Release notes 12.6

De systeemeisen voor versie 12.6 vindt u hier.
Uitroeptekentje


In de releasenotes kunt u bij verschillende onderwerpen doorlinken naar onze 'help-artikelen' of webinars. Dit wordt weergegeven door middel van blauwe woorden, u kunt hierop klikken voor extra informatie. Bekijk hier het algemene webinar over wat er nieuw is in SnelStart 12, of klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen SnelStart 12 en oudere versies. 


1. Wettelijke wijziging

De gebreken die de APK-keurmeester kan opgeven zijn veranderd. Dit houdt in dat enkele gebreken zijn vervallen en nieuwe gebreken zijn toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijziging is per 1 april 2015 ingegaan.

Onderstaande punten zijn in een eerdere versie van SnelStart 12 gereleased.

1. Tabbladbeheer

Vanaf SnelStart 12.5 kunt u gebruik maken van tabbladbeheer in het verkoop- en het inkoopvenster. Met het de knop tabbladen zet u SnelStart in de wijzigstand en kunt u de losse kaders schermonderdelen naar eigen inzicht verplaatsen. Van elk schermonderdeel kunt u een eigen tabblad maken, maar het is ook mogelijk om alle losse tabbladen te verzamelen als kader in het tabblad Algemeen. Lees en bekijk hier alles over tabbladbeheer.

2. Voertuigen

Per 1 maart 2015 past het RDC de berichtgeving aan rondom ORB. SnelStart heeft aanpassing gedaan zodat u deze diensten ook na 1 maart 2015 kan blijven gebruiken.

3. Aanpassingen voor aangifte btw en ICP 2015

Per 1 februari 2015 moet een OB en ICP aangifte met de Nederlands Taxonomie 9.0 verstuurd kunnen worden. In januari heeft SnelStart in het SnelStart Services platform taxonomie geïmplementeerd zodat u de aangiftes kan blijven versturen.

4. Drempelbedrag instellen voor facturen via verkooporderbeheer

In SnelStart heeft u nu de mogelijkheid om een drempelbedrag voor factureren in te stellen. U stelt hiermee kleine factuurbedragen tijdelijk uit. Facturen worden verzameld totdat het minimum factuurbedrag is bereikt, of het ingestelde aantal dagen verstreken is. Lees hier meer over een drempelbedrag instellen.

5. Online administratie (Beta)

In SnelStart 12 is het nu mogelijk om naast een lokale of netwerk administratie ook een online administratie aan te maken. Een online administratie geeft u veel voordelen zoals het eenvoudig samenwerken met een administratiekantoor of accountant wanneer deze ook met SnelStart werkt. Omdat de online administratie een Beta is, zal deze op aanvraag beschikbaar zijn. Een online administratie kunt u hier aanvragen. Bekijk hier ons webinar over online administratie.

6. Online back-up (Beta)

In SnelStart 12 is de online back-up opgenomen. Hier vindt u een overzicht van alle back-ups die gemaakt zijn van uw online administraties. U kunt deze back-ups terugzetten, verwijderen of downloaden.

7. Responsive User Interface

In SnelStart 12 zijn de belangrijkste schermen voorzien van een responsive user inferface. Dit betekent dat de schermen meeschalen met de resolutie van uw computer, de teksten zijn daarmee beter leesbaar geworden. 

8. Nieuwe productnamen

De software hanteert vanaf SnelStart 11 vijf nieuwe productnamen die staan voor vijf verschillende pakketten. De pakketten zijn samengesteld op basis van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit inStap, inKaart, inBalans, inZicht of inControle. Heeft u nog een of meerdere oude producten van SnelStart? Dan verandert er voor u niets. Bij uitbreiding van uw software functionaliteit zult u pas overgaan op een van de vijf nieuwe pakketten. Bekijk hier ons webinar over het nieuwe licentiemodel.

9. Uitstraling

SnelStart 12 hebben wij voorzien van een hedendaagse uitstraling. Er is ook aandacht besteed aan de lettertypes en de leesbaarheid van het product. 

10. Snel Starten

In SnelStart 12 is gekozen voor een nog gemakkelijker navigeerbaar menu (Ribbon). Onderdelen die u veel gebruikt vindt u op de verwachte plaats. Onderdelen die u minder gebruikt vindt u onder 'Instellingen'. Het menu 'Onderhoud' is verleden tijd. Op deze manier kunt u sneller het gewenste resultaat boeken. De functionaliteiten zijn uiteraard gelijk gebleven. Om gemakkelijker te wisselen tussen vensters is er voor gekozen om de vensters in tabbladen te tonen. Bekijk hier ons webinar over Starten met SnelStart 12.

