Release notes 12.3

 
 

Hardware:

De volgende hardware specificaties zijn vereist als u met SnelStart 12 wilt werken:

Resolutie / videokaart

Minimaal 1366 x 768. Aanbevolen: 1600 x 900 met 100% DPI

Harddisk
450 MB vrije schijfruimte voor de installatie

Processor / intern geheugen
 • Intel Core series (I3, I5, I7) of een vergelijkbare AMD processor
 • 4GB


Software:

Er is een aantal software vereisten om te kunnen werken met SnelStart. Deze software wordt tijdens de installatie van SnelStart automatisch op uw computer geïnstalleerd. U hoeft deze dus niet zelf te installeren. Daarnaast is er een aantal optionele software nodig om met bepaalde functionaliteiten van SnelStart te kunnen werken.

Besturingssysteem:
Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1
Door SnelStart mee geïnstalleerd:
 • Microsoft SQL Express LocalDB
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1

Optioneel:
 • SQL Server (Express) 2008
 • SQL Server (Express) 2012 (aanbevolen)
 • SQL Server (Express) 2014
 • Microsoft Office 2007,  2010, 2013

Wanneer u software van derden installeert, zoals Microsoft SQL Server, dient u er rekening mee te houden dat de systeemeisen van deze software kunnen afwijken van de systeemeisen van SnelStart. SnelStart levert geen ondersteuning op de installatie en inrichting van SQL Server. 

Internet

Om in te loggen in SnelStart 12 heeft u een internetverbinding nodig. SnelStart maakt verbinding met het SnelStart Services Platform. Op het SnelStart Services Platform staan uw licentiegegevens opgeslagen. Ook kunt u gebruik maken van de online diensten van SnelStart, zoals de online administratie en de elektronische btw-aangifte. Heeft u wel internet, maar bent u niet altijd verbonden? Geen probleem! Als uw product eenmaal is geactiveerd kunt u 30 dagen zonder internetverbinding werken, daarna zal uw activatie verlopen en dient u opnieuw in te loggen om uw pakket weer te activeren.

                                                                                                          
   
Uitroeptekentje


In de releasenotes kunt u bij verschillende onderwerpen doorlinken naar onze 'help-artikelen'. Dit wordt weergegeven door middel van blauwe woorden, u kunt hierop klikken voor extra informatie.

                                                                         

1. Online administratie (Beta)

In SnelStart 12 is het nu mogelijk om naast een lokale of netwerk administratie ook een online administratie aan te maken. Een online administratie geeft u veel voordelen zoals het eenvoudig samenwerken met een administratiekantoor of accountant wanneer deze ook met SnelStart werkt. Omdat de online administratie een Beta is, zal deze op aanvraag beschikbaar zijn. Een online administratie kunt u hier aanvragen. 

2. Online back-up (Beta)

In SnelStart 12 is de online back-up opgenomen. Hier vindt u een overzicht van alle back-ups die gemaakt zijn van uw online administraties. U kunt deze back-ups terugzetten, verwijderen of downloaden.

3. Responsive User Interface

In SnelStart 12 zijn de belangrijkste schermen voorzien van een responsive user inferface.Dit betekent dat de schermen meeschalen met de resolutie van uw computer, de teksten zijn daarmee beter leesbaar geworden. 

In eerdere versies van SnelStart 12 zijn de volgende punten toegevoegd:

4. Nieuwe productnamen

De software hanteert vanaf SnelStart 11 vijf nieuwe productnamen die staan voor vijf verschillende pakketten. De pakketten zijn samengesteld op basis van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit  inStapinKaartinBalansinZicht of inControle.  Heeft u nog een of meerdere oude producten van SnelStart? Dan verandert er voor u niets. Bij uitbreiding van uw software functionaliteit zult u pas overgaan op een van de vijf nieuwe pakketten.

5. Uitstraling

SnelStart 12 hebben wij voorzien van een hedendaagse uitstraling. Er is ook aandacht besteed aan de lettertypes en de leesbaarheid van het product.

