Release notes 12.11

De systeemeisen voor versie 12.11 vindt u hier.
Uitroeptekentje


In de releasenotes kunt u bij verschillende onderwerpen doorlinken naar onze 'help-artikelen' of webinars. Dit wordt weergegeven door middel van blauwe woorden, u kunt hierop klikken voor extra informatie. Bekijk hier het algemene webinar over wat er nieuw is in SnelStart 12, of klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen SnelStart 12 en oudere versies. 
Nieuw in SnelStart 12.11

Bestanden opslaan als bijlage nu ook in het Windows licentiemodel

De mogelijkheid om bestanden als bijlage op te slaan bij een boeking is nu ook beschikbaar voor de gebruikers van het Windows licentiemodel.

Bankafschriften inlezen in het boekhoudvenster

Het handmatig inlezen van bankafschrfiten in het boekhoudvenster is nu ook beschikbaar voor de gebruikers van het Windows licentiemodel.

Auditfile opvragen via Integratie (voorheen Gateway)

Het is nu mogelijk voor software die met SnelStart gekoppeld is via SnelStart Integratie (voorheen Gateway) een auditfile op te vragen.

 
Uitroeptekentje


In de releasenotes kunt u bij verschillende onderwerpen doorlinken naar onze 'help-artikelen' of webinars. Dit wordt weergegeven door middel van blauwe woorden, u kunt hierop klikken voor extra informatie. Bekijk hier het algemene webinar over wat er nieuw is in SnelStart 12, of klik hier voor de belangrijkste verschillen tussen SnelStart 12 en oudere versies. 
Nieuw in voorgaande versies van SnelStart 12

Bankkoppeling met ABN AMRO

Vanuit uw administratie maakt u direct verbinding met uw bankrekening bij ABN AMRO. De mutaties die plaatsgevonden hebben worden automatisch geboekt in uw administratie.

Periodecontrole in online administratie

Accountants die toegang hebben gekregen tot de online administratie van hun cliënten hebben nu de mogelijkheid de periode die zij controleren te blokkeren. Na controle kan de geblokkeerde periode de status gecontroleerd krijgen. (Uitsluitend in nieuwe SnelStart pakketten zoals inStap, inKaart enz.)

Facturen archiveren bij inlezen UBL

Wanneer u UBL facturen inleest in SnelStart worden deze vertaald naar een nieuwe boeking in het dagboek Inkoop. Met deze functionaliteit wordt de factuur en de bijbehorende PDF netjes bij de boeking als bijlage opgeslagen.

Snelheidsverbetering online administratie

Verbetering van de algehele performance van de online administratie door middel van een efficiënter gebruik van opslagcapaciteit en communicatiestromen van en naar databases.

Performance van diverse schermen verbeterd

Door een efficiëntere communicatie tussen SnelStart en de administratie-database is het opstarten van een aantal schermen verbeterd. In sommige gevallen is de opstarttijd zelfs gehalveerd.

Bijlagen bij boekingen 

Bij boekingen in het boekhoudvenster is het mogelijk bestanden tot max. 10Mb als bijlage toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een PDF-bestand van een factuur. Bijgevoegde bestanden kunnen worden bekeken vanuit SnelStart. (Uitsluitend in nieuwe SnelStart pakketten zoals inStap, inKaart enz.)

Handmatig bankafschriften inlezen

In het boekhoudvenster is het nu mogelijk direct een gedownload afschriftbestand in te lezen. In plaats van het bestand op te moeten slaan in een gespecificeerde map, kan nu een afschriftbestand in een willekeurige map gekozen worden. De standaardlocatie is echter de map Downloads, omdat hier de meeste bestanden automatisch worden opgeslagen. (Uitsluitend in nieuwe SnelStart pakketten zoals inStap, inKaart enz.)

Pakketkeuze voor accountants

In het scherm Licentiebeheer kunnen accountants- en administratiekantoren, die werken met SnelStart Accountant, hun pakketinstelling aanpassen aan het pakket dat hun klanten gebruiken. (Uitsluitend in nieuwe SnelStart Accountant pakket)

Uitbreiding functionaliteiten van het pakket inZicht

De volgende functionaliteiten, die eerder vanaf inControle beschikbaar waren, zijn bij het pakket inZicht toegevoegd:

 • Verkooporderbeheer
 • Verzamelfacturen

TLS/SSL encryptie beschikbaar bij e-mailen vanuit SnelStart

Voor het versturen van facturen e.d. vanuit SnelStart is het nu ook mogelijk gebruik te maken van TLS/SSL encryptie. Hierdoor kan er ook gemaild worden met gebruik van Hotmail- en Gmailaccounts.

