Nieuw in SnelStart 12.21


Zoekvelden
Bij de zoekvelden waarachter meer dan één veld ter informatie wordt getoond, is het eerste veld nu vet. Dit geldt voornamelijk voor klanten en leveranciers in Verkopen, Inkopen en Boekhouden.

Verkopen
De knop e-mailen klant (algemeen) en link ‘naar klant’ zijn vervangen door een knop Klant (bovenin, naast de andere knoppen). Hierdoor worden de klantgegevens nu over de volle breedte van het scherm getoond. Ook kan er makkelijk naar de klantkaart genavigeerd worden vanuit bijvoorbeeld orders of facturen.

Blog Single