6. Snel Starten

In SnelStart 12 is gekozen voor een nog gemakkelijker navigeerbaar menu (Ribbon). Onderdelen die u veel gebruikt vindt u op de verwachte plaats. Onderdelen die u minder gebruikt vindt u onder 'Instellingen'. Het menu 'Onderhoud' is verleden tijd. Op deze manier kunt u sneller het gewenste resultaat boeken. De functionaliteiten zijn uiteraard gelijk gebleven. Om gemakkelijker te wisselen tussen vensters is er voor gekozen om de vensters in tabbladen te tonen. 

7. Snelheid

In SnelStart 12 is er aandacht besteed aan het optimaliseren van de snelheid. Er zijn metingen gedaan van de snelheid en op basis hiervan zijn er verbeterslagen doorgevoerd. Het zoeken en openen van een lijst werkt nu aanzienlijk sneller dan in eerdere versies. De komende tijd blijven we hier aandacht aan besteden.

8. Administratiebeheer

Het oude menu 'Administratie' is met de komst van het nieuwe navigeermenu uitgefaseerd. De functionaliteiten vindt u grotendeels terug in het scherm 'Administratiebeheer'.

9. Nieuwe database techniek

Het database type MDB (MS Access) is in SnelStart 12 niet langer beschikbaar. Reden hiervoor is dat MDB in bepaalde situaties niet de gewenste stabiliteit geeft en uw database daardoor corrupt kan raken. Maakt u gebruik van een MDB administratie, dan wordt deze in SnelStart 12 geconverteerd naar een administratie van het type SQL.

Bij de installatie van SnelStart 12 wordt SQL Express LocalDB geïnstalleerd op uw computer. Deze heeft u nodig om uw lokale SQL administratie te openen in SnelStart 12. De conversie van MDB naar het nieuwe type administratie gaat automatisch. Om uw data veilig te stellen maakt SnelStart 12 eerst een back-up van uw huidige administratie en plaatst deze in de map 'Backup MDB'. Deze map vindt u in dezelfde map als uw administratie.

In SnelStart 12 is de optie om automatisch een herstelpunt te maken voor MDB administraties verwijderd.

10. Nieuw standaard back-up formaat

Een nieuwe back-up wordt in SnelStart 12 geëxporteerd naar een bacpac bestand. Dit is een standaard backup formaat van Microsoft SQL. Backups ouder dan versie 7 van SnelStart kunnen niet meer worden teruggezet in SnelStart 12. Hiervoor kan SnelStart 11 gebruikt worden.

11. SnelStart Services Platform

SnelStart 12 werkt i.c.m. het SnelStart Services Platform. Dit is een online platform dat is voorzien van extra diensten die uw werkproces gemakkelijker maken, zoals het ophalen van uw licentiecode en het elektronisch aanleveren van uw aangifte via SBR.

12. Inloggen

Bij het opstarten van SnelStart 12 wordt een inlogscherm getoond. Met dit inlogscherm authentiseert u zich met uw Mijn SnelStart-inloggegevens voor het SnelStart Services Platform, en kunt u dus gebruik maken van de extra diensten van SnelStart. Bij het inloggen wordt direct uw licentie opgehaald en ingesteld. Deze hoeft u dus zelf niet meer op te halen vanuit Mijn SnelStart op de website.

13. Eenvoudig werken met meerdere gebruikers 

Het werken met meerdere gebruikers is vanaf SnelStart 12.3 aanzienlijk verbeterd. In tegenstelling tot vorige versies wordt er vanaf SnelStart 12.3 gebruik gemaakt van één systeem voor het werken met meerdere gebruikers. 

Dit geldt voor zowel gebruikers van het oude (Boek, Nota) als het nieuwe licentiemodel (in-pakketten).

Nu hebben alle gebruikers binnen één administratie automatisch dezelfde rechten in deze administratie. De beheerder van de administratie kan de rechten van gebruikers beperken of de toegang ontzeggen. Hierdoor houdt de beheerder altijd zelf controle over wie welke rechten heeft. 

