Uitdaging mkb’ers: hoe regel ik externe financiering

door: Jakob Jan Brouwer op: 22 februari 2018

Uitdaging mkb’ers: hoe regel ik externe financiering

De financiële positie van het mkb verbeterde de afgelopen periode sterk. Veel ondernemingen verwachten een hogere omzet en winst in 2018. Toch signaleert SRA, de grootste koepelorganisatie van accountantskantoren, een bedreiging. Veel ondernemingen hebben moeite om de groei te financieren.

In het rapport 2018 in Zicht constateerde SRA eind 2017 dat ondernemers verwachten dat de behoefte aan externe financiering dit jaar behoorlijk toeneemt (met 3,5%). Op basis van onderzoek in uiteenlopende branches concludeerde SRA dat bijna 27 procent problemen rond financiering als potentiële rem op de groei ziet. Dit geldt het sterkst voor bedrijven in de autobranche (45,5%) en de detailhandel (35%).

Kleine ondernemingen de dupe

Ook bij micro-ondernemingen (1 tot 10 fte) is de stemming niet onverdeeld positief. Deze groep vertegenwoordigt 94% van het mkb en kan gerust de motor van de Nederlandse economie worden genoemd. Hier maakt 30% zich zorgen over de financiering. Uit de financieringsmonitor van SRA blijkt dat een derde van de aanvragen van kleine ondernemingen wordt afgewezen, meestal vanwege een te hoog risicoprofiel. SRA signaleert dat deze afwijzingen vaak niet terecht zijn, vooral ook omdat de kredietwaardigheid van veel ondernemingen juist sterk is toegenomen.

Kredietaanvragen beter onderbouwen

Volgens SRA-voorzitter Paul Dinkgreve kunnen micro-ondernemingen en andere mkb-bedrijven zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van deze cijfers. ‘In het buitenland steekt men doorgaans veel energie in de voorbereiding van een aanvraag, in Nederland zit dat nog niet in de genen’, aldus Dinkgreve. ‘Dit is echter de enige manier om de slagingskans te vergroten.’ 

Vergelijkingssite

Een bijkomend probleem bij het indienen van kredietaanvragen is dat ondernemingen vaak met meerdere partijen tegelijk in onderhandeling zijn en er aanvragen bij diverse instanties lopen. Dit is een tijdrovend proces, vooral ook omdat ondernemers bij alle partijen informatie moeten aanleveren. Een vergelijkingssite kan wat dat betreft uitkomst bieden. Via zo’n website worden de mogelijkheden bij meerdere kredietverstrekkers gecheckt en vergeleken. Dit bespoedigt de keuze en verhoogt de kans dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Voorbeelden van dit soort websites zijn Financefinder.nl, Kredietkiezer.nl/zakelijk en Loanstreet.nl.

New call-to-action