Release notes 12.8

De systeemeisen voor versie 12.8 vindt u hier.
Uitroeptekentje


In de releasenotes kunt u bij verschillende onderwerpen doorlinken naar onze 'help-artikelen' of webinars. Dit wordt weergegeven door middel van blauwe woorden, u kunt hierop klikken voor extra informatie. Bekijk hier het algemene webinar over wat er nieuw is in SnelStart 12, of klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen SnelStart 12 en oudere versies. 
Nieuw in SnelStart 12.8

Betalingskenmerk btw-aangifte

Het betalingskenmerk en btw-nummer zijn zichtbaar in het btw-venster. Daarnaast is ook het IBAN van de belastingdienst zichtbaar in dit venster. Deze gegevens kunnen worden gekopieerd om ze te plakken in bijvoorbeeld een e-mailbericht of te gebruiken voor de betaling.

Aangifte BTW en ICP: instellingen ondertekenen worden onthouden

De gegevens die worden ingevuld bij ‘Aangifte ondertekenen’ worden onthouden. Zo worden de voorletters, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en beconnummer onthouden, zodat een volgende aangifte sneller kan worden gedaan.
De gegevens worden op de lokale computer opgeslagen en worden dus ook onthouden tussen verschillende administraties.

Uitbreiding functionaliteiten van het pakket inZicht

De volgende functionaliteiten, die eerder vanaf inControle beschikbaar waren, zijn bij het pakket inZicht toegevoegd:

 • Verkooporderbeheer (Let op: vanaf 12.9)
 • Zoeken gefactureerde orders
 • Zoeken alle orders ("Order historie")
 • Zoeken orderregels
 • Uitgebreid journaliseren
 • fifo/lifo
 • Afhandelstatus (in behandeling, uitgevoerd, service/garantie)
 • Factureren drempelbedragen
 • Voorraadniveau instellen
 • Diverse overzichten, waaronder artikelhistorie en werkbonnen.

BTW verlegd nu vanaf inKaart

De functionaliteit van btw-verlegd is verschoven naar inKaart, dit was voorheen inBalans.

RDW wijzigingen

Wettelijke RDW-wijzigingen met betrekking tot afmelden APK zijn in het pakket toegepast.

 
Uitroeptekentje


In de releasenotes kunt u bij verschillende onderwerpen doorlinken naar onze 'help-artikelen' of webinars. Dit wordt weergegeven door middel van blauwe woorden, u kunt hierop klikken voor extra informatie. Bekijk hier het algemene webinar over wat er nieuw is in SnelStart 12, of klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen SnelStart 12 en oudere versies. 
Nieuw in voorgaande versies van SnelStart 12

Grossierkoppelingen

Vanaf SnelStart 12.7 is het mogelijk om met SnelStart Garage uw administratie direct te koppelen met webshops van diverse grossiers zoals PartsCat (voorheen Brezan) en grossiers die zijn aangesloten bij Mijngrossier.nl en Aldoc.

Vanuit SnelStart plaatst u onderdelen in uw winkelwagentje bij de grossier. Deze onderdelen neemt u met één druk op de knop over in uw order in SnelStart en bestelt u eventueel direct. Lees meer...

Verbeterde verwerking gestorneerde posten

Vanaf SnelStart 12.7 kunnen gestorneerde posten opnieuw worden klaargezet. Gestorneerde posten worden bovendien duidelijk gemarkeerd en voorzien van een afkeurcode. Hierdoor ziet u direct de reden van storneren. Lees meer...

Wettelijke wijziging

De gebreken die de APK-keurmeester kan opgeven zijn veranderd. Dit houdt in dat enkele gebreken zijn vervallen en nieuwe gebreken zijn toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijziging is per 1 april 2015 ingegaan.