14. Extra gebruikers aanmaken

Heeft u een van de nieuwe vijf pakketten inStap, inKaart, inBalans, inZicht of InControle en wilt u met meerdere gebruikers in uw administratie(s) werken? Dan kunt u deze gebruikers aanmaken in het scherm 'Gebruikers'. De gebruikers die u aanmaakt ontvangen per e-mail instructies over het instellen van een wachtwoord en het downloaden van de software.

Door het toevoegen van een gebruiker wijzigt het periodieke bedrag dat in rekening wordt gebracht conform uw overeenkomst met SnelStart.

15. Rollen

Voor de gebruikers die u aanmaakt in het scherm Gebruikers kunt u een rol instellen.
SnelStart onderkent 2 type rollen

Beheerder

 • De beheerder kan hetzelfde als de hoofdgebruiker (de persoon die Snelstart heeft aangeschaft)

Standaard

 • De standaard gebruiker wordt beperkt tot het kunnen openen en werken in een administratie
  De standaard gebruiker kan bijvoorbeeld geen gebruikers of administraties aanmaken

16. SnelStart klaar voor SBR!

SnelStart 12 is geschikt voor het aanleveren van een SBR aangifte (OB en ICP) aan de Belastingdienst. Dit is een dienst die wordt geleverd via het SnelStart Services Platform. Om van deze dienst gebruik te maken dient u te zijn ingelogd in SnelStart 12 met uw Mijn SnelStart-gegevens.

    
   

Voor het opgeloste punt staat een code beginnend met C003... of TFS... Deze code verwijst naar onze interne systemen. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.


Algemeen

C00325075 Het sluiten van SnelStart was niet mogelijk zolang het inlogscherm nog open stond. 
C00327495 SnelStart negeerde de door u gekozen printerinstelling. 
TFS23520 Na een upgrade en het offline werken in een lokale administratie kwam de melding: 'Ongeldig wachtwoord'. 
C00326999 Het aantal afdrukken bij een PDF printer in de printerkeuze werd genegeerd. 

 

Instellingen

C00332643 Sommige velden waren onterecht verplicht om in te vullen of hadden een verkeerde standaard waarde. 

C00327013
(Landen) Er ontbrak een aantal Oost Europese landen (Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Roemenië). Deze zijn toegevoegd. 
C00328703 (Extra velden) Bij het aanmaken van nieuwe velden in de kaartenbak werden de gegevens, ongeacht de keuze die gemaakt is, aangemaakt als extra veld van een grootboekrekening. 
C00321212 Diverse verbeteringen met betrekking tot de extra velden.

 

Opties

C00325416 (Opschonen) U kreeg bij het opschonen van uw administratie een melding die verwees naar een oude locatie van uw administratie. 
C00328019 (Opschonen) U kreeg een onjuiste melding na het opschonen m.b.t. het optimaliseren.  


Relaties

TFS11187 (Klanten) Bij onderhoud klanten was het veld aanmanen niet zichtbaar. 
C00321996 (Klanten) Bij de klantkaart, in het tabblad aanmaningsarchief, waren de afgedrukte herinneringen niet zichtbaar. Facturen 

