Open source .NET client voor SnelStart Api

door: SnelStart op: 21 juli 2017

Open source .NET client voor SnelStart Api

Op 10 mei jl. heeft SnelStart voor al haar implementatiepartners een partnerdag georganiseerd. Naar aanleiding van deze partnerdag hebben we besloten gehoor te geven aan de wens om voorbeeldcode voor client openbaar te maken.

Open source .NET client voor SnelStart Api

Een veelgehoorde vraag op de partnerdag was om voorbeeldcode. Een voorbeeldcode die laat zien hoe partners verbinding kunnen maken met de B2B API en hoe zij informatie uit een administratie kunnen opvragen en/of invoeren.

Na een periode van wikken en wegen, hebben we besloten om gehoor te geven aan deze oproep en voorbeeldcode voor client openbaar te maken. Deze code laat zien hoe er verbinding gemaakt kan worden en hoe er met de verschillende REST resources geïnteracteerd kan worden. Deze code is te vinden op GitHub en wel op de volgende url: https://github.com/SnelStartSoftware

We willen graag een stapje verder gaan. De code die hier staat is niet alleen vrij te gebruiken, ook willen we hier graag samen met jullie aan verder werken. Dat willen we doen op een open en transparante manier, om die reden is deze client dan ook volledig open source. Hiermee willen we jullie uitnodigen om deze code niet alleen te gebruiken, maar ook van commentaar te voorzien en zelfs verder uit te breiden.

Meewerken kan, zoals op GitHub gebruikelijk is, door ons repository te clonen en verbeteringen aan te bieden door middel van een pull request. Deze pull requests zullen verwerkt worden door een ontwikkelaar van SnelStart. Op deze manier hopen we samen met u te werken aan een volledige client en dit tot een gezamenlijk initiatief te maken!

De huidige stand op GitHub is geregisseerd door Salbert Wouda (ontwikkelaar) en Henry Been (software architect).