11. Snelheid

In SnelStart 12 is er aandacht besteed aan het optimaliseren van de snelheid. Er zijn metingen gedaan van de snelheid en op basis hiervan zijn er verbeterslagen doorgevoerd. Het zoeken en openen van een lijst werkt nu aanzienlijk sneller dan in eerdere versies. De komende tijd blijven we hier aandacht aan besteden.

12. Administratiebeheer

Het oude menu 'Administratie' is met de komst van het nieuwe navigeermenu uitgefaseerd. De functionaliteiten vindt u grotendeels terug in het scherm 'Administratiebeheer'.

13. Nieuwe database techniek

Het database type MDB (MS Access) is in SnelStart 12 niet langer beschikbaar. Reden hiervoor is dat MDB in bepaalde situaties niet de gewenste stabiliteit geeft en uw database daardoor corrupt kan raken. Maakt u gebruik van een MDB administratie, dan wordt deze in SnelStart 12 geconverteerd naar een administratie van het type SQL.

Bij de installatie van SnelStart 12 wordt SQL Express LocalDB geïnstalleerd op uw computer. Deze heeft u nodig om uw lokale SQL administratie te openen in SnelStart 12. De conversie van MDB naar het nieuwe type administratie gaat automatisch. Om uw data veilig te stellen maakt SnelStart 12 eerst een back-up van uw huidige administratie en plaatst deze in de map 'Backup MDB'. Deze map vindt u in dezelfde map als uw administratie. Bekijk hier ons webinar over multi-users en het gebruik van een lokale administratie in localDB.

In SnelStart 12 is de optie om automatisch een herstelpunt te maken voor MDB administraties verwijderd. 

14. Nieuw standaard back-up formaat

Een nieuwe back-up wordt in SnelStart 12 geëxporteerd naar een bacpac bestand. Dit is een standaard backup formaat van Microsoft SQL. Backups ouder dan versie 7 van SnelStart kunnen niet meer worden teruggezet in SnelStart 12. Hiervoor kan SnelStart 11 gebruikt worden.

15. SnelStart Services Platform

SnelStart 12 werkt i.c.m. het SnelStart Services Platform. Dit is een online platform dat is voorzien van extra diensten die uw werkproces gemakkelijker maken, zoals het ophalen van uw licentiecode en het elektronisch aanleveren van uw aangifte via SBR.

16. Inloggen

Bij het opstarten van SnelStart 12 wordt een inlogscherm getoond. Met dit inlogscherm authentiseert u zich met uw Mijn SnelStart-inloggegevens voor het SnelStart Services Platform, en kunt u dus gebruik maken van de extra diensten van SnelStart. Bij het inloggen wordt direct uw licentie opgehaald en ingesteld. Deze hoeft u dus zelf niet meer op te halen vanuit Mijn SnelStart op de website.

17. Eenvoudig werken met meerdere gebruikers 

Het werken met meerdere gebruikers is vanaf SnelStart 12.3 aanzienlijk verbeterd. In tegenstelling tot vorige versies wordt er vanaf SnelStart 12.3 gebruik gemaakt van één systeem voor het werken met meerdere gebruikers. 

Dit geldt voor zowel gebruikers van het oude (Boek, Nota) als het nieuwe licentiemodel (in-pakketten).

Nu hebben alle gebruikers binnen één administratie automatisch dezelfde rechten in deze administratie. De beheerder van de administratie kan de rechten van gebruikers beperken of de toegang ontzeggen. Hierdoor houdt de beheerder altijd zelf controle over wie welke rechten heeft. Bekijk hier ons webinar over gebruikersbeheer vanaf SnelStart 12.3.

18. Extra gebruikers aanmaken

Heeft u een van de nieuwe vijf pakketten inStap, inKaart, inBalans, inZicht of InControle en wilt u met meerdere gebruikers in uw administratie(s) werken? Dan kunt u deze gebruikers aanmaken in het scherm 'Gebruikers'. De gebruikers die u aanmaakt ontvangen per e-mail instructies over het instellen van een wachtwoord en het downloaden van de software.

Door het toevoegen van een gebruiker wijzigt het periodieke bedrag dat in rekening wordt gebracht conform uw overeenkomst met SnelStart. Bekijk hier ons webinar over gebruikersbeheer vanaf SnelStart 12.3.