C00327081 (Verkoopsjablonen) Als u een document afdrukt als PDF, werd de afbeelding in de voet van de opmaak niet afgedrukt.
C00320122 (Verkoopsjablonen) Formules in verkoopsjablonen konden niet langer dan 25 tekens zijn. 
C00321432   (Verkoopsjablonen) Dymo printerinstellingen werden genegeerd. 
C00340422   (Verkoopsjablonen) De aangemaakte tekstregels werden niet getoond in de opmaak na het wisselen van bladen. 
C00346846   (Verkoopsjablonen) Als een opmaak van een sjabloon in een online administratie werd verwijderd, kon er een foutmelding ontstaan. 
C00319029   (Inkopen) De orderdatum (besteld) werd verkeerd opgeslagen na het wijzigen van een bestelling. 
C00320001   (Inkopen) Bij het venster 'Bestelling opslaan' waren de knoppen 'OK' en 'Annuleren' niet zichtbaar. 
C00339697   (Inkopen) Het selecteren van een inkoopfactuur (onder inkopen) kon een foutmelding geven. 
C00325056
(Inkopen) 
Regelnummers (rijnummers) werden niet getoond. Ook bij zoeklijsten van bijvoorbeeld klant en leverancier werd dit niet getoond. 
C00320768   (Verkopen) De hoeveelheidsbepaling aan de hand van datumvelden werkte niet optimaal. 
C00332236   (Verkopen) Op de tweede afdrukpagina van een verkooporder factuur verscheen een onbekende tekst. 
C00308863  (Verkopen) Bij het weergeven van een afdrukvoorbeeld van een abonnementsorder werd 'aantal x (keer) gefactureerd' onterecht opgehoogd. 
C00319005 (Verkopen) De focus in de regels is verbeterd. 
C00319618 (Verkopen) Weergave van een artikelomschrijving met twee regels of meer is verbeterd. 
C00324324 (Verkopen) De weergave van een factuur naar een andere klant is verbeterd. 
C00324667  (Aanmaningen) Het venster aanmaningoverzicht was erg klein en bleef ook klein als u maximaliseerde. 
C00329027   (Aanmaningen) Als de keuze werd gemaakt om een aanmaning te mailen, werd deze ook automatisch afgedrukt. 
C00329033   (Aanmaningen) Een reeks herinneringen of aanmaningen versturen was niet mogelijk. 
C00317304   (Orderbeheer) Bij het direct mailen van orders uit verkoopbeheer, werd de bestandsnaam van het PDF onjuist weergegeven. 
C00329305  
(Orderbeheer)
In verkooporderbeheer kon bij facturen of herinneringen / aanmaningen een foutmelding ontstaan: 'System out of memory'. In dit onderdeel van het programma zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waardoor de kans op deze melding minder groot is. 
TFS21774   
(Importeren)
 
Zodra u een factuur naar een andere klant stuurde, kwam er een fout in de weergave van het factuur. 

 

Boekhouden

C00325146 Bij een kleinere resolutie was de orderregel met een lange omschrijving niet zichtbaar.   
C00327069   Bij uitgebreid zoeken gaf de enter-toets geen resultaat.   
C00326175   Een factuur met alfanummerieke nummers kwam niet naar voren in een boekingsvoorstel.   
TFS27131    Het gebruik van de entertoets of tabtoets bij een boeking verlegde de focus niet naar opslaan als verschil 0 is.   
C00340704 De invoer van het grootboekrekeningnummer in boekingsregels is verbeterd.   
C00326999 Bij het handmatig boeken van een openstaand afschrift was het typen van een hele zin onmogelijk zonder elke keer het veld te moeten activeren.  
C00321292   (BankierenAls u betaalbestanden samenvoegde, resulteerde dit in een dubbele regel in XML (SEPA). Hierdoor kon het betaalbestand geweigerd worden door de bank.   
C00321252   (Bankieren) Er konden onvolledige teksten verschijnen bij het klaarzetten van incasso's. 
 
C00329973    (Bankieren) Bij het inlezen van afschriften met een storno op de eerste factuur, werd het sequens type niet teruggezet.  
 
C00335981   (Bankieren) Identieke boekingen in CAMT bestand werden als enkele boeking verwerkt. 
 
C00338949   (Bankieren) Bij een CAMT bestand met mutaties van meerdere rekeningen werd het bestand, na het inlezen van de rekening, in de eerste administratie verwijderd.   
C00320759   (Importeren) Bij het wijzigen van het importprofiel kon u een foutmelding krijgen waardoor de wijzigingen niet werden opgeslagen. Dit is opgelost. 
 