Betalingskenmerk btw-aangifte

Het betalingskenmerk en btw-nummer zijn zichtbaar in het btw-venster. Daarnaast is ook het IBAN van de belastingdienst zichtbaar in dit venster. Deze gegevens kunnen worden gekopieerd om ze te plakken in bijvoorbeeld een e-mailbericht of te gebruiken voor de betaling.

Aangifte BTW en ICP: instellingen ondertekenen worden onthouden

De gegevens die worden ingevuld bij ‘Aangifte ondertekenen’ worden onthouden. Zo worden de voorletters, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en beconnummer onthouden, zodat een volgende aangifte sneller kan worden gedaan.
De gegevens worden op de lokale computer opgeslagen en worden dus ook onthouden tussen verschillende administraties.

Uitbreiding functionaliteiten van het pakket inZicht

De volgende functionaliteiten, die eerder vanaf inControle beschikbaar waren, zijn bij het pakket inZicht toegevoegd:

 • Zoeken gefactureerde orders
 • Zoeken alle orders ("Order historie")
 • Zoeken orderregels
 • Uitgebreid journaliseren
 • fifo/lifo
 • Afhandelstatus (in behandeling, uitgevoerd, service/garantie)
 • Factureren drempelbedragen
 • Voorraadniveau instellen
 • Diverse overzichten, waaronder artikelhistorie en werkbonnen.

BTW verlegd nu vanaf inKaart

De functionaliteit van btw-verlegd is verschoven naar inKaart, dit was voorheen inBalans.

RDW wijzigingen

Wettelijke RDW-wijzigingen met betrekking tot afmelden APK zijn in het pakket toegepast.

Grossierkoppelingen

Vanaf SnelStart 12.7 is het mogelijk om met SnelStart Garage uw administratie direct te koppelen met webshops van diverse grossiers zoals PartsCat (voorheen Brezan) en grossiers die zijn aangesloten bij Mijngrossier.nl en Aldoc.

Vanuit SnelStart plaatst u onderdelen in uw winkelwagentje bij de grossier. Deze onderdelen neemt u met één druk op de knop over in uw order in SnelStart en bestelt u eventueel direct. Lees meer...

Verbeterde verwerking gestorneerde posten

Vanaf SnelStart 12.7 kunnen gestorneerde posten opnieuw worden klaargezet. Gestorneerde posten worden bovendien duidelijk gemarkeerd en voorzien van een afkeurcode. Hierdoor ziet u direct de reden van storneren. Lees meer...

Wettelijke wijziging

De gebreken die de APK-keurmeester kan opgeven zijn veranderd. Dit houdt in dat enkele gebreken zijn vervallen en nieuwe gebreken zijn toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijziging is per 1 april 2015 ingegaan.

Tabbladbeheer

Vanaf SnelStart 12.5 kunt u gebruik maken van tabbladbeheer in het verkoop- en het inkoopvenster. Met het de knop tabbladen zet u SnelStart in de wijzigstand en kunt u de losse kaders schermonderdelen naar eigen inzicht verplaatsen. Van elk schermonderdeel kunt u een eigen tabblad maken, maar het is ook mogelijk om alle losse tabbladen te verzamelen als kader in het tabblad Algemeen. Lees en bekijk hier alles over tabbladbeheer.

Voertuigen

Per 1 maart 2015 past het RDC de berichtgeving aan rondom ORB. SnelStart heeft aanpassing gedaan zodat u deze diensten ook na 1 maart 2015 kan blijven gebruiken.

Aanpassingen voor aangifte btw en ICP 2015

Per 1 februari 2015 moet een OB en ICP aangifte met de Nederlands Taxonomie 9.0 verstuurd kunnen worden. In januari heeft SnelStart in het SnelStart Services platform taxonomie geïmplementeerd zodat u de aangiftes kan blijven versturen.

Drempelbedrag instellen voor facturen via verkooporderbeheer

In SnelStart heeft u nu de mogelijkheid om een drempelbedrag voor factureren in te stellen. U stelt hiermee kleine factuurbedragen tijdelijk uit. Facturen worden verzameld totdat het minimum factuurbedrag is bereikt, of het ingestelde aantal dagen verstreken is. Lees hier meer over een drempelbedrag instellen.