19. Rollen

https://vimeo.com/117385494al, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Voor de gebruikers die u aanmaakt in het scherm Gebruikers kunt u een rol instellen.
SnelStart onderkent 2 type rollen

Beheerder
  • De beheerder kan hetzelfde als de hoofdgebruiker (de persoon die Snelstart heeft aangeschaft)

Standaard

  • De standaard gebruiker wordt beperkt tot het kunnen openen en werken in een administratie
    De standaard gebruiker kan bijvoorbeeld geen gebruikers of administraties aanmaken

20. SnelStart klaar voor SBR!

SnelStart 12 is geschikt voor het aanleveren van een SBR aangifte (OB en ICP) aan de Belastingdienst. Dit is een dienst die wordt geleverd via het SnelStart Services Platform. Om van deze dienst gebruik te maken dient u te zijn ingelogd in SnelStart 12 met uw Mijn SnelStart-gegevens. Bekijk hier ons webinar over SBR-aangifte.

  Download nu de nieuwste versie   
   

Voor het opgeloste punt staat een code beginnend met C003..., C004..., KB... of TFS... Deze code verwijst naar onze interne systemen. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.


Algemeen

C00450570 (Algemeen) Klikken op de knop DYMO gaf een foutrapport. (Opgelost in 12.6.2)
C00369582 Navigeren met de pijltjestoets tussen verschillende velden werkte niet, o.a. in boekhouden (de hoofdboeking), klanten en artikelen.
C00377023 SnelStart reageerde traag als er bankmappen waren ingesteld die niet aanwezig waren. Dit deed zich voornamelijk voor bij netwerk- en online administraties. 
C00427203 De rijhoogtes van het zoekresultaat waren in een aantal scenario’s niet goed. De rijhoogte is nu maximaal 2 regels.
C00390565

Bij de eerste keer inloggen als accountant stond de module accountant uit in licenties.

C00375131 Bij het instellen van een land was het veld landcode niet zichtbaar als er geen ‘Garage’ in uw licentie zat.
C00405219 (Importeren) Bij het importprofiel was bij keuzelijstjes geen vrije ingave mogelijk voor o.a. scheidingstekens en datumnotatie.

 

Facturen 

C00451877 (Verkopen) Er kon een afrondingsverschil ontstaan bij het btw-bedrag in de totalen van de verkoopfactuur (Opgelost in 12.6.2)
C00449563 (Verkopen) Als een order / pakbon / offerte / werkbon / bevestiging niet in de wijzigstand stond, ververste het scherm niet na afdrukken als factuur. (Opgelost in 12.6.2)
C00368296 (Verkopen) Kostensoort was in specifieke gevallen onterecht niet zichtbaar in verkoopvenster.
C00373000 (Verkopen) Bij het opnieuw afdrukken of mailen van een verkoopfactuur verscheen soms de foutmelding: ‘Objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld’.
C00419170 (Verkopen) Wanneer een artikel/voertuig met margeregeling werd ingekocht, maar later als btw-artikel werd verkocht, resulteerde dit in een onjuiste correctieboeking van de inkoop.
C00343575 (Verkopen) Indien er gewerkt werd met artikelprijzen met meer decimalen werd de afronding van het bedrag op de orderregel in sommige gevallen niet correct doorgevoerd. 

 

Boekhouden

C00449090 (Bankieren) Incassobestand klaarzetten gaf onterecht amendementinformatie mee, dit kon tot gevolg hebben dat de bank het incassobestand afkeurde. (Opgelost in 12.6.2)
C00386436   Het F4-venster (zoek order/factuur) toonde reeds betaalde/afgeboekte facturen.
TFS30403   De toets pijl naar beneden toonde niet direct voorkeur grootboekrekeningen.
C00376447   De knop ‘ga naar boeking’ in boekingshistorie bij grootboekrekeningen en factuurhistorie bij klanten/leveranciers gaf de foutmelding ‘De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld’ als het venster Boekhouden nog niet geopend was. 
C00328808 (Bankieren) Bij het maken van een nieuwe betaling in bankieren, kwamen creditfacturen met de dezelfde datum waarop de betaling werd aangemaakt niet naar voren.
C00421601 (Bankieren) Bij het wijzigen van een IBAN + BIC werd bij klaarzetten van een incassobestand onterecht Amendment-informatie toegevoegd.