C00329915   (Importeren) Bij het importeren van boekingen met een *.txt, *xlsx, *.csv of *.xls bestand kwam de foutmelding: 'Bronvermelding niet ingesteld'.   
C00330599   (Importeren) Na het wisselen van een administratie kon het importprofiel niet meer gewijzigd worden  
C00340233   (Inkoop) Na het toevoegen van een boeking werd 'Opslaan' niet automatisch geselecteerd.   
C00326488   (Grootboekmutatiekaarten) Het afdrukken en het afdrukvoorbeeld van een overzicht met kostenplaatsen was niet correct, zowel bij de groepering als de sortering. 
 
C00328434   (Grootboekrekeningen - Boekingshistorie) De knop 'Ga naar boeking / Ga naar factuur' was niet actief in de grootboekrekening. 
 
C00328143   (Btw-aangifte - SBR) De btw-aangifte kon mislukken waarbij u de volgende melding over BAPI instellingen kon ontvangen: 'BAPI instellingen ontbreken'.    
C00328024   (Btw-aangifte - SBR) Bij een btw-aangifte kon u de foutmelding: “cannot insert the value NULL into column ‘fldverzendmethode’” krijgen.  
TFS22763 (Btw-aangifte) Zodra de btw-aangifte werd verstuurd door de accountant, kreeg u een onjuiste of onduidelijke melding. 
 
C00330596 (Btw-aangifte) Zodra de btw-aangifte verzonden, maar niet geaccepteerd (status 1), kon u deze niet meer herberekenen.   

 

Administraties

TFS18293    Een administratie zoeken door een letter in te toetsen in het zoekveld werkte niet. 
TFS20359    Het gebruik van een apostrof in uw administratienaam gaf een ongeldigheidsmelding. 
C00314976   Bij het openen van een administratie, uit een mapnaam met een apostrof, kwam een foutmelding. 
C00328513   Bij het openen van de laatst gebruikte administratie kon u een foutmelding krijgen dat de bestandstatus niet kon worden gevonden. 
TFS24748    Bij het toevoegen van een bestaande administratie werkte de zoekbalk niet naar behoren.
TFS26269    Bij het openen van een database kon de foutmelding: 'Login failed for user' ontstaan.
TFS23721    Bij het openen van een MDB administratie in versie 12 kwam een melding met een spelfout. 
TFS24262    Het inloggen in SnelStart, met een gekoppelde SQL database en een koopmodel licentie, ging verkeerd. Dit is opgelost. De toegang van een oud of nieuw licentiemodel is gelijk getrokken.
C00338114 
(Kopie)
 Bij het kopiëren i.p.v. verplaatsen van een lokale administratie buiten SnelStart, werd de oude locatie van de administratie bijgewerkt i.p.v. de nieuwe locatie. 

C00330538 (Administratiebeheer) Het aanmaken van een administratie kon mislukken en gaf in sommige situaties de foutmelding: 'Naam bestaat al'.  

Artikelen

TFS22089 Het opslaan van extra velden in een artikelkaart was niet mogelijk. 
C00326399  (Importeren) Het importeren van artikelen lukte niet zodra er eerder opgemaakte teksten of kolommen in stonden. 

 

Rapportage

C00325368 (Grootboekmutatiekaarten) De sortering van het overzicht grootboekmutatiekaarten werd onjuist weergegeven. 
C00326032 
(Periodevergelijking) Het overzicht van een periodevergelijking met vier periodes werd verkeerd weergegeven. 
 

 

Garage

C00331437 Foutmelding ORB door nummer tenaamstellingscode deel 2. Dit geeft onterecht een validatiefout: 'Formaat kentekendocumentnummer is ongeldig'. 
C00332373 (Facturen - Inkopen) De marge van een voertuig, bij verkoop buiten de EU, geeft een foute correctie. 
C00325168 (Facturen - Inkopen) Bij het boeken van een factuur was het inkoopordernummer niet zichtbaar. 