Online administratie (Beta)

In SnelStart 12 is het nu mogelijk om naast een lokale of netwerk administratie ook een online administratie aan te maken. Een online administratie geeft u veel voordelen zoals het eenvoudig samenwerken met een administratiekantoor of accountant wanneer deze ook met SnelStart werkt. Omdat de online administratie een Beta is, zal deze op aanvraag beschikbaar zijn. Een online administratie kunt u hier aanvragen. Bekijk hier ons webinar over online administratie.

Online back-up (Beta)

In SnelStart 12 is de online back-up opgenomen. Hier vindt u een overzicht van alle back-ups die gemaakt zijn van uw online administraties. U kunt deze back-ups terugzetten, verwijderen of downloaden.

Responsive User Interface

In SnelStart 12 zijn de belangrijkste schermen voorzien van een responsive user inferface. Dit betekent dat de schermen meeschalen met de resolutie van uw computer, de teksten zijn daarmee beter leesbaar geworden. 

Nieuwe productnamen

De software hanteert vanaf SnelStart 11 vijf nieuwe productnamen die staan voor vijf verschillende pakketten. De pakketten zijn samengesteld op basis van specifieke eigenschappen. U kunt kiezen uit inStap, inKaart, inBalans, inZicht of inControle. Heeft u nog een of meerdere oude producten van SnelStart? Dan verandert er voor u niets. Bij uitbreiding van uw software functionaliteit zult u pas overgaan op een van de vijf nieuwe pakketten. Bekijk hier ons webinar over het nieuwe licentiemodel.

Uitstraling

SnelStart 12 hebben wij voorzien van een hedendaagse uitstraling. Er is ook aandacht besteed aan de lettertypes en de leesbaarheid van het product. 

Snel Starten

In SnelStart 12 is gekozen voor een nog gemakkelijker navigeerbaar menu (Ribbon). Onderdelen die u veel gebruikt vindt u op de verwachte plaats. Onderdelen die u minder gebruikt vindt u onder 'Instellingen'. Het menu 'Onderhoud' is verleden tijd. Op deze manier kunt u sneller het gewenste resultaat boeken. De functionaliteiten zijn uiteraard gelijk gebleven. Om gemakkelijker te wisselen tussen vensters is er voor gekozen om de vensters in tabbladen te tonen. Bekijk hier ons webinar over Starten met SnelStart 12.

Administratiebeheer

Het oude menu 'Administratie' is met de komst van het nieuwe navigeermenu uitgefaseerd. De functionaliteiten vindt u grotendeels terug in het scherm 'Administratiebeheer'.

Nieuwe database techniek

Het database type MDB (MS Access) is in SnelStart 12 niet langer beschikbaar. Reden hiervoor is dat MDB in bepaalde situaties niet de gewenste stabiliteit geeft en uw database daardoor corrupt kan raken. Maakt u gebruik van een MDB administratie, dan wordt deze in SnelStart 12 geconverteerd naar een administratie van het type SQL.

Bij de installatie van SnelStart 12 wordt SQL Express LocalDB geïnstalleerd op uw computer. Deze heeft u nodig om uw lokale SQL administratie te openen in SnelStart 12. De conversie van MDB naar het nieuwe type administratie gaat automatisch. Om uw data veilig te stellen maakt SnelStart 12 eerst een back-up van uw huidige administratie en plaatst deze in de map 'Backup MDB'. Deze map vindt u in dezelfde map als uw administratie. Bekijk hier ons webinar over multi-users en het gebruik van een lokale administratie in localDB.

In SnelStart 12 is de optie om automatisch een herstelpunt te maken voor MDB administraties verwijderd. 

Nieuw standaard back-up formaat

Een nieuwe back-up wordt in SnelStart 12 geëxporteerd naar een bacpac bestand. Dit is een standaard backup formaat van Microsoft SQL. Backups ouder dan versie 7 van SnelStart kunnen niet meer worden teruggezet in SnelStart 12. Hiervoor kan SnelStart 11 gebruikt worden.

SnelStart Services Platform

SnelStart 12 werkt i.c.m. het SnelStart Services Platform. Dit is een online platform dat is voorzien van extra diensten die uw werkproces gemakkelijker maken, zoals het ophalen van uw licentiecode en het elektronisch aanleveren van uw aangifte via SBR.

