Eén factuur aan het begin
van de kalendermaand

Er gaat iets veranderen aan je factuur. Vanaf juni 2020 ontvang jij je factuur van SnelStart per hele kalendermaand. Om de facturatie over te zetten hebben we wat tijd nodig. Daarom sturen wij in mei geen facturen. Het niet-gefactureerde deel verrekenen we bij je eerstvolgende factuur. 

Wat merk je hiervan?

We hebben je een mail gestuurd op het adres waarop je normaal je facturen ontvangt. Hierin kun je lezen wat er voor jou gaat veranderen. 

Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen en uitleg bij de verschillende abonnementsvormen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met onze Klantenservice via chat, telefoon of mail. We staan graag voor je klaar!

Meest gestelde vragen

Ik betaal mijn abonnement per jaar en heb geen extra kosten voor extra gebruikers en/of online administraties. Wat verandert er voor mij?

Je ontvangt van ons ieder jaar een factuur en dat blijft zo. Alleen de datum waarop je de factuur ontvangt verandert. Je ontvangt de jaarfactuur aan het begin van de maand na afloop van je huidige abonnement. Dat is misschien wat later dan dat je voorheen de factuur ontving. Als de jaarfactuur dit jaar iets later verstuurd wordt, staat er op de jaarfactuur een extra bedrag. Dit bedrag is voor de extra tijd bij je vorige jaarabonnement, die ontstaat doordat de factuur wat later verstuurd wordt.

In mei versturen we geen facturen. Vanaf juni versturen we de nieuwe facturen per hele kalendermaand. Zou je jouw factuur eigenlijk in mei ontvangen? Dan tellen we bij je eerste factuur deze extra weken bij je jaarabonnement op.

Een voorbeeld. Als de periode van je factuur nu bijvoorbeeld van 13 juni 2019 tot 13 juni 2020 loopt, wordt dit straks van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020. De periodes schuiven dus op naar de hele kalendermaanden. De factuur voor het abonnementsgeld blijf je gewoon per jaar ontvangen.

Ik betaal mijn abonnement per jaar en ontvang losse facturen per maand voor extra gebruikers en/of extra online administraties. Wat verandert er voor mij?

Je ontvangt van ons ieder jaar een factuur voor je abonnement en dat blijft zo. Wat ook niet verandert is dat eventuele extra administraties en gebruikers (de verbruikskosten) maandelijks achteraf gefactureerd worden. Wat wel verandert is de periode van afrekening. Vanaf juni 2020 worden verbruikskosten niet langer over delen van de maand, maar per hele kalendermaand achteraf gefactureerd.

Tijdens de overgangsperiode in mei sturen we geen facturen. Vanaf juni versturen we nieuwe facturen voor jaarabonnementen per hele kalendermaand. Zou je jouw factuur eigenlijk in mei moeten ontvangen? Dan tellen we in je eerste factuur deze extra weken bij het jaarabonnement op. Hetzelfde is van toepassing op de verbruikskosten die we maandelijks achteraf factureren. Op de factuur in juni brengen we de niet gefactureerde verbruikskosten in rekening.

Ik betaal mijn abonnement per maand en heb geen extra kosten voor extra gebruikers en/of extra online administraties. Wat verandert er voor mij?

Wat verandert is de periode van afrekening. Als de periode van je factuur nu bijvoorbeeld van 13 april 2020 tot 13 mei 2020 loopt, wordt dit straks van 1 juni 2020 tot 1 juli 2020. De periodes schuiven dus op naar de hele kalendermaanden.

In mei ontvang je geen factuur van ons. Daarom brengen we je op de factuur in juni het niet gefactureerde abonnementsdeel van mei in rekening. Begin juli ontvang je dan een factuur voor je abonnementskosten tot 1 augustus 2020.

Ik betaal mijn abonnement per maand en heb extra gebruikers en/of extra online administraties. Wat verandert er voor mij?

Wat verandert is de periode van afrekening. Als de periode van je factuur nu bijvoorbeeld van 13 april 2020 tot 13 mei 2020 loopt, wordt dit straks van 1 juni 2020 tot 1 juli 2020. De periodes schuiven dus op naar de hele kalendermaanden. In mei ontvang je geen factuur van ons. Daarom brengen we je op de factuur in juni het niet gefactureerde abonnementsdeel van mei in rekening. Begin juli ontvang je dan een factuur voor je abonnementskosten tot 1 augustus 2020.