Tabbladbeheer

Vanaf SnelStart 12.5 kunt u gebruik maken van tabbladbeheer in het verkoop- en het inkoopvenster. Met het de knop tabbladen zet u SnelStart in de wijzigstand en kunt u de losse kaders schermonderdelen naar eigen inzicht verplaatsen. Van elk schermonderdeel kunt u een eigen tabblad maken, maar het is ook mogelijk om alle losse tabbladen te verzamelen als kader in het tabblad Algemeen. Lees en bekijk hier alles over tabbladbeheer.

Voertuigen

Per 1 maart 2015 past het RDC de berichtgeving aan rondom ORB. SnelStart heeft aanpassing gedaan zodat u deze diensten ook na 1 maart 2015 kan blijven gebruiken.

Aanpassingen voor aangifte btw en ICP 2015

Per 1 februari 2015 moet een OB en ICP aangifte met de Nederlands Taxonomie 9.0 verstuurd kunnen worden. In januari heeft SnelStart in het SnelStart Services platform taxonomie geïmplementeerd zodat u de aangiftes kan blijven versturen.

Drempelbedrag instellen voor facturen via verkooporderbeheer

In SnelStart heeft u nu de mogelijkheid om een drempelbedrag voor factureren in te stellen. U stelt hiermee kleine factuurbedragen tijdelijk uit. Facturen worden verzameld totdat het minimum factuurbedrag is bereikt, of het ingestelde aantal dagen verstreken is. Lees hier meer over een drempelbedrag instellen.

Online administratie (Beta)

In SnelStart 12 is het nu mogelijk om naast een lokale of netwerk administratie ook een online administratie aan te maken. Een online administratie geeft u veel voordelen zoals het eenvoudig samenwerken met een administratiekantoor of accountant wanneer deze ook met SnelStart werkt. Omdat de online administratie een Beta is, zal deze op aanvraag beschikbaar zijn. Een online administratie kunt u hier aanvragen. Bekijk hier ons webinar over online administratie.

Online back-up (Beta)

In SnelStart 12 is de online back-up opgenomen. Hier vindt u een overzicht van alle back-ups die gemaakt zijn van uw online administraties. U kunt deze back-ups terugzetten, verwijderen of downloaden.

Responsive User Interface

In SnelStart 12 zijn de belangrijkste schermen voorzien van een responsive user inferface. Dit betekent dat de schermen meeschalen met de resolutie van uw computer, de teksten zijn daarmee beter leesbaar geworden. 

Nieuwe productnamen

De software hanteert vanaf SnelStart 11 vijf nieuwe productnamen die staan voor vijf verschillende pakketten. De pakketten zijn samengesteld op basis van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit inStap, inKaart, inBalans, inZicht of inControle. Heeft u nog een of meerdere oude producten van SnelStart? Dan verandert er voor u niets. Bij uitbreiding van uw software functionaliteit zult u pas overgaan op een van de vijf nieuwe pakketten. Bekijk hier ons webinar over het nieuwe licentiemodel.

Uitstraling

SnelStart 12 hebben wij voorzien van een hedendaagse uitstraling. Er is ook aandacht besteed aan de lettertypes en de leesbaarheid van het product. 

Snel Starten

In SnelStart 12 is gekozen voor een nog gemakkelijker navigeerbaar menu (Ribbon). Onderdelen die u veel gebruikt vindt u op de verwachte plaats. Onderdelen die u minder gebruikt vindt u onder 'Instellingen'. Het menu 'Onderhoud' is verleden tijd. Op deze manier kunt u sneller het gewenste resultaat boeken. De functionaliteiten zijn uiteraard gelijk gebleven. Om gemakkelijker te wisselen tussen vensters is er voor gekozen om de vensters in tabbladen te tonen. Bekijk hier ons webinar over Starten met SnelStart 12.

Administratiebeheer

Het oude menu 'Administratie' is met de komst van het nieuwe navigeermenu uitgefaseerd. De functionaliteiten vindt u grotendeels terug in het scherm 'Administratiebeheer'.