Inloggen

Bij het opstarten van SnelStart 12 wordt een inlogscherm getoond. Met dit inlogscherm authentiseert u zich met uw Mijn SnelStart-inloggegevens voor het SnelStart Services Platform, en kunt u dus gebruik maken van de extra diensten van SnelStart. Bij het inloggen wordt direct uw licentie opgehaald en ingesteld. Deze hoeft u dus zelf niet meer op te halen vanuit Mijn SnelStart op de website.

Eenvoudig werken met meerdere gebruikers 

Het werken met meerdere gebruikers is vanaf SnelStart 12.3 aanzienlijk verbeterd. In tegenstelling tot vorige versies wordt er vanaf SnelStart 12.3 gebruik gemaakt van één systeem voor het werken met meerdere gebruikers. 

Dit geldt voor zowel gebruikers van het oude (Boek, Nota) als het nieuwe licentiemodel (in-pakketten).

Nu hebben alle gebruikers binnen één administratie automatisch dezelfde rechten in deze administratie. De beheerder van de administratie kan de rechten van gebruikers beperken of de toegang ontzeggen. Hierdoor houdt de beheerder altijd zelf controle over wie welke rechten heeft. Bekijk hier ons webinar over gebruikersbeheer vanaf SnelStart 12.3.

Extra gebruikers aanmaken

Heeft u een van de nieuwe vijf pakketten inStap, inKaart, inBalans, inZicht of InControle en wilt u met meerdere gebruikers in uw administratie(s) werken? Dan kunt u deze gebruikers aanmaken in het scherm 'Gebruikers'. De gebruikers die u aanmaakt ontvangen per e-mail instructies over het instellen van een wachtwoord en het downloaden van de software.

Door het toevoegen van een gebruiker wijzigt het periodieke bedrag dat in rekening wordt gebracht conform uw overeenkomst met SnelStart. Bekijk hier ons webinar over gebruikersbeheer vanaf SnelStart 12.3.

Rollen

Voor de gebruikers die u aanmaakt in het scherm Gebruikers kunt u een rol instellen.
SnelStart onderkent 2 type rollen

Beheerder

 • De beheerder kan hetzelfde als de hoofdgebruiker (de persoon die Snelstart heeft aangeschaft)

Standaard

 • De standaard gebruiker wordt beperkt tot het kunnen openen en werken in een administratie
  De standaard gebruiker kan bijvoorbeeld geen gebruikers of administraties aanmaken

SnelStart klaar voor SBR!

SnelStart 12 is geschikt voor het aanleveren van een SBR aangifte (OB en ICP) aan de Belastingdienst. Dit is een dienst die wordt geleverd via het SnelStart Services Platform. Om van deze dienst gebruik te maken dient u te zijn ingelogd in SnelStart 12 met uw Mijn SnelStart-gegevens. Bekijk hier ons webinar over SBR-aangifte.

 
Uitroeptekentje

Voor het opgeloste punt staat een code beginnend met C003..., C004..., KB... of TFS... Deze code verwijst naar onze interne systemen. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.
Administratiebeheer

TFS50621 Een externe gebruiker kon in het venster administratie niet zien wie de eigenaar is van een online administratie.
TFS45931 Bij een externe gebruiker van een online administratie waren onterecht de knoppen back-up maken en kopiëren beschikbaar.

 

Boekhouden

C00406372 Bij licenties inStap en inKaart kwam bij het afsluiten van het boekjaar of het herberekenen van de openingsbalans de foutmelding: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld, indien de optie alleen dagboekrekeningen de foutmelding was gekozen.
C00326766 De optie ‘Boekstuk automatisch’ wordt nu in de administratie opgeslagen in plaats van op de computer, en geldt daarmee voor alle gebruikers.
C00459126 Het invoerveld voor grootboekrekening en kostenplaats was te smal bij meer dan 4 cijfers.
C00427000 In zeer specifieke gevallen toonde een dagboek een onjuist saldo bij 'na boeking'.
C00427075 In zeer specifieke gevallen toonde het dagboek een onjuist saldo bij ‘voorboeking’.
C00341829 De waarschuwingstekst tijdens Periode uitwisseling was niet goed zichtbaar in het venster Grootboekrekeningen.
TFS30309 Het venster kon zonder melding worden gesloten, indien een boeking gewijzigd was maar nog niet opgeslagen.
TFS25263 Het dagboek Bank was niet vet gedrukt na inlezen afschriftbestand.
TFS27182 In het venster grootboekrekeningen was het datumveld in saldoverloop te smal.