Ontvang je ook een factuur voor extra gebruikers en/of extra online administraties? De abonnementskosten en de verbruikskosten staan nu op één factuur. De verbruikskosten veranderen niet. Deze kosten factureren we nog steeds achteraf, maar nu per kalendermaand. In mei ontvang je geen factuur van ons. Daarom brengen we je op de factuur in juni de niet gefactureerde kosten van april en mei in rekening. Begin juli ontvang je dan een factuur voor je extra kosten van juni 2020.

Ik wil meer weten over de factuurdatum en de betaaltermijn.

Je ontvangt je factuur op een andere dag dan dat je gewend bent. Vanaf juni 2020 gaan we facturen versturen per kalendermaand. Je ontvangt je factuur voortaan in de eerste twee weken van de maand. De betaaltermijn verandert niet, dit is nog steeds 14 dagen na de factuurdatum. Je kunt de factuurdatum niet wijzigen. We hebben de beslissing over de facturen weloverwogen genomen en deze is voor al onze klanten identiek.

Hoe is je abonnementsdeel over de maand mei berekend?

Dit kunnen we het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
In het voorbeeld gaan we uit van een abonnement InKaart van € 15,00 per maand.

De berekening is gebaseerd op het aantal dagen van het jaar. 2020 is een schrikkeljaar en heeft dus 366 dagen. Het abonnement is gestart op 21 mei. Dat betekent dat er 11 dagen in mei niet gefactureerd zijn.

11/366 = 0,03

0,03 x € 15,00 is € 0,45

€ 0,45 x 12 maanden = € 5,40

Naast de abonnementskosten voor de maand juni, zal er op de factuur € 5,40 voor de niet gefactureerde abonnementskosten van mei staan.

Ik wil meer weten over automatische incasso.

Je factuur wordt nog steeds 14 dagen na de factuurdatum geïncasseerd. Je kunt de datum voor automatische incasso niet wijzigen. Wij houden de wettelijke termijn van 14 dagen aan. Wil je graag via automatische incasso betalen? Meer informatie hierover vind je op ons kennisplein

Waar kan ik mijn contactgegevens, bijvoorbeeld mijn e-mailadres, aanpassen?

Je kunt het e-mailadres voor je facturen wijzigen door een mail te sturen naar administratie@snelstart.nl. Dit kan niet via MijnSnelStart. In MijnSnelStart kun je wel allerlei andere zaken aanpassen zoals bijvoorbeeld je contactpersoon en adresgegevens.

Ik wil graag een kopiefactuur ontvangen. Dit lukt niet via MijnSnelStart.

Dat klopt. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar administratie@snelstart.nl.

Ik wil meer weten over (mijn) opzegging.

We zouden het jammer vinden als je wilt opzeggen. Tot uiterlijk twee weken voor de einddatum van de abonnementsperiode kun je opzeggen per einddatum van de abonnementsperiode. Hier vind je meer informatie over het opzeggen van een Online licentie en hier voor een Windows licentie.

Heb je al opgezegd en betaal je je abonnement per maand? Als je in mei hebt opgezegd ontvang je alleen nog een factuur in juni. Hierop staat: een deel van de abonnementskosten van mei, wat nog niet op de factuur in april in rekening is gebracht en eventuele verbruikskosten (extra gebruikers of extra online administraties) tot de afloopdatum van het abonnement, die nog niet in rekening zijn gebracht op de factuur van april.

Heb je al opgezegd en betaal je je abonnement per jaar? Als je in mei hebt opgezegd ontvang je geen factuur meer voor de abonnementskosten. Je kunt nog wel facturen van ons ontvangen met daarop eventuele verbruikskosten (extra gebruikers of extra online administraties) tot de afloopdatum van het abonnement.

Waarom krijg ik toch meerdere facturen?

Misschien heb je je pakket gewijzigd en een creditfactuur van ons ontvangen. Of je betaalt het abonnementsgeld per jaar en hebt extra gebruikers en/of extra online administraties, die maandelijks worden gefactureerd.

Ik wil meer weten over een ontvangen creditfactuur.

Heb je een aparte factuur met een credit van ons ontvangen? Waarschijnlijk heb je je pakket gewijzigd. Daarom heb je een creditfactuur van ons ontvangen. Je kunt je creditfactuur verrekenen met je andere SnelStart facturen. Als je gebruik maakt van een automatisch incasso, wordt dit automatisch met elkaar verrekend. Als je geen gebruik maakt van een automatische incasso, kan je dit zelf verrekenen.

Ik wil meer weten over het boeken van kosten in verschillende periodes.

Op je factuur kunnen kosten over verschillende periodes worden berekend. Bijvoorbeeld je abonnementskosten voor de maand juli en de verbruikskosten over de maand juni. Op het kennisplein vind je meer informatie over hoe je deze kosten in de juiste periode boekt.