C00320853 (Instellingen) Bij het ophalen van voertuiggegevens kon er een foutmelding ontstaan als er geen certificaat was ingesteld. Echter is voor de dienst VTS-XML (RDC) en TVI (VWE) geen RDW certificaat nodig, alleen een contract. 

 

Gateway / Integratie

C00335405
De parBtwID die via SnelStart Gateway wordt meegegeven bij een boeking op 'kosten overig btw-tarieven grootboekrekening' werkte niet naar behoren. Het werd doorgevoerd als bijvoorbeeld 'Geen' of 'Hoog'. 


 

 

Periodeuitwisseling

C00333468 In SnelStart 11.25 ontbraken de waardes voor parameters bij een periodeuitwisseling. 
C00336355
Bij het inlezen van een periodeuitwisseling kon de foutmelding: 'Out of memory exception' ontstaan. 
 
 
 
 

Voor het openstaande punt staat een code beginnend met C003... of TFS... Deze code verwijst naar ons interne systeem. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.

Onderstaande punten waren bekend per 24-11-2014

 

 C00364277 (Bankieren) Er kon een foutmelding optreden bij het vullen van de lijst als er creditfacturen in voorkomen. Opgelost per 1-12-2014.
C00365213 (Boekhouden) De weergave van 'Uitgebreid zoeken' en van de lijst met boekingen was te klein. Dit is beter gemaakt. Opgelost per 1-12-2014.
C00364869 (Verkopen) Er konden problemen optreden met extra hoofdingaven. Dit werkte alleen bij de eerste order na het openen van het venster. Opgelost per 1-12-2014.
C00364816 (Inkopen) Er konden problemen optreden met extra hoofd- en regelingaven. Opgelost per 1-12-2014.
TFS29468 (Verkopen) De keuzelijst met kentekens werd niet gevuld. Opgelost per 1-12-2014.
TFS29546 (Gebruikers / Inloggen) Er waren enkele specifieke problemen bij het inloggen in de administratie als er meerdere gebruikers waren: 
 • Fase 7: inloggen gebruiker. Er bestaat al een gebruiker met het e-mailadres. Opgelost per 1-12-2014.
 • Beheerder zonder wachtwoord kan het account niet als eigenaar instellen. Opgelost per 1-12-2014.
 • Standaard gebruiker zet andere standaardgebruikers op non-actief. Opgelost per 2-12-2014.

                                                                                                    
   

Voor het openstaande punt staat een code beginnend met C003... of TFS... Deze code verwijst naar ons interne systeem. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.      

Onderstaand punt is bekend per 12-12-2014

TFS30381 (Verkopen) Op het moment dat u de order-/leverdatum van een bestaande order of factuur wijzigt. En hierop één of meer artikelen staan met een andere verkoopprijs, dan de verkoopprijs die in de artikelkaart staat. 

Let op: de orderdatum wijzigt bij:
 • Het openen/wijzigen van een bestaande order met een order-/leverdatum in het verleden;
 • Het kopiëren van een order/factuur met een orderdatum in het verleden;
 • Het wijzigen van een factuur met een order-/leverdatum die afwijkt van de factuurdatum (alleen bij SnelStart Nota 2).

Onderstaande punten zijn bekend per 27-11-2014    

TFS29847 (Administratiebeheer) Administratie uit versie 6 werd onterecht gesloten in versie 12.3, extra gebruikers krijgen hierbij geen toegang. Opgelost per 3-12-2014.
TFS29858 (Administratiebeheer) Bij het overdragen / vrijgeven van eigendommen van een administratie, kregen extra gebruikers niet automatisch toegang als het eigendom weer opnieuw werd ingesteld. Opgelost per 3-12-2014.
TFS28822 (Gebruikers) Bij het handmatig aanzetten van 1 of meerdere rechten kwam de melding "Het veld gebruiker is niet ingevuld". Opgelost per 3-12-2014.

                                                                                                   

Voor het openstaande punt staat een code beginnend met C003... of TFS... Deze code verwijst naar ons interne systeem. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.
Onderstaand punt is bekend per 19-12-2014 
 C00377850 (Garage) De knop van het garagezoekprogramma HBASE werkt niet.

