snelheid waarmee het inlezen plaatsvindt, is ook veel aandacht besteed aan de verwerking van de afschriftregels. Omschrijvingen van de bankmutaties worden beter herkend en vaker direct goed geboekt.

Met het nieuwe icoon herkent u de nieuw ingelezen mutaties direct bij het openen van het dagboek. Boekingen die uw aandacht nodig hebben worden gemarkeerd (dik gedrukt) weergegeven en waar mogelijk voorzien van extra informatie.

Betalingen aan de Belastingdienst worden herkend. Aan de hand van het betalingskenmerk wordt in de omschrijving aangegeven welk type belasting het betreft en voor welk tijdvak. Indien al eerder geboekt, wordt direct geboekt op de juiste grootboekrekening. Lees meer...


Mutaties Knab spaarrekening nu ook inlezen via bankkoppeling
Een Knab spaarrekening kan worden toegevoegd in het venster Bankrekeningen om mutaties in te laten lezen. Omdat bij Knab geen afschriftbestanden te downloaden zijn voor spaarrekening, werkt dit uitsluitend via de bankkoppeling. Lees meer...

Blog Single