 

Inkopen

TFS36897 Diverse foutieve boekingen bij uitgebreid journaliseren en financiële voorraad bijwerken bij ontvangst, vooral als de ontvangst in een ander boekjaar viel dan de factuur.

 

Importeren

C00351907 Er stond een verkeerde tekst bij de importeermethodes

 

Garage

C00348525 De APK vervaldatum werd niet gevuld bij het ophalen van de voertuiggegevens bij VWE.
C00529872 De datum eerste toelating werd niet gevuld bij het ophalen van de voertuiggegevens bij VWE.

 

Integratie (voorheen Gateway)

C00533185 clsGWayLoginSettings.OnlineAdministrationNameGet gaf niet de naam van de administratie zoals de gebruiker die in zijn lijst ziet. clsGWayLoginSettings.prpGWayDbAdministratieNaamGet gaf niet de databasenaam die gebruikt kan worden voor een directe databaseconnectie.
TFS51024 SnelStartGatewayInterface.chm is bijgewerkt en komt (automatisch) mee in de setup.
C00332712 Bij het aanmaken van verkooporders via Integratie, was het veld Afleveren op de orderregels onterecht standaard ingevuld.
C00443872 Onduidelijke foutmelding 'invalid column name encDagboekVerkoop'.
C00427960 Inloggen via de Gateway Grafische User Interface (in het venster dat wordt getoond vanuit prpGWayLoginSettingsGet) gaf onterecht de melding dat de gebruiker op andere locaties wordt uitgelogd.
TFS31585 GetSettingsForOnlineAdministration... (gewoon en ByName) gaf een NullReferenceException indien er niet was ingelogd.

 

BTW aangifte

C00404274 De licenties inStap en InKaart hadden niet de mogelijkheid voor aangifte btw privé.

 

Verkopen

C00329305 In sommige gevallen was het zo dat afbeeldingen na enige tijd verdwenen bij het afdrukken of e-mailen van facturen/herinneringen/aanmaningen.
C00338178 Een door SnelStart aangemaakt UBL bestand bevatte nog een bankrekening in plaats van een IBAN nummer.
C00331217 Een door SnelStart aangemaakt UBL bestand kon bij inlezen de melding ‘boeking niet in balans’ geven.

 

Verkoopsjablonen

C00528669 Indien een sjabloon werd gekopieerd, was in de kopie de afbeelding grijs indien deze van het bestandsformaat jpg was.
C00406513 Het kopiëren van een opmaak bij verkoopsjablonen mislukte indien de naam al een eerdere keer was gebruikt.

 

Rapportage

TFS50562 Het is nu mogelijk om overzichten te exporteren uit SnelStart zonder aanwezige Microsoft Office installatie.
C00551635 Het exporteren van prijsafspraken per Klant en Prijsafspraken per Artikel gaf is sommige gevallen een foutmelding: SystemOutOfMemory.

 

Periodecontrole

Diversen 
TFS51190 Een externe gebruiker had onterecht toegang tot de functionaliteit periode controle / accountantscontrole.
C00389311 Bij het opstarten van SnelStart kan de volgende melding komen: Om goed met SnelStart te kunnen werken dient u de schermresolutie minimaal op '800 bij 600 pixels' met tekengrootte kleine lettertypen te stellen. Deze melding is nu waarschuwend van aard, de applicatie zal hierna wel opstarten.
 
Uitroeptekentje

Voor het opgeloste punt staat een code beginnend met C003..., C004..., KB... of TFS... Deze code verwijst naar onze interne systemen. Mocht u vragen hebben over een bepaald punt, dan kunt u met deze code uw vraag stellen bij onze klantenservice.
Integratie (voorheen Gateway)

C00582680 Bij koppelen met online administraties wordt door de methodes GetSettingsForOnlineAdministration() en GetSettingsForOnlineAdministrationByName() op sommige properties een andere waarde teruggegeven dan door prpGWayLoginSettingsGet. Dit betreft de properties: DatabaseTypeGet, OnlineAdministrationName, prpGWayDbTypeOmschrijvingGet, prpGWayDbJetFolderGet, prpGWayDbSqlServerNameGet.
TFS054652 Op SnelStartGateway.dll (COM) werkt de methode clsGWaySnelStart.Login(username, password) niet. Als hier gebruik van wordt gemaakt (bijv. met Infine of Loon en Online administratie), dan is het advies om met 12.10 te werken.

 

 
Let op: Als een administratie geopend is in 12.11 kan deze niet meer in 12.4.0 of ouder worden geopend, maar wel in 12.4.2 of hoger.