Notice & take down beleid

   
 

Het SnelStart KennisPlein is in het leven geroepen om klanten kennis te laten delen over het gebruik van SnelStart Software.

Dit betekent dat iedereen berichten, adviezen, teksten of beeldmateriaal op het KennisPlein kan plaatsen en in discussie kan gaan met andere leden. Daarbij past een aantal regels:

  • Beperk uw berichten tot de SnelStart producten en het gebruik daarvan.
  • Gebruik gepaste taal.
  • Refereer in uw berichten niet aan personen.
  • Dien klachten over SnelStart of onze producten niet via het KennisPlein in, maar richt deze direct aan SnelStart.
  • SnelStart behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze door SnelStart als aanstootgevend, ongepast of incorrect worden beoordeeld.
  • SnelStart behoudt zich het recht voor om een account te blokkeren.
  • SnelStart behoudt zich het recht voor het KennisPlein stop te zetten.
  • Het KennisPlein wordt continu gemonitord door SnelStart. Daarnaast is het mogelijk om berichten als aanstootgevend te markeren. Deze berichten worden beoordeeld door SnelStart.

Download Notice & take down beleid