Nieuwe database techniek

Het database type MDB (MS Access) is in SnelStart 12 niet langer beschikbaar. Reden hiervoor is dat MDB in bepaalde situaties niet de gewenste stabiliteit geeft en uw database daardoor corrupt kan raken. Maakt u gebruik van een MDB administratie, dan wordt deze in SnelStart 12 geconverteerd naar een administratie van het type SQL.

Bij de installatie van SnelStart 12 wordt SQL Express LocalDB geïnstalleerd op uw computer. Deze heeft u nodig om uw lokale SQL administratie te openen in SnelStart 12. De conversie van MDB naar het nieuwe type administratie gaat automatisch. Om uw data veilig te stellen maakt SnelStart 12 eerst een back-up van uw huidige administratie en plaatst deze in de map 'Backup MDB'. Deze map vindt u in dezelfde map als uw administratie. Bekijk hier ons webinar over multi-users en het gebruik van een lokale administratie in localDB.

In SnelStart 12 is de optie om automatisch een herstelpunt te maken voor MDB administraties verwijderd. 

Nieuw standaard back-up formaat

Een nieuwe back-up wordt in SnelStart 12 geëxporteerd naar een bacpac bestand. Dit is een standaard backup formaat van Microsoft SQL. Backups ouder dan versie 7 van SnelStart kunnen niet meer worden teruggezet in SnelStart 12. Hiervoor kan SnelStart 11 gebruikt worden.

SnelStart Services Platform

SnelStart 12 werkt i.c.m. het SnelStart Services Platform. Dit is een online platform dat is voorzien van extra diensten die uw werkproces gemakkelijker maken, zoals het ophalen van uw licentiecode en het elektronisch aanleveren van uw aangifte via SBR.

Inloggen

Bij het opstarten van SnelStart 12 wordt een inlogscherm getoond. Met dit inlogscherm authentiseert u zich met uw Mijn SnelStart-inloggegevens voor het SnelStart Services Platform, en kunt u dus gebruik maken van de extra diensten van SnelStart. Bij het inloggen wordt direct uw licentie opgehaald en ingesteld. Deze hoeft u dus zelf niet meer op te halen vanuit Mijn SnelStart op de website.

Eenvoudig werken met meerdere gebruikers 

Het werken met meerdere gebruikers is vanaf SnelStart 12.3 aanzienlijk verbeterd. In tegenstelling tot vorige versies wordt er vanaf SnelStart 12.3 gebruik gemaakt van één systeem voor het werken met meerdere gebruikers. 

Dit geldt voor zowel gebruikers van het oude (Boek, Nota) als het nieuwe licentiemodel (in-pakketten).

Nu hebben alle gebruikers binnen één administratie automatisch dezelfde rechten in deze administratie. De beheerder van de administratie kan de rechten van gebruikers beperken of de toegang ontzeggen. Hierdoor houdt de beheerder altijd zelf controle over wie welke rechten heeft. Bekijk hier ons webinar over gebruikersbeheer vanaf SnelStart 12.3.

Extra gebruikers aanmaken

Heeft u een van de nieuwe vijf pakketten inStap, inKaart, inBalans, inZicht of InControle en wilt u met meerdere gebruikers in uw administratie(s) werken? Dan kunt u deze gebruikers aanmaken in het scherm 'Gebruikers'. De gebruikers die u aanmaakt ontvangen per e-mail instructies over het instellen van een wachtwoord en het downloaden van de software.

Door het toevoegen van een gebruiker wijzigt het periodieke bedrag dat in rekening wordt gebracht conform uw overeenkomst met SnelStart. Bekijk hier ons webinar over gebruikersbeheer vanaf SnelStart 12.3.