Onderstaande punten zijn bekend per 28-11-2014 en opgelost in 12.4 (Bekijk release notes 12.4). Deze punten gelden voor iedereen die factureert met SnelStart 12.3 en werkt met één van de volgende pakketten:

 • SnelStart Nota 2 en hoger (zonder Prijsmaker in licentie)
 • SnelStart inStap of inKaart
C00371626 (Verkopen) Verkoopprijs wijzigde onterecht bij opnieuw openen van een factuur in de actuele artikelprijs.
C00372998 (Verkopen) Een van de artikelkaart afwijkende verkoopprijs werd onterecht gewijzigd bij wijzigen order- leverdatum.
Onderstaand punt is bekend per 24-11-2014 

 C00365378 (Gateway - Infine) SnelStart heeft een recente wijzing doorgevoerd, waardoor Infine hun koppeling op dit moment nog niet heeft kunnen aanpassen voor SnelStart 12.3. Infine werkt aan een oplossing hiervoor. Mocht u de update al hebben gedaan, dan kunt u de auditfile exporteren uit SnelStart en importeren in Infine.


Onderstaande punten zijn bekend per 17-11-2014   

Notificaties

Notificaties werken niet.

Uitlijning knoppen, wegvallen teksten

Bij een aantal vensters vallen er nog teksten weg en zijn teksten op knoppen niet in alle gevallen uitgelijnd. In de komende versies zal hier verder aandacht aan besteed worden. 

Tabbladbeheer

In SnelStart 12 zijn de tabbladen zo ingericht dat u alleen de gegevens op het scherm ziet die u nodig heeft. Het is in SnelStart 12 op dit moment niet mogelijk om tabbladen naar eigen wens in te richten. De verwachting is dat dit de eerste helft van 2015 beschikbaar komt.

 TFS18337 (Afdrukken) Printerpad wordt niet getoond bij SnelStart PDF printer. Met de knop 'Bladeren' kunt u het printerpad controleren
C00349949   (Algemeen) In SnelStart 12 wordt een zoekterm niet altijd onthouden. De zoekfunctie werkt wel goed, maar u dient telkens opnieuw een zoekterm in te voeren. 
TFS19542  (Inkopen) Bij het invoeren van het aantal orderregels ontstaat vertraging. Hierdoor worden cijfers niet allemaal ingevoerd als u te snel typt. 
TFS4557   (Rapportage) Bij het overzicht van een periodevergelijking worden de ingevoerde datums in het selectievenster niet altijd goed onthouden. Dit heeft verder geen inhoudelijke gevolgen voor uw rapport. Bij het opvragen van een nieuwe periodevergelijking dient u de data opnieuw in te voeren.
TFS28755 (Facturen) Bij het afdrukken / e-mailen van een pakbon kunt u een onterechte foutmelding krijgen: 'Objectreference not set to an object'. Als er een opmaak aanwezig is wordt de afdruk wel gemaakt.
C00352624  (Facturen) Na het wijzigen van een order wordt de factuurdatum (met een vooruitbetaling) ten onrechte aangepast naar de oorspronkelijke orderdatum.
TFS22456 (Boekhouden) Na het inlezen van een UBL bestand is het niet mogelijk om, bij een leveranciersresultaat, 'OK' te selecteren.  
C00328808  (Bankieren) Creditfacturen worden niet getoond bij een nieuwe betaling. 
C00345856  (Instellingen) De invoermaskers: 'Extra hoofd- en regel ingaven' werken niet naar behoren.
TFS29064 (Administratiebeheer) Bij een periodeuitwisseling is de knop 'Rechten' inactief, het is niet mogelijk de rechten in te stellen. Alle extra gebruikers onder de account van het kantoor kunnen de administratie wel openen, maar het is niet mogelijk om rechten te beperken of de toegang voor bepaalde gebruikers te blokkeren.