Integratie met SnelStart ontwikkelen

Technische specificaties voor potentiële businesspartners

Koppeling met SnelStart bouwen

Via de add-on Integratie heeft u de mogelijkheid om met andere programma's gegevens uit te wisselen (bijvoorbeeld klanten, leveranciers, journaalposten, artikelen en orders) waardoor u snel, efficiënt en foutloos kunt werken.

Met de add-on Integratie hoeft u niet langer bestanden te exporteren en te importeren. In het pakket heeft u dan namelijk de beschikking over de SnelStartGateway.dll. Hierdoor wordt een directe koppeling tussen SnelStart en een maatwerkpakket mogelijk.

De SnelStartGateway.dll kan worden gebruikt voor het uitwisselen van de volgende gegevens uit een SnelStart administratie:

  • Het uitlezen van klant- en leveranciersgegevens of het toevoegen/wijzigen van klanten/leveranciers;
  • Het opslaan van boekingen (journaalposten),
  • Het uitlezen van artikelgegevens of het toevoegen/wijzigen van artikelen;
  • Voorraadmutaties importeren;
  • Elke klant apart selecteren en per klant een factuur afdrukken (vanaf het pakket inBalans)
  • Een reeks geïmporteerde orders in één handeling selecteren en direct als factuur afdrukken en verwerken (vanaf het pakket inZicht).

Hoe maak ik de koppeling met SnelStartGateway.dll?

De koppeling met SnelStartGateway.dll dient u zelf te programmeren. Wilt u een koppeling voor uw eigen onderneming, maar kunt u deze koppeling zelf niet maken? Geen probleem! Neem contact op met SnelStart om in contact te komen met een bedrijf dat deze koppeling voor u kan programmeren.

Wat is het voordeel van de SnelStartGateway.dll ten opzichte van importeren van 'losse' bestanden?

Door het gebruik van de SnelStartGateway.dll, hoeft er niet meer gewerkt te worden met het exporteren en importeren van bestanden in de verschillende applicaties. Er ontstaat namelijk een directe koppeling tussen SnelStart en een maatwerkpakket. De gegevens worden direct en op de juiste wijze in SnelStart verwerkt, zonder tussenkomst van de gebruiker.

Kortom, gebruik van de SnelStartGateway.dll …

  • … bespaart handelingen;
  • … voorkomt fouten;

Bestaat er een technische beschrijving van de SnelStartGateway.dll?

De helpfile kan na installatie van SnelStart geactiveerd worden via C:\Program Files\SnelStart\V(...)\SnelStartGatewayInterface.chm.

Wat zijn de kosten voor het gebruik maken van de SnelStart!Gateway.dll?

Om gebruik te maken van de SnelStartGateway.dll heeft u de add-on Integratie nodig.

Kan ik ook commentaar krijgen bij de routines van de SnelStart!Gateway.dll?

Als er in uw ontwikkelomgeving een referentie gelegd is naar de SnelStart!Gateway.dll, wordt het bestand C:\Program Files\SnelStart\V(...)\SnelStartGatewayInterface.chm gebruikt om commentaar te tonen bij de routines.

Kan er in SnelStart administratie gewerkt worden terwijl er via de SnelStart Gateway gegevens gelezen / gemuteerd worden?

Het is mogelijk om SnelStart in combinatie met uw eigen applicatie te gebruiken. Terwijl u SnelStart geopend heeft, kunt u tegelijkertijd vanuit uw eigen applicatie de SnelStart-administratie ook openen en gegevens lezen en muteren. Hiervoor is echter wel SnelStart Plus vereist.

Moet SnelStart op elke werkplek geïnstalleerd zijn?

Op elke werkplek waar gebruik gemaakt wordt van de SnelStartGateway.dll om de SnelStart administratie te benaderen, moet SnelStart geïnstalleerd zijn.

Wanneer kan mijn koppeling op de website van SnelStart gemeld worden?

Als de koppeling ook door andere klanten gebruikt kan worden en deze koppeling op de website van de betreffende leverancier beschreven staat, kan op verzoek een link gemaakt worden vanaf de SnelStart website. Zo kunnen SnelStart gebruikers kennisnemen en eventueel gebruik maken van deze softwarekoppeling.

Voor vermelding op onze website zal de leverancier gevraagd worden om een demonstratie te geven van de koppeling.