Rollen

Voor de gebruikers die u aanmaakt in het scherm Gebruikers kunt u een rol instellen.
SnelStart onderkent 2 type rollen

Beheerder

 • De beheerder kan hetzelfde als de hoofdgebruiker (de persoon die Snelstart heeft aangeschaft)

Standaard

 • De standaard gebruiker wordt beperkt tot het kunnen openen en werken in een administratie
  De standaard gebruiker kan bijvoorbeeld geen gebruikers of administraties aanmaken

SnelStart klaar voor SBR!

SnelStart 12 is geschikt voor het aanleveren van een SBR aangifte (OB en ICP) aan de Belastingdienst. Dit is een dienst die wordt geleverd via het SnelStart Services Platform. Om van deze dienst gebruik te maken dient u te zijn ingelogd in SnelStart 12 met uw Mijn SnelStart-gegevens. Bekijk hier ons webinar over SBR-aangifte.

 
Uitroeptekentje

Voor het opgeloste punt staat een code beginnend met C003..., C004..., KB... of TFS... Deze code verwijst naar onze interne systemen. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.
Algemeen

C00374392 Programma werd stroperig als het een tijdje open stond, terwijl er niet in werd gewerkt.
C00349949 Wanneer in elk willekeurig zoekvenster een zoekterm werd ingevoerd, werd deze zoekterm niet onthouden en moest iedere keer opnieuw worden ingevoerd.

 

Inloggen

C00370598 Indien met hetzelfde account op een andere locatie werd ingelogd, of indien de verbinding met het SnelStart Services Platform werd verbroken, kon de foutmelding ‘Fout 1010’ naar voren komen. Mocht zich dit voordoen in versie 12.8, dan wordt u automatisch uitgelogd.

 

Rechten

TFS28605 Indien in de rechten een administratie- of accountskantoor werd toegevoegd, was het mogelijk om van plaats te wisselen.

 

Administratiebeheer

C00509402 Bij het gebruik van usersetting.ini en/of globalsettings.ini gaf SnelStart bij het opstarten van SnelStart een foutrapport: Index en lengte moeten naar een locatie binnen de tekenreeks verwijzen of Key: last login date was not found.
Opgelost in SnelStart 12.8.4
C00508580 Indien een administratie met een ongeldige naam in de lijst stond en SnelStart werd opgestart, kwam een foutrapport: "De administratie met de naam [NAAM] is ongeldig."
Opgelost in SnelStart 12.8.4
C00508311 In netwerk-administraties met SQL-authenticatie werd de authenticatie niet onthouden bij het afsluiten van SnelStart. Na het herstarten stond de administratie als 'Niet beschikbaar'. De administratie moest telkens opnieuw worden toegevoegd. (Geconstateerd op 22/7, opgelost op 23/7 in 12.8.3)
C00469243 Het aanmaken van een SQL Netwerk administratie onder SQL authenticatie werkte niet indien de Windows gebruiker onvoldoende rechten had.
C00450350 Er kon geen back-up van een online administratie gemaakt als de naam eindigde op een punt(.) of als er blokhaken in de naam zaten.
C00450034 Bij het bijwerken van een administratie kon de volgende melding komen: “Object '[dbo].[dtproperties].[pk_dtproperties]' does not exist or is not a valid object for this operation”.
TFS37132 De administratielijst had verversingsproblemen, waardoor de lijst in sommige gevallen versprong.

 

Bankieren

C00484052 Foutmelding “Er is al een item met dezelfde sleutel toegevoegd” bij het wijzigen/opslaan van een batch. Deze foutmelding deed zich voor als een batch werd opgeslagen (nieuw of gewijzigd) en er regels in zaten die niet aan een factuur zijn gekoppeld. Dit kwam in de praktijk voor bij bijvoorbeeld salarisbetalingen.
C00479719 Vullen van de lijst met Zakelijk contract (incasso) werkte niet, gaf de melding: Geen geldige selectie.
C00478472 Mutaties van ABN AMRO werden in zeer specifieke gevallen onterecht niet ingelezen.
C00440274 Het inlezen van bankafschriften (MT940) van Regiobank mislukte in specifieke gevallen.
C00372105 Bankafschriften werden niet ingelezen indien IBAN met kleine letters of met spaties was ingesteld.