 

Relaties

C00426169 De hyperlink “Website” werkte niet op de klantkaart / leverancierskaart.


Administraties

C00386238 (Administratiebeheer) De periodeuitwisseling was niet altijd door alle medewerkers van een accountants-/administratiekantoor te openen.
C00318394 (Administratiebeheer) Er kon een foutmelding optreden bij inlezen van accountantsperiode: ‘'Kan geen record toevoegen of wijzigen omdat een gerelateerde record is vereist in de tabel tblJournaalpostRegel.'
C00370653 (Administratiebeheer) Indien een administratie tussentijds in een oudere versie van SnelStart geopend was geweest kwam bij de periodeuitwisseling de melding: “Periode uitwisseling geeft melding minimaal 12.20 nodig, u werkt met 12.x / 11.x”.
C00379015 (Administratiebeheer) Het maken van een periodeuitwisseling bij een netwerk-administratie zonder Windows-authenticatie gaf een onverwachte fout.
C00339765 (Administratiebeheer) Bij het converteren van een administratie uit versie 11 of ouder kon de volgende fout optreden: “Er is een fout opgetreden bij het openen van de administratie. Fase 5: database bijwerken. Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.tblDocumentArchiefPagina' with unique index 'idxDocumentarchiefidPaginanummer'.”
C00388065 (Periode uitwisseling) Periode uitwisseling lukt niet bij een Netwerk administratie die onder SQL-authenticatie is toegevoegd. U kunt de export wel op de SQL Server doen, of de administratie kopiëren naar een lokale administratie en daarna de export doen. 

 

Garage

C00372996 Steekproef RDC gaf de foutmelding: “SqlDate Time-overloop. Moet tussen 1/1/1753 12:00:00 AM en 12/31/9999 11:59:59 PM liggen.”

 

Integratie

TFS37340 (Integratie) De Gateway gaf een exceptie na het aanroepen van clsGWaySnelStart.Login() – de methode voor het inloggen op het SnelStart Services Platform, niet noodzakelijk voor het openen van een administratie. (Opgelost in SnelStart 12.6.2)
C00435632 Bij het openen van een periode uitwisseling gaf de gateway onterecht de melding: "Fase 8: controle periode-administratie. Deze administratie bevat periodegegevens van een cliënt. Om deze administratie te openen moet SnelStart Accountant geactiveerd zijn."
 
 
 
Voor het openstaande punt staat een code beginnend met C003..., C004..., of TFS... Deze code verwijst naar ons interne systeem. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.
 

C00449397 (Verkopen) Schermindeling gemaakt met Tabbladbeheer wordt niet meer onthouden bij update. (ontstaan in 12.6) Lees meer... Bekend per 09-04-2015
C00377850 (Garage) De knop van het garagezoekprogramma HBASE werkt niet. Wij werken op dit moment hard een koppeling met de webshop van Mijn grossier. De verwachting is dat deze binnenkort beschikbaar is. De oude HBASE koppeling komt hiermee te vervallen. Bekend per 19-12-2014
C00349949   (Algemeen) In SnelStart 12 wordt een zoekterm niet altijd onthouden. De zoekfunctie werkt wel goed, maar u dient telkens opnieuw een zoekterm in te voeren.  Bekend per 17-12-2014
C00352624  (Facturen) Na het wijzigen van een order wordt de factuurdatum (met een vooruitbetaling) ten onrechte aangepast naar de oorspronkelijke orderdatum. Bekend per 17-12-2014
C00345856  (Instellingen) De invoermaskers: 'Extra hoofd- en regel ingaven' werken niet naar behoren. Bekend per 17-12-2014

Wordt verwacht


  (Notificaties) Notificaties vanuit het Service Platform zijn tijdelijk uitgeschakeld. Deze worden naar verwachting in het tweede kwartaal 2015 weer aangezet.
TFS35916

(Garage) Wettelijke wijziging: Bij het raadplegen van voertuig-resultaat of antwoordbericht, worden zes brandstofsoorten teruggeleverd in plaats van twee. Deze wijziging gaat per 1 april 2015 in.

Door de late aanlevering van de specificaties kon deze wijziging helaas niet op tijd worden doorgevoerd. De RDW zal coulance toepassen totdat alle softwareleveranciers hun programma hebben aangepast.

 
Let op: Als een administratie geopend is in 12.6 kan deze niet meer in 12.4.0 of ouder worden geopend, maar wel in 12.4.2 of 12.5.2.