 

Relaties

C00348601 Op de klantkaart en leverancierskaart werd op het tabblad Factuurhistorie de kolom Kostenplaats niet gevuld.

 

Boekhouden

C00510533 In het boekhoudvenster kwam op specifieke systemen een foutrapport: de objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld.
Opgelost in SnelStart 12.8.4
TFS42644 In het boekhoudscherm is een optimalisatie uitgevoerd bij het openklikken van dagboeken, hierdoor worden de dagboeken sneller geopend. Dit is vooral merkbaar bij online administraties.

 

Btw-aangifte

C00398508 De knoppen in het Btw-aangifte scherm werden te klein, hierdoor werd de tekst ‘Jaarsuppletie 2014’ niet goed weergegeven.

 

Opgave ICP

TFS36219 Het beconnummer werd niet ingevuld bij het versturen van de icp aangifte.

 

Verkopen

C00470858 De verkoopprijs in een orderregel veranderde na het wijzigen van de order / leverdatum indien geen Prijsmaker in licentie zat én het verkoopsjabloon op exclusief btw én artikelprijs op artikelkaart inclusief stond, waarbij een afwijkende prijs ten opzichte van de artikelkaart werd gehanteerd.
C00440274 Na het invoeren van een klantcode reageerde de enter-toets niet zoals verwacht. Hierdoor was het niet mogelijk om vanuit de klantcode met enter direct een nieuwe order aan te maken.
C00403124 Bij de licentie inStap was het niet mogelijk om bij een afbeelding in het verkoopsjabloon in te stellen dat deze ook werd afgedrukt naar PDF.
C00373638 De korting in een orderregel werd afgerond op 2 decimalen.
C00341771 In het verkoopsjabloon werd in het BTW nummer veld “fldBTWnummer” niet meer automatisch de landcode meegenomen.

 

Tabbladbeheer

C00429429 De tabbladen ordermemo, abonnement en financieel waren niet (altijd) beschikbaar in tabbladbeheer, waardoor deze schermonderdelen niet naar wens konden worden ingericht.

 

Periodeuitwisseling

C00512226 Bij het importeren van een periode uitwisseling kwam is specifieke gevallen een foutrapport: "De administratie met de naam [NAAM] is ongeldig."
Opgelost in SnelStart 12.8.4

 

Inkopen

C00440274 Na het invoeren van een leverancierscode reageerde de enter-toets niet zoals verwacht.
C00374515 Bij inkoopsjablonen stond onterecht een vinkje voor btw-verlegd, dat verder ook niet functioneerde.

 

Rapportage

C00448133 Bij de kolommenbalans en periodebalans werden bedragen groter dan 10 miljoen niet weergeven.
C00325023 Bij boekingsverslagen werden bedragen groter dan € 1 miljoen niet weergegeven.

 

Voertuigen

C00453572 Het was niet mogelijk om voertuigen met de optie 'Geen teller' af te melden.
C00362578 De tijd op het keuringsrapport kon verschillen tussen SnelStart en pdf die werd afgedrukt.

 

Kaartenbakken

C00464557 Er konden geen nieuwe regels worden toegevoegd of worden bewerkt in een subtabel (van eigen kaartenbakken).
 
Uitroeptekentje

Voor het opgeloste punt staat een code beginnend met C003..., C004..., KB... of TFS... Deze code verwijst naar onze interne systemen. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.
Administratiebeheer

TFS42672 Automatisch inloggen i.c.m. laatst geopende administratie openen leidt in sommige gevallen tot een fase 6 foutmelding.

 

 
Let op: Als een administratie geopend is in 12.8 kan deze niet meer in 12.4.0 of ouder worden geopend, maar wel in 12.4.2 of hoger.